SPC Ölçüleri nasıl belirlenir?

İstatistksel Proses Kontrol de Kontrol ölçülerin belirleme yöntemi

Öncelikler unutmamamız lazımki bu sürecin en temelinde sahibi İlk numune süreçlerini kim yürütüyorsa odur. Burda o kişiye büyük görev düşmektedir. Burda hangi ölçüler ölçüleceği ve hangi ölçülerin ölçülmeyeceği, aynı zamanda hangi seviyeler de gerçekleceği ( Kalite Planına işlenecek) bu aşamada belirlenir.

Proses yeterliliğini ölçmeden önce:

– İlk adım prosesi tanımlamaktır

– İkinci adım ise spesifikasyonların tanımlanmasıdır.

Spesifikasyonlar ve standardlar belirlenirken işletmelerin çok sık yaptıkları hatalardan birisi, müşteri isteği standardları ve işletme spesifikasyonlarının birbirine karıştırılmasıdır.

» Müşteri kendi fabrika şartlarına, ulusal veya uluslararası standardlara göre, kendisine göre spesifikasyonlarını belirleyebilir

» Yapılan ürün için ulusal ve uluslararası standardlar bulunabilir

» İşletmenin; müşteri, ulusal ve uluslararası standarların dışında daha dar sınırlar içinde kendi spesifikasyonlarını oluşturarak proses yeterlilik analizine başlamasında fayda vardır.

Bir imalat prosesinin tolerans sınırları içinde kalıp ölçülebilir. Proses kontrol altında tutulduğunda 6s değeri yaygın olarak kullanılır. Bunun ölçüsü olarak 6s açıklığı tanımlanır ve bu ” Doğal Toleranslar ” olarak adlandırılır. Proses yeteneği, proses çıktılarının önemli bazı parametrelerini ( çap, sıkılık, geçme v.b. ) ölçmeye yönelik olarak yapılır. Böyle bir analiz ile;

– Prosesin toleranslara uygunluğu gözlenir

– Örnek alma sıklıkları belirlenir

– Taşeronlar arasında seçim yapmak için bir kriter sağlanabilir

– Alınacak önlemlerle imalat prosesinde değişkenlik azaltılır

Eğer Kalıp ve Hacimsel kalıptan üretim geçekleşecek ise ozaman hangi sıklıklarda kalıp ölçümleri gerçekleşecek ve hangi ölçüle kalıba dayalı olduğundan dolayı ölçülmesi gerekmemektedir belirlenir. Burada iyi bir denklem oluşturulmalı ve Üretim birimi ile Kalite Birimi buna mutlak uymaldır. Eğer müşterinin özellikler ölçülmesi istediği ölçüler ve sıklık var ise ozaman bunlar önceliklidir, çünkü Müşteri zaten bu durumun parasını ödemektedir.

ipk belirleme raporu

İPK BELİRLEME FORMU

Süreç basit olarak Teknik Resimdeki tüm ölçüleri saat yönünde Numaralandırmak ile başlar. Numaralandırma sonrası Ölçü formunda sırayla bu ölçüler ölçülerek daha sonra değerlendirilir. Denklem iyi kurulmalıdır yoksa operatörlere ilerde gereksiz işlem yaptırılmış olunur. Numunelendirme sürecindeki belirlemede Projenin görevi biter ve Süreci bundan sonra Seri üretim aşamasında Üretim ve Kalite Birimi devir alır.

Eğer Numune sürecinde belirlemeye nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız bu linkteki excel dosyasını indirerek kullanabilirsiniz.

SPC Ölçü belirleme formu

spc hesap

spc etkileri

spc istatistiksel proses kontrol

IPK ve spc
ipk e spc formülleri

SPC or Statistical Process Control is a statistical method for evaluating the movement of a process. During production, an SPC measurement can be used both to determine the performance of machines and for ongoing measurement control. To determine the performance of machines with the help of an SPC measurement, a large number of workpieces must be sent from the machine and all of them must be measured. These measurements can be used to define tolerances within which the machine can operate. In production planning, you can consider that various workpieces are produced on a machine with the required performance to produce within the tolerances required by the customer. If measurements show that the manufactured workpieces are moving within tolerance limits, continuous checks can sometimes be made during production to make changes. This could be, for example, a tool change and adjustments to the machine. Ongoing checks can also be used to generate measurement reports for customers as needed. When working with SPC measurement, measurement uncertainties must be taken into account. Measurement uncertainties are affected, among other things, by the skills of the person making the measurements and by conditions such as the temperature in the room in which the material is stored. SPC measurements can be performed with a variety of instruments, eg. calipers, micrometers or CMM machines. Which device to choose depends, for example, on how many dimensions the workpiece has and how high the precision requirements are. The fundamentals of SPC - statistical process control = an acronym for statistical process control or statistical process control - were developed in the USA by Walter A. Shewhart. SPC means a test or measurement of product or process parameters accompanying production for the preventive maintenance of process stability. Shewhart asked herself what reasons were responsible for one and the same process resulting in products that were both good and bad—that is, not up to specification. He identified dispersion in components and processes—that is, the deviation from the target value varying from component to component—as the main causes of the impact. SPC's Goal The aim of SPC was and still is to improve product quality through increased process stability. For this purpose, the process is continuously monitored with the help of SPC tests or measurements and the results are documented with SPC control cards or quality control cards. If there are statistically significant deviations, corrective action is taken in the process. The decision to intervene in the process on the basis of statistical probabilities initially comes as a surprise to the process observer, because as a person he would often make a different decision than statistics. However, SPC's statistically based approach leads to more stable processes and avoids rejections more reliably than people making decisions alone. Struggling with rejections or unstable processes? Click for our SPC training... Continued ... Definition of SPC Therefore, as a definition of SPC the following can be formulated: SPC is an iterative measurement or test of product and/or process parameters for process monitoring. In case of exceeding the statistical and/or empirical pre-selected warning and intervention limits, a decision is made about the process intervention on the basis of statistical probabilities in order to improve the product quality by process intervention. Causes of Scattering What is essential is the knowledge that all elements involved in the value creation process, together with their individual differences, contribute to the overall variance. The overall quality of a final product is therefore the result of the combined distribution of its individual components. Statistically, this spread is called sigma or standard deviation. The larger the standard deviation of the individual components from the target value, the more spread out the total product. Unfortunately, the scattering is not summed linearly, but with a square function. This means that a single element that deviates significantly from the target can therefore dominate the overall spread. This is one of the reasons why the Shainin Problem Solving Method started here. Examples of influencing factors materials Single components assemblies tools machine Worker Measuring equipment and systems Sampling, scope and selection environmental effects Error in root cause analysis of distribution Everything is falling apart! But if so, is an observed process variance random? Or is it caused by a causally justified cause of the ailment that needs to be eliminated? During the root cause analysis and attempt to reduce dispersal, Shewhart found three key flaws in the decision-making process in the company's practice: A deviation is assigned to a specific cause, even if it was caused by a general cause, namely luck and noise. A deviation is assigned to a general cause, although it is the result of a very specific, particular cause and therefore not of an accidental nature. Not all influencing factors are known or monitored. Therefore, Shewart's aim is to be able to identify and distinguish general and specific causes.

ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc ipk ve spc