Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi ISO 9001

Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi ISO 9001, Maneger

Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi ISO 9001

ISO 9001 Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi maddesini bu yazıda ele alacağız. Yürütülen Proseslerin izlemek ve ölçmenin önemini ve buna bağlı olarak iyileştirme sürecinin önemini vurgulayacağız. Yürütülen tüm Proseslerin planlandığı şekilde yürütüldüğünü izlemek ve iyileştirme gereken noktaları belirlemek amacıyla, prosesler, Birimler tarafından izlenir. Birimler proseslerde izledikleri sonuçları, gerekli analiz yöntemleri kullanarak grafiksel değerlendirmeleri yapmalı ve bunları Yönetim gözden geçirme toplantılarında gündeme getirmelidir.

Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi ISO 9001, Maneger
PROSESLERİN İZLENMESİ VE ÖLÇÜLMESİ

Sorumlular prosesleri hızlandırmak, çıktılarını iyileştirmek, maliyet düşürmek ve katma değer sağlamak için süreç performans kriterleri ve kriterlere göre uygulama metotları belirler. İzlenen proseslerde performans sonuçlarına göre ve kalite hedefleri de göz önünde bulundurarak yönetim gözden geçirme toplantılarında süreç iyileştirme alanları belirlenir, planları yapılarak düzeltici ve önleyici faaliyetler başlatılır ve takip edilir.

İmalat proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi

İşletmenin temel unsurlarından biri olan imalat şüphesiz ki en önemli proseslerden biridir. Bu prosesin izlenmesi için işletme tüm yeni ürünler ve seri üretim ile ilgili tüm akışı sürekli olarak analiz edip, revize edilmelidir. Görülen tüm olumsuzluklar kalite birimi tarafından kayıt altına alınarak gerekli faaliyetler başlatılır.

Tüm bağlı süreçler temelinde Üretim iş emri, Kontrol planları, deney talimatları ve bakım talimatları ile denetlenmektedir ve dokümante edilmektedir. Bunların sürekliliği kontrol edilmesi gerekmektedir. Unutmamak gereklidir ki sistem zamanında uygulanır ise yarlıdır. Uygulanmayan bir sistemde kesinlikle bir problem mevcuttur ve bu sıkıntıyı en hızlı bir şekilde çözülmesi gerekir. Bu dokümanlar kabul kriterlerinin yanı sıra imalât prosesinin yeterliliği, güvenilirliği, bakımı yapılabilirliği ve yararlanıla bilirliği için hedefleri içermelidir.

işletme, imalât proses yeterliliği

işletme, imalât proses yeterliliği veya performansını müşteri parça onay prosesi şartlarında belirtildiği şekilde sürdürmelidir. Kuruluş, kontrol plânı ve proses akış şemasının; – Ölçüm teknikleri, – Örnekleme plânları, – Kabul kriterleri ve – Kabul kriterleri karşılanmadığında uygulanacak tepki plânlarına, bağlılığı kapsayacak şekilde uygulanmasını sağlamalıdır. Takım değişimi veya makine tamiri gibi önemli proses olayları kaydedilmelidir. İşletme, kontrol plânındaki, karakteristiklerden istatistik olarak yeterli olmayan veya kararlı olmayanlar için tepki plânları başlatmalıdır. İşletme, proses değişikliklerinin yürürlüğe girdiği tarihlerin kayıtlarını muhafaza etmelidir.

Yazılarımızı Takip etmeyi ihmal etmeyin 😊
Eğer bilmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız, makalelerimizi buna göre yönlendireceğiz. Şimdiden teşekür ederiz!
Yazımızı değerlendirmek için yorumlarınızı bekleriz;

“İnsanın olduğu yerde başarı varsa, başarısızlık olma ihtimalide vardır”

[saswp_tiny_multiple_faq headline-0=”h2″ question-0=”PROSESLERİN İZLENMESİ VE ÖLÇÜLMESİ” answer-0=”Yürütülen tüm Proseslerin planlandığı şekilde yürütüldüğünü izlemek ve iyileştirme gereken noktaları belirlemek amacıyla, prosesler, Birimler tarafından izlenir. Birimler proseslerde izledikleri sonuçları, gerekli analiz yöntemleri kullanarak grafiksel değerlendirmeleri yapmalı ve bunları Yönetim gözden geçirme toplantılarında gündeme getirmelidir.” image-0=”790″ headline-1=”h3″ question-1=”İmalat proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi” answer-1=”İşletmenin temel unsurlarından biri olan imalat şüphesiz ki en önemli proseslerden biridir. Bu prosesin izlenmesi için işletme tüm yeni ürünler ve seri üretim ile ilgili tüm akışı sürekli olarak analiz edip, revize edilmelidir. Görülen tüm olumsuzluklar kalite birimi tarafından kayıt altına alınarak gerekli faaliyetler başlatılır.” image-1=”” count=”2″ html=”true”]
5/5 - (6 votes)

Bir yanıt yazın