Cumhur müezzinliği nedir? Cami Musikisi nedir

Ramazan

Published Time: 02.01.2024 - 15:10:13 Modified Time: 02.01.2024 - 15:10:13

 

Cami musikisi, namazın cemaatle kılınması sırasında imam ve müezzinin hâfızalarındaki melodi kalıplarına göre çalgı aleti kullanılmadan oluşturdukları ses musikisine denir. Peki, Cami Musikisi nedir? İşte Cami musikisi ile ilgili detaylar…

Cami mûsikisi müezzinin ezan okuması, İhlâs sûresinin kıraati, kāmet getirmesi, namazın cemaatle kılınması sırasında imamın ilk tekbirden selâm verinceye kadar geçen süredeki kıraati, selâmdan sonra müezzin tarafından okunan ibareler, tesbîhat, arada okunan mahfel sürmesi, dua ve mihrâbiyenin bütününe verilen isimdir.

CAMİ MUSİKİSİ NEDİR?

Temcîd, münâcât, salâ (salât), tardiye, tekbir, mevlid, mi‘râciye, Muhammediye, tevşîh, c -

ami na‘tı ve ramazan ilâhileri de cami mûsikisinin önemli birer formu olarak ortaya çıkmaktadır.

Cami mûsikisinde güfteyi teşkil eden metinler çoğunlukla Arapça olup Türk din mûsikisi özelliklerine göre bestelenmişlerdir. Bazı tasavvufî konuların da yer aldığı bu güftelerde zühd, takvâ, ubûdiyyet ve dua unsurları hâkimdir.

CUMHUR MÜEZZİNLİĞİ NEDİR?

Cami mûsikisine ait eserler genellikle tek kişinin icrasına dayanmaktaysa da bunlardan besteli olanlar bazan müezzinler tarafından koro halinde okunur. Bu toplu icraya “cumhur müezzinliği” adı verilmiştir.