CPK – CMK Nasıl Kullanılır?

SPC ölçümlerinde Cpk ve Cmk kullanımı

SPC de Cpk ve Cmk iki yöne ayrılır. Bunlardan Cpk ardışık kontroller için kullanılır ve Cmk yığın ölçümleri için kullanılır. Evet biliyorum isimleri bu bahsettiğim konular ile alakası olmasa bile doğru ifadeler bunlardır. Her ikisinde aslında Proses yeterliliğini ölçmekle birlikte Makine yeterliliğini ölçmektedir. Genel olarak SPC hakkında internetten çok fazla formül bulabilirsiniz. Bunlar tamamen kafa karıştırıcı ve çoğu da işe yaramaz. Aslında temelinde Carl Friedrich Gauss un olasılık denklemlerin üzerine kurulu yaklaşık ampirik katsayılarıyla ilgili bir formülasyondur. Biraz karmaşık olmakla birlikte kafa karıştırıcıdır. Dolayısıyla bundan daha ziyade ekteki Formları nasıl kullanacağınız ve değerlendireceğiniz hakkında sizlere bilgi vereceğim.

Cpk

CPK Ölçümü

Cpk ardışık üretim’ de ölçümler için kullanılmakla birlikte proses esnasında akış sürekli izlenir.

Bu ardışık üretimleri örneklememiz gerekirse:

CNC Torna, CNC Freze, Eksantrik parça üretimi, …

Gördüğünüz gibi tüm arka arkaya üretilen tek parça üretimlerin’ de bu yöntem kullanılmakta. Ölçümler her seferinde tek bir ölçü üzerinden yapılır. Tabi ki Numuneler numaralandırıp harici olarak da ölçüp değerlendirebilirsiniz ama bunun hiçbir faydası olmamış olur ve sadece ölçüm yapmak için yapmış olursunuz. Buradaki amaç problem veya hatalı üretim oluşmadan duruma müdahale etmekten geçer. Cpk proses kontrolü aktif olarak üretim esnasında yapılmaktadır. Yani ardışık süreci kaçırırsanız hiç bir işe yaramaz ve baştan almanız gerekmektedir. Bu süreç esnasında makinenin yeterliliğini ve Proses için gerekli ekipman yeterliliğini hatta Personelin yeterliliğini ölçmüş olursunuz ve aynı zaman da anlık müdahale etme şansınız vardır. Tabi’ ki değerlendirmelerinizi doğru yaptığınız müddetçe.

Cpk Formunu bu linkten indirebilirsiniz.

İsterseniz bir Cnc üretimindeki Parça üretimini simüle edelim:

Ölçümüz 20 +/-0,2mm olarak baz alalım ve üretim esnasındaki ölçümleri aşağıdaki yazalım,

CPK Ölçüler

Cpk formu veri girişi

Yazarken her dönem için en az 2 parça ve en fazla 5 parçada ardışık ölçümler ok yönünde kaydedelim. Bunun sebebi belirsizliği mümkün oldukça ortadan kaldırmaktır ve ardışık üretim’ de oluşan farklılıkları görüp değerlendirmektedir. Bize bu durumda basit olarak formül Ölçüm ortalamasını ve parçalar arası ölçü aralığını vermektedir. Bunun sonucun da aşağıdaki grafik oluşmaktadır:

R ortalama

Cpk range aralığı grafiği

R ortalama aralıklarına (ölçüler arası farklılık) baktığımızda stabil bir grafik görünmemektedir. Normal şartlar’ da aralığın minimum’ da ve stabil bir grafik olması dilenir. Grafikte’ ki değişkenlik hele pik noktalarına bakarsak Aynanın parçayı tam sıkmadığı için esnediğini, işleme yaparken fazla baskı uygulandığı gibi yorum yaparak müdahale etmeniz gerekebilir. Bu tamamen sizin prosesi ve Makinenizi ne kadar iyi tanımanıza bağlıdır.

