İlk gün oruç tutup sonra tutmamak günah mı, oruç tutmanın sevabı nedir?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Veda Hutbesinde Müslümanlara namazlarınızı kılın ve oruçlarınızı tutun diye buyurması, Ramazan ayına az bir süre kala oruç tutamayanların oruç hakkında sorular sormasına neden oldu. Oruç ibadetini yerine getiremeyecek olan vatandaşlar “İlk gün oruç tutup sonra tutmamak günah mı, Ramazanın ilk günü oruç tutmanın sevabı nedir?” gibi sorulara yanıt arıyor. Oruç tutmanın sevabı ile ilgili merak edilenler…

Published Time: 20.12.2023 - 18:44:05 Modified Time: 20.12.2023 - 18:44:05

Onbir ayın sultanı Ramazan ayı için artık saatler kaldı. Müslümanlar ilk sahura 1Nisan’ı 2 Nisan’a bağlayan gece yapacak. Oruç ibadetini yerine getiremeyecek olanlar ise İlk gün oruç tutup sonra tutmamak günah mı? sorusuna yanıt arıyor.

İLK GÜN ORUÇ TUTUP SONRA TUTMAMAK GÜNAH MI, RAMAZANIN İLK GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN SEVABI NEDİR?

Allah rızâsı için tutulan bir günlük orucun dahi mükâfatının olduğu, hadis-i şerifte şöyle bildirmektedir.

Ebû Saîd el-Hudrî’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmaktadır:

“Allah rızâsı için bir gün oruç tutan kimseyi, Allah Teâlâ, bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşinden yetmiş yıl uzak tutar.” (Buhârî, Cihad 36)

ORUÇ TUTMANIN SEVABI NEDİR?

Orucun sevabı Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle belirtiliyor “Allah katında oruç kadar sevaplı bir ibadet yoktur.” (Nesâi, Siyam, 43) Başka bir hadisinde ise “Oruç, nefsinin çektiği yiyecek ve içeceklerden kimi alıkoyarsa, Cenab-ı Hak onu cennet meyvelerinden yedirip, cennet ırmaklarından içirir.” (el-Hündi, Kenzü’l-Ummal, 3/328)

“Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki oradan sadece oruç tutanlar girebilir.” (İbn Mace, Siyam, 1)

“Oruç tutan helâlinden rızkını temin ettiği zaman ahirette hesaba çekilmez.” (el-Hündî, Kenzü’l-Ummal, 3/328)

“Oruç tutanın uykusu ibadet, susması ise tesbih sayılır. İyilik ve ibadetlerine kat kat ecir verilir. Duası Allah tarafından kabul edilip günahları affedilir.” (el-Hündî, Kenzü’l-Ummal, 3/327)

Oruç, kıyamet günü oruçlu için şefaat edecek, Cenab-ı Hakk’a niyazda bulunup, “Ya Rabbi! Ben onu gündüzleri yiyip içmekten ve zevklerinden alıkoydum. Bunun için onun hakkındaki şefaatimi kabul buyur.” diyecektir. Cenab-ı Hak da orucun bu isteğini kabul edip, oruçluya şefaat etme izni verecektir.” (el-Münziri, et-Tergib, 2/84)

Buhàrî -

ve Müslim’in rivayet ettiği hadis-i şerifte buyruluyor ki Yeminle başlıyor Peygamber SAS Efendimiz. (Vellezî nefsî biyedih) “Canım kudreti elinde olan Rabbime, Allah-u Teàlâ Hazretlerine yemin olsun ki…” Allah’a böyle yemin ediyor.

“Nefsim elinde olan Allah’a” demenin mânâsı ne?.. Yâni, “Dilerse hayatımı sürdürür, dilerse sona erdirir. İsterse yaşatır, isterse öldürür, isterse hayra sevkeder. Her şey Cenàb-ı Hakk’ın kudretinin elinde olduğu için, (vellezî nefsî biyedihi) diye böyle bu tarzda yemini çok yapardı.

Şu canımın, nefsimin elinde olduğu Allah’a, olan rabbıma yemin ederim ki, (ve halûfu femis-saim) oruçlunun ağzının okusu…” Çirkin bir kokudur o. Ağzı aç kalınca insanın tabii biraz koku yapar. (Atyebu indallàhi min rîhil-misk) “Ama bu ağız kokusu, Allah-u Teàlâ Hazretleri’nin nazarında, ind-i ilâhisinde, misk kokusundan bile daha hoştur.”

Yekulullàhu azze ve celle) “Çok aziz ve pek celil olan Allah-u Teàlâ Hazretleri der ki: (İnnemâ yezeru şehvetehû ve taàmehû şerâbehû) “Bu kulun şehvetini, yemek yemesini ve su içmesini terk ediyor; (lieclî) benim rızam için, benim için terk ediyor.” Onun için Allah seviyor.

(Fesavmu lî) “Binàen aleyh benim için terk ettiğinden; bu yemesini, içmesini ve şehvetini benim için bıraktığından, oruç benim içindir, benimdir. (Ve ene eczî bihî) Ve orucu ben mükâfatlandıracağım!” İnsan Allah rızası için aç durduğu için, Rabbımız Tebâreke ve Teàlâ oruçluyu seviyor. Bu hadis-i şerifte de, beyan olunmuş oldu bu durum.