...

Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi ISO 9001

Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi ISO 9001, Maneger

Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi ISO 9001

Last updated on Ocak 28th, 2023 at 08:48 pm;

79 / 100

Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi ISO 9001

ISO 9001 Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi maddesini bu yazıda ele alacağız. Yürütülen Proseslerin izlemek ve ölçmenin önemini ve buna bağlı olarak iyileştirme sürecinin önemini vurgulayacağız. Yürütülen tüm Proseslerin planlandığı şekilde yürütüldüğünü izlemek ve iyileştirme gereken noktaları belirlemek amacıyla, prosesler, Birimler tarafından izlenir. Birimler proseslerde izledikleri sonuçları, gerekli analiz yöntemleri kullanarak grafiksel değerlendirmeleri yapmalı ve bunları Yönetim gözden geçirme toplantılarında gündeme getirmelidir.

Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi ISO 9001, Maneger
PROSESLERİN İZLENMESİ VE ÖLÇÜLMESİ

Sorumlular prosesleri hızlandırmak, çıktılarını iyileştirmek, maliyet düşürmek ve katma değer sağlamak için süreç performans kriterleri ve kriterlere göre uygulama metotları belirler. İzlenen proseslerde performans sonuçlarına göre ve kalite hedefleri de göz önünde bulundurarak yönetim gözden geçirme toplantılarında süreç iyileştirme alanları belirlenir, planları yapılarak düzeltici ve önleyici faaliyetler başlatılır ve takip edilir.

İmalat proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi

İşletmenin temel unsurlarından biri olan imalat şüphesiz ki en önemli proseslerden biridir. Bu prosesin izlenmesi için işletme tüm yeni ürünler ve seri üretim ile ilgili tüm akışı sürekli olarak analiz edip, revize edilmelidir. Görülen tüm olumsuzluklar kalite birimi tarafından kayıt altına alınarak gerekli faaliyetler başlatılır.

Tüm bağlı süreçler temelinde Üretim iş emri, Kontrol planları, deney talimatları ve bakım talimatları ile denetlenmektedir ve dokümante edilmektedir. Bunların sürekliliği kontrol edilmesi gerekmektedir. Unutmamak gereklidir ki sistem zamanında uygulanır ise yarlıdır. Uygulanmayan bir sistemde kesinlikle bir problem mevcuttur ve bu sıkıntıyı en hızlı bir şekilde çözülmesi gerekir. Bu dokümanlar kabul kriterlerinin yanı sıra imalât prosesinin yeterliliği, güvenilirliği, bakımı yapılabilirliği ve yararlanıla bilirliği için hedefleri içermelidir.

işletme, imalât proses yeterliliği

işletme, imalât proses yeterliliği veya performansını müşteri parça onay prosesi şartlarında belirtildiği şekilde sürdürmelidir. Kuruluş, kontrol plânı ve proses akış şemasının; – Ölçüm teknikleri, – Örnekleme plânları, – Kabul kriterleri ve – Kabul kriterleri karşılanmadığında uygulanacak tepki plânlarına, bağlılığı kapsayacak şekilde uygulanmasını sağlamalıdır. Takım değişimi veya makine tamiri gibi önemli proses olayları kaydedilmelidir. İşletme, kontrol plânındaki, karakteristiklerden istatistik olarak yeterli olmayan veya kararlı olmayanlar için tepki plânları başlatmalıdır. İşletme, proses değişikliklerinin yürürlüğe girdiği tarihlerin kayıtlarını muhafaza etmelidir.