Bu değerlerin toplamında formüller size alt ve üst müdahale limitleri oluşturmakta (üst kritik limit ve alt kritik limit). Yalnız bunlar sadece emniyet limitleridir ve bu çizgileri geçtiğin de müdahale gerçekleşirse hatasız üretim yapmış olursunuz, ama tabi ki sizin Real limitiniz alt ve üst Toleranslarınızdır. Tamamen bu limitler uymaya kalkarsanız gereksiz yere prosese ve Makineye müdahale etmiş olursunuz ve Maliyetleri anlamadan üst seviyelere getirirsiniz, örneğin çok sık uç değiştirirsiniz veya sürekli makineyi durdurup ayar yaparsınız ve bu da OEE hesaplamaların da verimlilik açısından pek istenmeyen bir durumdur.

Ükl ve Akl

Üst kritik limit ve Alt kritik Limitler Cpk ölçümlerinde

Bu grafiği alıp yandan ve dik olarak baktığımız da çan eğirisi sonucunu görmektesiniz:

Çan eğrisi veya Gauss eğirisi

SPC Ölçümlerinde gauss diagrammı

Bu grafiği tabiki Cpk / Cmk değerlendirme sayfasındaki tabloya göre yapabilirsiniz.

Bunun neticesinde sizin işlerinizi kolaylaştıracak ve değerlendirmenizi daha doğru hale getirecek sonuçlar alacaksınız. Form sizin işinizi en üst seviyelerde kolaylaştıracaktır.

Proses Yeterlilik değerlendirmesi

Cpk ölçümlerinde değerlendirme Tablosu

Cmk

CMK Ölçümü

Cmk ölçümleri Cpk ölçümlerine aksine ardışık olmaktan uzaktır. Cmk ölçümleri genel olarak çoklu üretim örneğin Plastik kalıplardan çıkan parçalar veya Ürün kabule gelmiş Tedarikçiden ürünler yada üretimi geçekleşmiş ve hızlı bir şekilde ölçüp karar vermeniz gereken lotlar gibi durumlarda kullanılır. Cmk yığın ölçümler için kullanılır. Bu sayede belirli ölçüm yaparak çok da fazla ürün yığını hakkında doğru kararlar alabilirsiniz.

Cmk Formunu bu linkten indirebilirsiniz.

Üstteki örnekten devam edersek eğer, diyelim ki Cpk ölçümü yapmadınız ve sürekli üretim gerçekleşti. Üretim bitti ve ölçmeniz gerekmektedir. Bu durumda Aql sayfasındaki tabelayı baz alarak kaç adet numune ölçmeniz gerekmekte bunu belirlemeniz lazım. Sonra ölçüm değerlerini ardışık olarak ok yönünde kaydediyorsunuz.

Cmk Ölçümleri

Cmk Formu veri girişi

Buraya girdiğiniz veriler size yaklaşık olarak yığılma dağılımını oluşturmakta ve aşağıdaki Grafikte gördüğünüz gibi bazı parçalar optimal değerden uzaklaşmaktadır. Bu durumda sizin üretiminiz de kararsız durumların söz konusu olduğu sonucuna varabiliriz.

yığılma Grafiği

Cmk ölçümlerinde dağılım istatistiği

Aşağıdaki Grafikte görüldüğü gibi ölçümler geniş aralığa yayılmış durumda. Real ortalama değer optimal ortalama değerden bir miktar sağ tarafa kaymış durumda. Bu Grafikte dikkat edilemesin gereken konu siyah çizginin ne kadar dik olmasıdır. Siyah çizgi ne kadar dik olursa Yığın o kadar istikrarlıdır.

İstikrar Grafiği

Cmk ölçümlerinde Yığın grafiği

Hesaplar sonucu Çan veya diğer adıyla Gauss eğiresi aşağıdaki Grafikte gibi oluşmuştur. Eğride görüldüğü gibi bir miktar parçalar üst toleransın dışında olma olasılığı vardır.

