Kaizen süreci ve Proses akışı nasıldır?

Kaizen süreci ve Proses akışı nasıldır?, Maneger

Kaizen sürecinde bir proses akışı nasıl olmalı?

Kaizen süreci her faaliyet gibi Proses akışı ile yürümelidir. Kaizen sürecini başlatırken işletme Proses akışını belirlemeli ve herkes bu kaizen sürecinde bunu takip etmelidir.

Kaizen süreci ve Proses akışı nasıldır?, Maneger
Kaizen süreci Proses akışı

Kaizen sürecinde Proses akışı nasıl olmalı?

Kaizen, hiçbir işlemin/sürecin son halini almadığı, daha da mükemmeline ulaşabileceği, kuru havludan bile su çıkarılabilir anlayışının hâkim olduğu bir yaklaşımdır. Proses akışı İyileştirme yapmak için önce problem tanımlanır, sonra fikir üretilir ve çözüm önerileri belirlenir. Son olarak da kaizen öneriler uygulanır.

Kaizen süreci içerisinde uygulanmayan fikir hiçbir anlam taşımaz, yani iyileşme gerçekleşmemiş olur. Kaizen sürecindeki proses akışı içinde Sorunu tanımlama aşamasında; “Halen yapılmakta olan en iyidir” diye düşünülürse yapılanı iyileştirmek mümkün olmayabilir. En temel bağı düzeltici ve önleyici faaliyetler ile ilgilidir. Düzeltici ve önleyici faaliyetler iyileştirmenin temelini oluşturdukları için başlangıç noktası olarak ta kabul edilebilinir.

HİÇ BİR ÖNERİ VE İYİLEŞTİRME GEREKSİZ DEĞİLDİR

GEREKSİZ VE ANLAMSIZ DİYE BİR ÖNERİ YOKTUR

DÜŞÜNÜLEN İYİLEŞTİRME UYGULAMANDIKÇA, HAYALDİR

DOLAYISIYLA SUNULMAYAN BİR ÖNERİ HAYALDEN ÖTE BİR ŞEY DEĞİLDİR

Kaizen sürecinin önemi

Kaizen iyileştirmeleri gerçekleştirmek ne kadar önemli ise, faaliyet planları ve girdi ile çıktıların takibi de o kadar önemlidir. Doğal olarak üst yönetim iyileştirme çalışmalarında kazançlarını ve maddi getirilerini görmek isteyecektir.

Normal Kaizen ile tüm faaliyetler göz önünde bulunurken, KOBETSU Kaizen israfları hedefler.

Bir üretim sürecinde bazı problemler çok açıktır ve bunları saptamak çok fazla çaba gerektirmez. Kaizen sürecinin proses akışında esas olan ise mevcut durumda problem olarak kendini göstermeyen ‘gizli’ problemleri araştırıp ortaya çıkarmaktır. Gizli problemleri yakalamanın ilk adımı, tüm işlem ve süreçleri ‘ürüne değer katanlar’ ve ‘ürüne değer katmayanlar’ olarak ayırmak ve ürüne değer katmayan faaliyetleri ana problem alanları olarak belirlemektir.

Kaizen sürecinin proses akışında dört temel yaklaşımı

-Birincisi, çalışanlar üzerine odaklanır. Üretim sürecindeki çalışanlar, yaptıkları işi daha verimli ve etkili şekilde yapacakları metotları bulmaları için teşvik edilirler.

-İkincisi, donanım geliştirmeleri üzerine odaklanır. Buna göre işyeri düzenlemeleri, ekipmanın kalitesinin yükseltilmesi çalışmaları yapılır.

-Üçüncüsü, üretim için gerekli olan süreç ve prosedürler üzerine odaklanır. Eğitimi ve gelişmeyi kısıtlayan politikalar uygulanmaz

-Dördüncüsü, ilk üç kademenin bileşimidir. Bu kademe, önceki kademelerde elde edilen sonuçlar maksimum değere ulaştığında devreye girer ve yenilikler üzerine odaklanır

Problem alanları saptandıktan sonra mevcut işleyişte problemin nereden kaynaklandığını bulmak aşamasına geçilir. Burada yalın üretimde 5 sorudan oluşan bir analiz yöntemi kullanılmaktadır. ‘Kim, neyi, ne zaman, nerde, nasıl gerçekleştiriyor’ sorusuna yanıtlar bulunduktan sonra aynı sorulara bir de neden sorusu eklenerek analiz devam eder.

Mevcut durumun analizinde dikkat edilmesi gereken bir nokta, işçi hareketlerinin gözlenmesi, işçilerin bir işi gerçekleştirirken ne tür hareketleri, nasıl ve ne kadar sürede yaptıklarının saptanıp kaydedilmesidir. Böylece daha sonra bu hareketler standart hale getirilerek gereksiz zaman kayıplarının önlenmesi mümkün olacaktır. Önemli olan işletmede herkesin Kaizen öneri sistemine katılmasıdır.

Öneriler bir komisyon tarafından değerlendirmeye alınıp öncelik derecesine göre sıralanırlar. Kaizen metodolojisi, süreç analizlerini yaparken bir kısım matematiksel ifadeleri de beraberinde getirir. Bu sayede projeyi hazırlayacak, uygulayacak, onaylayacak kişilerin Kaizen süreci boyunca daha isabetli kararlar aldığı gözlenecektir.

Kaizen, ürün için gerekli hammaddelerin satın alınmasından müşteriye ulaştırılıncaya kadar olan süreci ilgi kapsamına alır ve iyileştirmeyi tüm süreç boyunca gerçekleştirir.

Eğer bilmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız, makalelerimizi buna göre yönlendireceğiz. Şimdiden teşekür ederiz!

Yazımızı değerlendirmek için yorumlarınızı bekleriz;

“İnsanın olduğu yerde başarı varsa, başarısızlık olma ihtimalide vardır”

 

5/5 - (4 votes)

Bir yanıt yazın