SPC İstatistiksel Proses Kontrol

İstatistiksel Proses Kontrol kimler tarafından yapılır?

SPC sürecine tüm işletmedeki çalışan ve Mamulün veya yarı Mamulün oluşmasında katma değer sağlayan herkes katılır. İstatistiksel Proses kontrolle sadece Ölçüler değil aynı zaman da Makine ayar ve Makine çalışma parametrelerin kayıtlarıda girer.

SPC Kimler tarafından tutulur?

Aslında bakarsanız sürecin en temelinde üç sorumlusu vardır :

1 – Proje Birimi

2 – Üretim Birimi

3 – Kalite Birimi

Can Egrisi

Proje Birimi:

Proje aşamasında seri üretimde bölümler tarafından hangi ölçüler ölçüleceğini belirler. Bu iki yöntemle gerçekleşir:

a) Müşterinin Mutlak belirlediği ölçüler

b) Numune ve Pilotseri aşamasında belirlenen ölçüler

Bu ölçülerin nasıl belirleneceğini ilerki sayfalarda anlatacağım.

Proje birimi burda en önemli rollü oynar ve lüzumsuz olan ölçülerin ölçülmesini önlemiş olur. Malesef bu birim Türkiye’de çoğu işletme tarafından kurulmamakta ve ne yazık ki ÜRGE ye önem vermemektedir. esasında bu birim FMEA ve diğer olasılık araçlarıyla beraber uyguadığında senelerce sürecek olan kalitesizlik maliyetlerini ortadan daha oluşmadan kaldırmaktadır. Aynı zamanda devamlı Müşteri ile iletişimde olmalarından dolayı Müşteriyi en iyi anlayan birimdirler, bu nedenle çoğu zaman Müşteri temsilcisi olarak atanırlar.

Üretim Birimi:

Süreç içerisinde en önemli birimdir. Kontroller Operatör tarafından kayıt altına alınır ve takip edilir. Temel olarak Türkiyedeki işletmelerde yapılan en ölümcül hatalardan biri Operatörlere kontrol yetkisi verilmemesi veya Operatörlere yaptığı işini kontrol etmesinini sağlayamamak. Evet biliyorum kaba olacak ama böyle bir Operatörü ne iş yaptırın nede işletmede tututun. Bu durumda Kalite kontrol durumun farkına varasaya kadar bir yığın hatalı parça üretilmiş olur ve daha sonra bunlar şartlı kabul edilerek Müşteriye sevk edilir, veya imha etmek zorunda kalınır. Her iki durumda da işletme ya itibar kaybına yada sermaye kaybına uğrar. Böyle bir işletmenin PpM değeri genel ortalaması en az 5000 PpM den yukarı olup uluslar arası standartlarda ve Niteliklerde üretim yapamamaktadır. Zaman içersinde kaltesizlik maliyetleri işletmenin belini bükmekte olup ilk başlarda büymesini engeller , Kalitesizlik maliyetlerini Müşteriye yansıtmak zorunda kalır ve daha sonra rekabet edememekten ya satılmak yada kaptmak zorunda kalır. Eğer operatörler yaptığı her işi kontrol ettiği takdirde otomatikmen PpM değeri 500 PpM altına iner ve hızlı büyme gerçekleşir.

Günümüzde Ülkemizde Modern ve Teknolojik şartlarıda baz aldığımız takdirde bu işlemler Kağıt üzerinde değil Basit ve Ucuz Tabletler üzerinden verileri toplayarak değerlendirme imkanı sağlıyor. Eğer tabi bu mümkün değilse eski usül kağıt bazında tutulmasında yarar vardır.

Kalite Birimi:

Kalite Birimi Verileri değerlendirmek ile yükümlüdür. Müşteri siteklerine ve Niteliklerine uygunluğu kontrol edilerek temelde Üretime yön vermesi gerekmektedir. Ölçüm sıklıkları ve hangi üretim aşamaları bir sonraki aşamada kontrol edilecek veya hat’ta yada ölçümler kaldırılacak, bunları bu verilerden çıkarması gerekir. Tabiki bu durumda Kalite biriminin en büyük yardımcısı AQL Normu dur. Bu Normdan elde ettğim Tabloyu kullanımının açıklamasını ve paylaşımını AQL Numune Alma Tablosu ile paylaşmaktayım.

