Kadınlar erkeklerden daha çok hastalanıyor

Bazı hastalıkların kadınlarda daha sık görülüyor olması kadar, kadınlara özgü birçok rahatsızlığın teşhis edilemiyor, gözlerden kaçıyor, pek de “oralara” bakılmıyor olması da manidâr

Published Time: 23.06.2024 - 02:58:20 Modified Time: 23.06.2024 - 02:58:20

Bazı hastalıkların kadınlarda daha sık görülüyor olması kadar, kadınlara özgü birçok rahatsızlığın teşhis e -

dilemiyor, gözlerden kaçıyor, pek de “oralara” bakılmıyor olması da manidâr.