Yazılarımızı Takip etmeyi ihmal etmeyin 😊
Eğer bilmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız, makalelerimizi buna göre yönlendireceğiz. Şimdiden teşekür ederiz!
Yazımızı değerlendirmek için yorumlarınızı bekleriz;

“İnsanın olduğu yerde başarı varsa, başarısızlık olma ihtimalide vardır”

[saswp_tiny_multiple_faq headline-0=”h2″ question-0=”PROSESLERİN İZLENMESİ VE ÖLÇÜLMESİ” answer-0=”Yürütülen tüm Proseslerin planlandığı şekilde yürütüldüğünü izlemek ve iyileştirme gereken noktaları belirlemek amacıyla, prosesler, Birimler tarafından izlenir. Birimler proseslerde izledikleri sonuçları, gerekli analiz yöntemleri kullanarak grafiksel değerlendirmeleri yapmalı ve bunları Yönetim gözden geçirme toplantılarında gündeme getirmelidir.” image-0=”790″ headline-1=”h3″ question-1=”İmalat proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi” answer-1=”İşletmenin temel unsurlarından biri olan imalat şüphesiz ki en önemli proseslerden biridir. Bu prosesin izlenmesi için işletme tüm yeni ürünler ve seri üretim ile ilgili tüm akışı sürekli olarak analiz edip, revize edilmelidir. Görülen tüm olumsuzluklar kalite birimi tarafından kayıt altına alınarak gerekli faaliyetler başlatılır.” image-1=”” count=”2″ html=”true”]
5/5 - (6 votes)
Maneger
Maneger - I want to be like a proAfter years of Professional Studies, he decided to share his knowledge for those who want to be Professional

Related Posts

SEBEP-SONUÇ (BALIK KILÇIĞI) DİYAGRAMI, Maneger

SEBEP-SONUÇ (BALIK KILÇIĞI) DİYAGRAMI

Sebep-Sonuç Diyagramları (BALIK KILÇIĞI), bir süreci etkileyen nedenlerin gösterilmesi, sınıflandırılması ve birbirleriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Bir “sorunun” veya “sonucun” arkasında muhtemelen, birden fazla neden kategorisi vardır. Nedenler…

Kalite kontrol ölçümlerinde sistematik yapılan hatalar, Maneger

Kalite kontrol ölçümlerinde sistematik yapılan hatalar

Last updated on Ocak 28th, 2023 at 11:12 pm; Kalite kontrol ölçümlerinde sistematik yapılan hatalar Sistematik hatalar, gerçek büyüklükleri ve yönleri tam olarak bilinmediği için uygulanmayan düzeltmeler…

Hata durumları ve ölçüm sonucuna etkileri, Maneger

Hata durumları ve ölçüm sonucuna etkileri

Last updated on Ocak 28th, 2023 at 11:11 pm; Hata durumları ve ölçüm sonucuna etkileri Kalibrasyon ve Doğrulamada Kullanılan ölçme sistemi yeteri kadar hassas ise, aynı ölçünün…

Kalibrasyon ve Doğrulama sonrası etiketler ve yapılması gerekenler, Maneger

Kalibrasyon ve Doğrulama sonrası etiketler ve yapılması gerekenler

Last updated on Ocak 28th, 2023 at 11:11 pm; Kalibrasyon ve Doğrulama sonrası etiketler ve yapılması gerekenler Kalibrasyon ve Doğrulamada Teçhizatın geçerliliğini duyurabilmek ve iç iletişimi gerçekleştirmek…

KALİBRASYON/DOĞRULAMA SİSTEMİ DOKÜMANTASYONU, Maneger

KALİBRASYON/DOĞRULAMA SİSTEMİ DOKÜMANTASYONU

Last updated on Ocak 28th, 2023 at 11:11 pm; KALİBRASYON/DOĞRULAMA SİSTEMİ DOKÜMANTASYONU Kalibrasyon/doğrulama sisteminin işler olduğunu kanıtlamanın kaçınılmaz yolu, sistem ile ilgili dokümantasyonun var olmasıdır. Bilindiği üzere…

Kalibrasyon Hiyerarşisi nedir ve nasıl yapılandırılmıştır, Maneger

Kalibrasyon Hiyerarşisi nedir ve nasıl yapılandırılmıştır

Last updated on Ocak 28th, 2023 at 11:10 pm; Kalibrasyon Hiyerarşisi nedir ve nasıl yapılandırılmıştır Kalibrasyon kaliteli üretim yapan işletmelerin şüphesiz en önemli faktörüdür. Bu işlem yapılmadığı…

Bir cevap yazın