SPC-Kontrol Teknikleri ve bunların kullanımı

SPC-Kontrol Teknikleri ve bunların kullanımı

SPC-Kontrol Teknikleri ve bunların kullanımı, Maneger
CMK Formu

SPC (İstatistik Proses kontrol)

SPC veya açılımıyla istatistiksel proses Kontrol üretim yapılan tesislerde Kalite kontrol veya Proses kontrol maliyettlerini minimize etmek için İstatistik yöntemler kullanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde veya çıtayı atlamış işletmelerde sürekli kullanılan ve “sıfır hataya” giden yolda en önemli kilometre taşıdır. Doğru kullanıldığı takdirde işletmenin kalitesizlik maliyetlerini düşürdüğü gibi ciddi manada zaman tasarufu sağlamaktadır. İpk herkesin düşündüğüne veya tavsiye ettiğinin aksine ciddi bir Teknolojik yatırım gerektirmez ve basit yöntemler ile rahatlıkla halledilebilen bir yöntemdir. İstatistik proses kontrol ile ilgili ne Yazılım altyapısı gerekli, ve nede çok pahalı eğitimler almanız lazım. Eğer merak etiyseniz bloğumuzda madde madde okuyarak kendinizi eğitir ve işletmenizde kullanabilirsiniz.

Daha fazla okumak için tıkla –>

Gerçekte SPC nedir?

İstatistiksel Süreç Kontrolü (SPC), sürekli gözlem ve gerekirse düzeltmeler yoluyla bu optimize edilmiş durumda zaten optimize edilmiş bir süreci sürdürmek için matematiksel-istatistiksel temellere dayanan bir araçtır. Çeşitli kalite kontrol çizelgeleri türleri en önemli araçlar olarak hizmet eder. İstatistiksel süreç kontrolü devam eden üretim (seri üretim) sırasında, yani süreç ayarları tanımlandıktan sonra uygulandığından, bu yöntemle hemen bir süreç iyileştirmesi sağlanamaz. Bu, sürecin kendisinde temel değişikliklerin artık mümkün olmadığı, yalnızca küçük sapmaların düzeltilebileceği ve iyileştirmeler için başlangıç ​​noktalarının belirlenebileceği anlamına gelir.

İstatistiksel proses kontrolü, söz konusu kalite özelliğindeki farklılıkların hem imalat sırasında hem de imal edilen parçaların sonraki ölçümleri sırasında belirlenebileceği gerçeğine dayanmaktadır. Fiilen ölçülen değer (gerçek değer) bu nedenle istenen hedef değere (örn. çizim boyutları) karşılık gelmeyebilir. Ölçülen bir kalite özelliğinin hedef değerinden bu sapma davranışına saçılma denir.

Rastgele ve sistematik etkiler, saçılmanın meydana gelmesinin olası nedenleridir. Rastgele etkiler, sürekli olarak mevcut ve zaman içinde sabit olan birçok küçük bireysel etkilerden oluşur. Bu, rastgele etkilerin etkileri açısından da tahmin edilebileceği anlamına gelir. Ancak, etkilenemezler ve bu nedenle doğal saçılma olarak adlandırılırlar. Devam eden bir süreç üzerinde de etkisi olan sistematik etkiler, düzensiz bir şekilde meydana gelen ve süreci kararsız ve dolayısıyla öngörülemez yapan bir veya birkaç büyük ana etkiye kadar takip edilebilir. Ancak sistematik etkilerin nedenlerini bulmak ve ortadan kaldırmak mümkündür. İstatistiksel süreç kontrolü burada yardımcı olur; asıl görevi, bir sürecin saçılımı ve rastgele ve sistematik dağılım arasındaki ayrım açısından sürekli olarak izlenmesidir.

İstatistiksel proses kontrolünün gerçekleştirilebilmesi için, çalışan prosesten numuneler alınır, hassas bir şekilde ölçülür ve ölçüm sonuçları bir forma girilir, kalite kontrol kartı. Ayrıca kalite kontrol çizelgelerinde uyarı ve müdahale limitleri yer almaktadır. Bunlar tolerans değildir, sadece doğal rastgele süreç değişkenliğinin sınır değerlerini yansıtır. Kontrol limitlerinin dışındaki numune sonuçları sistematik etkilerden kaynaklanır ve acil müdahale gerektirir.

İstatistiksel süreç kontrolünün amacı, bu durumda devam eden üretimin istatistiksel olarak kontrol edilen ve dolayısıyla kalitenin etkin olduğu bir süreci sürdürmektir. Bu amaçla süreç kalite kontrol çizelgeleri yardımıyla sürekli olarak izlenir, değerlendirilir ve uygun düzeltici önlemler kullanılarak düzenlenir. Sonuç olarak, söz konusu süreç bir kontrol döngüsü olarak anlaşılabilir ve nihai olarak üretimle bütünleşik kalite güvencesi anlamında kalite kontrollü üretim gerçekleştirilebilir.

İstatistiksel Proses Kontrolü

İstatistiksel Proses Kontrolü (SPC), ürün kalitesiyle ilgili tüm önemli rakamları kaydederek üretim süreçlerinin sürekli ve eşlik eden bir izlenmesidir. SPC, zayıf noktaları tespit etmek için temel verileri ve dolayısıyla ilgili üretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi için ön koşulu sağlar. Bir ürün veya sürecin hem nicel hem de nitel özellikleri izlenebilir.

Veri toplama ve değerlendirme, bir süreci daha uzun bir süre boyunca sürekli olarak gözlemlemek için grafik yardımcıları olarak kalite kontrol çizelgeleri kullanılarak gerçekleştirilir.

Uyarı limitleri (UWG, OWG) ve müdahale limitleri (UEG, OEG) kalite kontrol çizelgelerinde tanımlanır, aşılması bir düzensizlik veya hata olduğunu gösterir. Uyarı sınırlarının aşılması, sürecin hala toleransları dahilinde olduğu, ancak yeniden ayarlama veya müdahale gerektiği anlamına gelir. Kalite kontrol kartları bu nedenle hataları ve retleri önlemek için bir erken uyarı sistemi olarak hizmet eder. Sadece tolerans limitleri aşıldığında değil, olası bir hatanın ilk belirtisinde sürece müdahale edilebilir.

 

Yazımızı değerlendirmek için yorumlarınızı bekleriz;
İnsanın olduğu yerde gelişme var ise, başarısız olma ihtimalide vardır!

 

Rate this page