Gauss eğrisi Grafiği

Gauss grafiği görüntüsü

Grafik değerlendirmesini Cpk / Cmk değerlendirme sayfasındaki tabloya göre yapacaksınız. Bunun neticesinde size verilen değerlendirme olasılıkları şu şekildedir:

CmK değerlendirmeleri

Cmk değerlendirme tablosu

Yapılan hesaplamaya göre sizin Parçaların içeresinde yaklaşık olarak %4 üst tolerans dışında gelen parçalar vardır.

Tabi ki bu formları kullanmak ve değerlendirmek biraz Tecrübe gerektirmektedir. Bunu ancak Bol Pratik yaparak elde edebilir ve uzmanlaşabilirsiniz. Aslında anlaşıldığı gibi korkulacak veya büyütülecek bir şey olmadığının farkına varmışınızdır. Yalnız tüm bunları uygularken yine unutmamanız gereken ist bunların hepsi olasılık hesaplaması olduğu ve doğruluk payı her zaman sadece yaklaşık olarak 95% olarak kabul etmenizdir. Siz rasgele Parça aldığınızda tesadüf olarak hepsinin Range aralığı geniş olan parçada almış olabilir, veya tesadüfen hepsi birbirine yakında almış olabilir ve bu duruma dayalı size bir değerlendirme verecektir. En doğrusu ise Mümkün olduğu kadar Poke Yoka veya mastarla üretim yapmak ve bu imkanlarımız yok ise operatörler her ürettiği parçanın sürekli ölçmesini sağlamaktır. Ancak böyle istikrarlı ve kararlı üretim yapabilirsiniz.

www.000webhost.com

cmk - cpk

cmk nedir

cpk nedir

ipk nedir
cpk cmk formülleri

SPC - İstatistiksel Proses Kontrol İlkeleri İmalat süreçlerini izlemek ve kontrol etmek için istatistiksel yöntemlerin kullanılması, kendisini standart olarak belirlemiştir. İstatistiksel yöntemler (özellikle rastgele örnekleme ve normal dağılım) yardımıyla, kalite ile ilgili ürün parametreleri (bir üretim süreci adımının sonucu olarak, örneğin bir şaftın çapı) veya süreç parametreleri ölçülür ve analiz edilir. Bu analiz sonuçlarının hedef değerlerle karşılaştırılması, bir üretim sürecinin parametreleri açısından ayarlanması gerekip gerekmediğine ve ne ölçüde ayarlanması gerektiğine karar verir. Sürecin bu analizi, kontrolü ve iyileştirilmesi genellikle SPC (İstatistiksel Süreç Kontrolü; kontrol, "yönlendirme" veya "kontrol etme" ve dolayısıyla kurallar olarak anlaşılmalıdır) olarak adlandırılır. İstatistiksel süreç kontrolünün amacı, kusurlu ürünler ortaya çıkmadan önce uygun düzeltici önlemlerin alınabilmesi için sapmaların zamanında fark edilmesi için bir sürecin temel parametrelerini izlemektir. Ayrıca, gerekli toleranslara güvenli bir şekilde uyup uymadıklarını belirlemek için tesisleri planlanan kullanımlarından önce incelemelidir. SPC'nin arkasındaki felsefe, hedef değerden tüm sapmaların zaten bir kayba yol açmasıdır. Bu şekilde SPC, tolerans sınırları içindeki özelliklerin "iyi" ve dışındakilerin "kötü" olarak sınıflandırıldığı "klasik" hata düşüncesinden farklıdır. Aşağıdaki resim bunu göstermektedir. Bu nedenle SPC uygulaması, kayıp potansiyeli sistematik hatalardan etkileniyor gibi görünüyorsa, bir üretim sürecine müdahalenin düzenlenmesini içerir, örn. keskin bir şekilde artar veya trend benzeri bir seyir gösterir, tolerans sınırlarını ihlal eden hatalar zaten oluşmuştur. cpk,statistical process control,control charts,control chart,quality control,process control,istatistiki proses kontrol,kontrol s25,statistical control,traktor kontrol s8,cp and cpk,kontrol f1 sequencer,remote control,control limits,emission control,low control limit,upper control limit,control chart builder,power bi control chart,process control chart,revised control chart,process control charts,video on control charts,variable control charts

cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk cmk