Rüyada Avuç İçi Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Avuç İçi Görmek Ne Anlama Gelir? isimli rüya tabirini görüntülüyorsunuz. Farklı tabirleri görmek için rüya tabirleri sayfasına gidebilirsiniz.

Published Time: 03.01.2024 - 22:16:06 Modified Time: 03.01.2024 - 22:16:06

Rüyada avuç içi görmek, görenin güç ve kuvvet sahi­bi olduğuna işarettir. Avuç içinin açık olduğunu görmek, geçiminin bol ve ge­nişliğine işarettir. Avuç içinin kapalı olduğunu görmek, geçiminin darlığını ve sıkıntıda olduğuna işarettir. Rüyasında avuç içlerini (elinin iç tarafını) göğe doğru açtığı­nı gören kişi, eğer devlet memuru ise, mertebesi ve dere­cesinin yükseleceğine işarettir. Rüyasında avuç içlerinin açık ve güzel bir durumda oldu­ğunu görmek, rüyayı gören kişinin, rızkının bol olacağına ve cömert bir kişi olduğuna işaret eder şeklinde yorumla­nır. Avuç içlerinin kapalı ve yumuk olduğunu görmek ise, rüya sahibi kişinin cimriliğine, pintiliğine ve hayırdan yoksun, iyilik yapmasını sevmeyen biri olduğuna işarettir. Bir avcı rüyasında el içlerini (avuç içlerini) göğe doğru (dua eder gibi) açtığını görse, bu onun çok av avlayacağına işarettir. İbn-i Kesır'in Yorumu: Bir kimse rüyasında avuç içlerinin geniş ve enlice bir durumda olduğunu görse, bu rüyası onun, servetinin, zenginliğinin artacağına, mal ve parasının çoğalacağına işaret eder, cömertlikte, hayırseverlikte de meşhur ve ün sahibi olur, herkes onu bu şekliyle tanır ve bilir şeklinde yorumlanır. Avuç içlerinin daralmış, küçül­müş ve yumuk bir halde olduğunu görmek ise, iyiye yorum­lanmaz. Bir evvelki yorumun tersi ve zıttı ile yorumlanır. Kirmani'nin Yorumu: Bir kimsenin, rüyasında avuçlarının (el içlerinin) tertemiz ve pırıl pırıl güzel bir durumda oldu­ğunu görmesi, hayırlara işaret eder, günahlarından el çek­tiğine, onlardan uzak durduğuna işaretle yorumlanır. Cafer-i Sadık (R.A.)'ın Yorumu:

Rüyada avuç içi görmek, şunlara işaret eder:

Rüyada avuç içi görmek; rüya sahibinin kuvvetine işârettir. Avucun açıklığı, elinin açıklığına, dünyalı­ğının genişliğine, rızkının ve geçiminin bollu­ğuna, rahat yaşamaya ve cömertliğe işârettir. Avucun kapalılığı ise, geçiminin zorluğu­na, g -

eçim sıkıntısına ve cimriliğe işârettir. Avuçlarını göğe doğru açtığını görmek, menfaat ve hayıra işârettir. Avucunun açık ve güzel olduğunu gör­mek, duânın kabulüne, rüya sahibinin rızkının bolluğuna ve cömertliğine işâret eder. Yine avucunun açık ve güzel olduğunu görmek, Allah'a (c.c.) âsi olmaktan sakınmaya işâret eder. Avucunun kapalı olduğunu görmek, geçi­min darlığına, rüya sahibinin cimriliğine ve hayrı az bir kimse olduğuna işâret eder. Rüyada avuç içinin küçük ve ince olduğu­nu görmek, rüya sahibinin korkak ve zayıf ka­rakterli biri olduğuna işâret eder. Avucun içinde kıl bittiğini görmek, rüya sahibine işâret edecek keder ve borca, o kim­senin kaybedeceği mala 've elden çıkacak dünyalığa işârettir. nbsp;

Rüya Tabirleri hakkında bilgiler: Rüya tabirleri birbirinden farklı anlamlara gelir ve birçok yoruma işaret eder. Rüya tabirleri kategorisinde yer alan rüyalar Diyanet, İmam Nablusi, Seyyid Süleyman, İbn-i Sirin vb. kaynaklardan faydalanılarak uzman rüya tabircileri tarafından yorumlanır ve öngörülerde bulunulur. Bazı rüyalar tersine çıkabilir bazıları ise doğru çıkabilir ve ihya edebilir. Bu nedenle "rüyada görmek ne demek, nedir ve ne anlamına gelir" gibi sorulara kesin olarak yanıt vermekten ziyade "işaret eder, delalet eder ve yorumlanır" şeklinde kelimeler kullanılır. Gördüğünüz rüyalar ne anlama gelir ve neye yorumlanır merak ediyorsanız, Rüya Tabirleri kategorisinde yer alan rüya tabirlerine göz atabilirsiniz.