CPK – CMK Nedir?

Cpk ve Cmk

Cpk ile Cmk istatistiksel proses kontrol içeresinde bir yöntemdir ve ileri seviye İstatistiksel proses kontrol yeteneği kazanmış işletmelerde şiddetle kullanılması tavsiye edilir. Cpk ve Cmk Analizi prosesteki doğal varyasyonun ölçümünü içerir. Prosesteki varyasyonun bir fonksiyonudur ve prosesteki altı standart sapma yayılımı olarak tanımlanabilir. Proses varyasyonu ve Spesifikasyonları karşılaştırmak için kullanılan iki indeks, Cp, Cm ve Cpk, Cmk değerleridir. Proses yeteneği bir prosesin sağlayabildiği en az kalite değişkenliğidir. Proses yeteneği; makine, ekipman metot, insan ve çevre faktörlerine bağlıdır. Üretimde mevcut spesifikasyon limitlerine göre proseslere uygulanan istatistiksel proses kontrol işleminde prosesin değişkenliğini göstermek, kalite, verim ve performansını arttırmak ve prosesin yeterliliğini anlamak için proses yeterlilik katsayıları tanımlanmıştır.

Cp, Cm ; prosesin yayılımını kontrol eder

Cpk, Cmk ; prosesin hem yayılımını hem de ortalamanın hedeflerden sapmasını kontrol eder.

Bu değer 1 den küçükse proses yetersizdir.

Bu değer 1 ile 1,33 arasında ise prosesin geliştirilmeye ihtiyacı vardır.

Bu değer 1,33 ve daha büyükse proses yeterlidir.

Gelişmiş sektörlerde bu değerin zaman zaman 1,67 olmasını talep eden Müşteriler vardır.

Cpk, Cmk Proses yeterlilik Tablosu

Proses yeterlilik Tablosu ve Açıklaması

Bur'da tabi ki eğer Cmk Yapıyorsanız tablodaki durumu Cm ve Cmk olarak düşünmeniz gerekmektedir. Aslında sürekli iyileştirme çerçevesinde prosesler bu sayede değer 1,67 üzerine çıkana kadar sürekli iyileştirilerek yenilenir.

6 sigma çizelgesi

Sigma cetveli ve anlamı

Bu süreç tekrarı Poka Yoka, Mastarlı üretim veya üretim aşamalarında mastar ile kontrol sistemine kadar devam eder ve genel olarak ondan sonra ihtiyaç duyulmaz. her durumda da oto kontrol sistemleri en güzel yöntemlerdir.

www.000webhost.com

cpk

cpk ve ipk

cpk istatistiksel proses kontrol

cpk nedir
cpk ve cmk değerleri

Makinelerin ve proseslerin gerekli özelliklerde ürün üretme kabiliyetine yetenek denir. Bu, sürecin tamamen stokastik veya rastgele dağıtılmış bir seyri olması için dış etkileri veya periyodik olarak meydana gelen müdahale edici etkileri tanıyarak ve ortadan kaldırarak elde edilir. Bunu başarmak için farklı zamanlarda kullanılan farklı beceri testleri vardır. Makine yetenek çalışmaları (makine kabiliyeti) Yetenekli bir makine, yetenekli bir sürecin temelidir. Bir makine yeterlilik çalışmasında (MFU), makine üzerinde kısa süreli bir çalışma yoluyla belirtilen kalite gereksinimlerinin yerine getirilmesine ilişkin davranışı incelemeye çalışılır. Bu inceleme genellikle yeni bir makine satın alındığında veya müşterinin tesislerinde işletmeye alınmadan önce yapılır. Makineler ayrıca, gerekli kaliteyi üretmek için hala uygun yeteneğe sahip olduklarından emin olmak için belirli zaman aralıklarında sürekli olarak kontrol edilir. Bir MFU'da, kararlı çerçeve koşulları altında yaklaşık 50 parça üretilir ve ölçülür. Mevcut ölçülen değerlerle, yetenek indekslerini hesaplamak için en iyi uyarlanmış bir dağıtım modeli aranır. Bunlar, makine kapasitesi için cm / cmk ile belirtilir ve normal dağılımlı bir numune için aşağıdaki gibi hesaplanabilir: Süreç yeterlilik çalışmaları (süreç yeterliliği) İki tür süreç yeterlilik çalışması (PFU) vardır. Ön PFU, seri üretime başlamadan önce bir prosesi inceler ve proses için üst ve alt kontrol limitlerini belirlemek için kullanılır. Uzun vadeli PFU, seri üretimin başlamasından sonraki süreci inceler. Normal çalışma sırasında akla gelebilecek ve olası tüm etkiler burada devreye girmelidir. Her iki araştırma da, belirtilen kalite gereklilikleri dahilinde planlanan üretim görevini yerine getirmeye uygunluğu açısından üretim sürecini analiz eder. Sürecin eğilim davranışı değerlendirileceğinden, uzun vadeli bir PFU'nun araştırma süresi, bir MFU'nunkinden önemli ölçüde daha uzundur. Araştırmanın amacı, sistematik süreç etkilerini ortadan kaldırmak ve nihayetinde test ve hata maliyetlerini en aza indirmek için süreç yeterliliği ve süreç kontrol edilebilirliği hakkında ifadeler elde etmektir. Uzun süreli bir PFU durumunda, her biri üç veya daha iyi beş ölçümden (n = 3 veya n = 5) oluşan en az 25 rastgele numune kaydedilmelidir. Proses parametreleri aşağıdaki gibi hesaplanır: Proses kontrol edilebilirliği formülünden, belirli bir toleransla, sadece proses yayılmasındaki bir azalmanın cp değerinde bir iyileşmeye yol açtığı görülebilir. Proses kabiliyeti cpk ile ölçülen değerler ile tolerans limiti arasındaki mesafe de önemlidir. İşlem ne kadar iyi merkezlenirse, Zkrit mesafesi o kadar büyük ve cpk değeri o kadar yüksek olur. Her iki değer için de hedef en az 1.33 olmalı, ancak daha iyi bir cp ve cpk değeri = 1.67 olmalıdır. cpk,cmk,cp cpk,cp vs cpk,cp and cpk,the cpk,cp e cpk,cpk vs ppk,cp & cpk,cm & cmk,cpk value range,o que é cpk,calculo de cp y cpk,analisis de cp y cpk,cp e cpk significado,ejercicio de cp y cpk,minitab cpk,process capability cp and cpk,que es cp y cpk,cpk explained,grafico cp cpk,cp y cpk control de calidad,cpk calculator,cp y cpk minitab,cp cpk explained,ejercicio resulto de cp y cpk,cp y cpk ejemplos,cp y cpk en minitab

cpk cpk cpk cpk cpk cpk cpk cpk cpk cpk cpk cpk cpk cpk cpk cpk cpk cpk cpk cpk cpk cpk cpk cpk cpk cpk cpk cpk cpk cpk cpk cpk cpk cpk cpk cpk cpk cpk cpk cpk cpk cpk cpk cpk cpk cpk cpk cpk cpk cpk cpk cpk cpk cpk cpk cpk