AQL Numune Alma Tablosu

AQL Tablosu

AQL

www.000webhost.com

spc nedir

spc nasıl yapılır

spc istatistiksel proses kontrol

spc yapan
spc formülleri

Aslında otomotiv sektörü başta olmak üzere tedarikçinin faaliyet gösterdiği her sektörde “ne istediklerini” ve “ne sunabileceğini” karşılıklı olarak anlatan belgeler vardır. Bunlardan en yaygın olanları PPAP, APQP, FMEA, SPC, MSA'dır. Bu belgelerin içeriğinin iki tarafın isteklerine göre tamamen farklı olabileceğini unutmayalım. PPAP, APQP ve FMEA'yı önceki yazılarımızda inceledik. Bu yazımızda SPC'yi inceleyeceğiz. SPC nedir SPC, adını İngilizce 'Statistical Process Control' kelimesinin baş harflerinden alır ve Türkçesi 'Statistical Process Control'dür. SPC, bir prosesin değişkenliğini değerlendirmek ve en az atıkla en uygun ürünü elde etmek için yapılan çalışmadır. Bir ürünün ekonomik ve faydalı bir şekilde üretilmesini sağlamak için verilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması ve çözümlenmesi için üretimin her aşamasında istatistiksel ilke ve tekniklerin kullanılmasıdır. SPC, üretimin belirtilen kalite özelliklerini karşılamasını sağlayan ve standartlara uygunluğu hedefleyen, hatalı üretimi en aza indirmeye yönelik bir yöntemdir. SPC yöntemi, üretim kalitesini sürekli iyileştirmeyi amaçlar. En genel haliyle bir üretimdeki değişkenler; Makine, alet, yöntem, malzeme, operatör, bakım ve çevre koşulları. Hiçbir iki ürün veya ürünün herhangi bir özelliği asla aynı olamaz. İşlenmiş parçaların özellikleri arasında her zaman küçük bir fark vardır. Bu değişkenleri minimize edersek; daha iyi kalite, daha düşük maliyetler (atık, ıskarta, yeniden işleme vb.) gibi avantajlar elde ediyoruz. Veri toplama bu teknikte kritik bir noktadır. Bizi bilgilendiren ve yönlendiren toplanan verilerdir. En önemli veri türleri; Nicel veriler: Sayılabilen ve ölçülebilen veriler. (Yükseklik, uzunluk, ağırlık vb.) Niteliksel veriler: Bunlar, niteliği belirten özelliklerdir. (Cinsiyet, renk vb.) Verilerin toplanması, mevcut durumun belirlenmesi, sürecin kontrol altında tutulması ve iyileştirilmesi, verilerin ezbere değil izlenerek ve ölçülerek hareket edilmesi ve sürekli iyileştirmenin sonuçlarının gösterilmesi açısından önemli bir adımdır. Sayısal Veri Toplarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar; Veriler iyi tasarlanmış, hazır bir biçimde kaydedilmelidir. Verilerin güvenilirliği için ölçüm yöntemlerinin doğru olması, cihazların uygun olması ve düzenli bakım ve kalibrasyonlarının yapılmış olması önemlidir. Verilerin veri toplayıcı için bir test olamayacağı ve veri güvenliğinin sağlanması gerektiği kişiye anlatılmalıdır. Yukarıdaki ölçüm yöntemlerinin doğruluğu ve cihazlarının uygunluğundaki farklılıkları önlemek için standartlar vardır. Buradaki soru şu olacaktır: 'Yeterli bir ölçüm cihazı ne anlama gelir?' ISO/TS 16949:2002 standardı ile sadece ölçüm cihazı yeterliliği değil, aynı zamanda bu yetkinliğe nasıl ulaşılacağına dair talimatlar da bulunmaktadır. Bu standart şunları gerektirir: Her türlü ölçüm cihazı için ölçüm sonuçlarının dağılımını belirlemek için istatistiksel analizler yapılmalıdır. Bu gereksinimler, seri üretimde kullanılması amaçlanan tüm ölçüm cihazları ve sistemleri için geçerli olmalıdır. Kullanılan yöntemler ve kabul kriterleri, müşteri tarafından belirlenen ölçüm sisteminin değerlendirme kriterlerine uygun olmalıdır. Müşterinin özel onayı ile farklı kabul kriterleri ve yöntemleri mümkündür. Makine yetenek analizi Aynı proses şartlarında kullanılan makinelerin yeteneklerinin ve gerekirse değişimlerinin kısa sürede gösterilmesine hizmet eder. Uygulama adımları; Kesintisiz üretim olması durumunda aynı kişiden aynı yöntem, aynı ekipman ve aynı koşullarda en az 50 numune alınmalıdır. Ölçüm cihazının toleransının 1/10 olmasına dikkat edilmelidir. Süreç yeterlilik analizi Proses ortalamasını ve standart sapmasını spesifikasyonlara bağlayarak prosesin müşteri gereksinimlerini karşılayan ürünleri üretme yeteneğinin değerlendirilmesidir. Sonuç olarak SPC, müşteri beklentilerini karşılamak için üretimden elde edilen ürünü optimize etmek için kontrol etme, ölçme, değerlendirme ve çözüm bulma sürecidir. Tüm bu süreçte; Müşteri memnuniyeti ve daha az müşteri şikayeti, Denetim ihtiyacını azaltmak veya ortadan kaldırmak, Öngörülebilir ve tutarlı bir kalite düzeyi oluşturmak, Hurda, yeniden işleme ve muayene maliyetlerinin azaltılması, Operatör motivasyonunun artması, Daha verimli veri girişi, analizi ve raporlaması, Verimlilik artışı gibi olumlu sonuçlar

spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc spc