Diyanet'ten eşek sütü açıklaması! Eşek sütü haram mı helal mi

Eşek sütü içmek haram mı, helal mi, caiz mi gibi sorular gündeme geldi. İçerdiği besin değeri dolayısıyla anne sütüne en yakın besin olduğu vurgulanan eşek sütünün hastalıklardan koruduğu belirtiliyor. Peki, Eşek sütü haram mı helal mi, caiz mi? İşte, Diyanet'ten eşek sütü açıklaması…

Published Time: 30.12.2023 - 22:16:05 Modified Time: 30.12.2023 - 22:16:05

Eşek Sütü haram mı helal mi sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıtlandı. İslam dini, insanları maddi-manevi zarar ve kötülüklerden korumak için birtakım kurallar koymuş; zararlı, kötü ve pis şeyleri yasaklamış; temiz ve faydalı olanları ise helal kabul etmiştir (Bkz; Bakara, 2/168, 173; A‘râf, 7/157).

EŞEK SÜTÜ HARAM MI, HELAL Mİ, CAİZ Mİ?

Bu kapsamda bizzat Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından eşek etinin yenilmesi haram kılınmıştır (Bkz; Buhârî, Megâzî 38; Müslim, Nikâh 29). İslam âlimlerine göre hayvanların sütünün içilmesinin hükmü, etlerine tâbidir. Buna göre eti yenen hayvanların sütünün içilmesi caiz, eti yenmeyen hayvanların sütünün içilmesi ise caiz değildir (Merğînânî, el-Hidâye, IV, 78; İbn Kudâme -

, el-Muğnî, IX, 425).

Bu bilgiye göre eşek etinin yenilmesi caiz olmadığından sütünün içilmesi de caiz değildir.Şu kadar var ki bir hastalığın tedavisi için, helal maddelerden elde edilmiş bir ilaç henüz üretilmemiş ya da üretilen bu ilaca ulaşma imkanı yok ise, haram olan bir maddenin meslekî ehliyet ve dürüstlüğüne güvenilen uzman bir doktor tarafından tavsiye edilmesi halinde, kullanılması dinen mübah olur. Çünkü “Zaruretler yasakları mübah kılar” (Mecelle, md. 21). Buna göre, meşru tedavi yöntemleri bulunduğu sürece eşek sütünün tedavide kullanılması caiz değildir.