Şifacıların gizemli gücü

İnançların beden üzerindeki etki mekanizmasını anlamak üzerine çalışmalar sürüyor

Published Time: 28.04.2024 - 15:58:32 Modified Time: 28.04.2024 - 15:58:32

İnançların beden üzerindeki etki mekanizmasını anl -

amak üzerine çalışmalar sürüyor.