SPC Control teknikleri ve bu nasıl kullanılır?

SPC (istatistiksel Proses Kontrol)

SPC ControlSPC veya açılımıyla istatistiksel proses Kontrol üretim yapılan tesislerde Kalite kontrol veya Proses kontrol maliyettlerini minimize etmek için İstatistik yöntemler kullanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde veya çıtayı atlamış işletmelerde sürekli kullanılan ve "sıfır hataya" giden yolda en önemli kilometre taşıdır. Doğru kullanıldığı takdirde işletmenin kalitesizlik maliyetlerini düşürdüğü gibi ciddi manada zaman tasarufu sağlamaktadır. İpk herkesin düşündüğüne veya tavsiye ettiğinin aksine ciddi bir Teknolojik yatırım gerektirmez ve basit yöntemler ile rahatlıkla halledilebilen bir yöntemdir. İstatistik proses kontrol ile ilgili ne Yazılım altyapısı gerekli, ve nede çok pahalı eğitimler almanız lazım. Eğer merak etiyseniz bloğumuzda madde madde okuyarak kendinizi eğitir ve işletmenizde kullanabilirsiniz.

Bilgi Sayfasına devam ediniz -->

www.000webhost.com

Spc nedir

Spc nasıl yapılır

IPK karşılığı SPC

İpk ile problem
ipk analizi ana sayfası

istatistiksel prosedürler temelinde üretim ve hizmet süreçleri için bir optimizasyon prosedürü. Bu kapsamdaki terimler, kontrol kartı teknolojisi, ölçüm sonuçlarının kontrol kartları kullanılarak belgelenmesi ve bunların istatistiksel değerlendirmeleri (Pp, Ppk, Cp, Cpk, X cross, standart sapma, aralık vb.) Cp, Cpk = Yetenek Süreci, Yetenek Süreci kritik. SPC'nin dayandığı standart veya kurallar dizisi. Shewhart, istatistiksel süreç kontrolünün temel fikrini 1930 gibi erken bir tarihte formüle etti. Onun varsayımında, ortalama değer, dağılım, çarpıklık ve eğrilik gibi dağılım parametreleri sabitti. Kontrol edilen parametreler artık belirli sınırları aşarsa veya göze çarpan modeller gözlemlenirse, bir süreç kesintisi olduğu varsayılır. Bu durumda nedenler belirlenmeli, belgelenmeli ve uygun önlemler alınmalıdır. SPC'nin anlamı nedir? İstatistiksel süreç kontrolünün (SPC) amacı, süreç sapmalarını azaltmak için kontrollü bir süreç oluşturmak için istatistiksel teknikleri kullanmaktır. Sapmada bir azalma şunlara yol açar: daha iyi kalite daha düşük maliyetler (atık, ıskarta, yeniden işleme, şikayetler vb.) süreç yeteneği hakkında daha fazla bilgi Kontrollü bir sürece ulaşmak için: Veriler doğru bir şekilde kaydedilmelidir (MSA); Verilerin doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor mu (SPC); Değerlendirme ve yasal süreç (OCAP) temelinde alınan kararlar; Etkilerini (PDCA) takip edebilmek ve değerlendirebilmek için süreç ayarlamaları kaydedilmelidir. İstatiksel Süreç Kontrolü Tipik üretim sürecinde ölçümler, spesifikasyon limitleriyle karşılaştırılır. Sonuç evet/hayır kararıdır. Proses sapmalarına veya herhangi bir arıza olup olmadığına dair hiçbir gösterge yoktur (kontrollü bir prosesle ilgili olarak). Süreç için normal bir sapma örüntüsü oluşturmak ve bu arka plana karşı devam eden süreci izlemek önemlidir. Normalin ötesinde bir sapma varsa aksamalar vardır ve süreç ayarlamaları yapılmalıdır. SPC, ölçüm, kayıt, değerlendirme ve karar verme teknikleri sağlar. Tüm arızalar veya sapmalar için özel nedenler ortadan kaldırılmışsa, sürecin istatistiksel kontrole tabi olduğu kabul edilir. Ancak SPC, teknik süreçleri analiz etmekten çok daha fazlasıdır. Bu sadece kontrol çizelgelerinin uygulanması değildir. Tam bir kalite programı olarak görülmeli veya onunla bağlantılı olmalıdır. SPK nereden geliyor? SPC, 1980'lerden beri Batı endüstrisinde mevcut olmasına rağmen, kökenleri 1920'lerde ABD'de yatmaktadır. Walter Shewhart, Bell Telefon Laboratuvarları, ABD, ürün kalitesini iyileştirmek için 1924'te istatistiksel kalite kontrol prosedürleri geliştirdi. Bu yöntemler, Dr. BİZ. Deming, Shewharts'ın genç bir meslektaşı. İkinci Dünya Savaşı'ndan kısa bir süre önce, endüstrideki Amerikan yönetimi, Deming'e ve onun istatistiksel metodoloji ve açık yönetim tarzı hakkındaki görüşlerine çok az ilgi gösterdi. Ancak Japonya, savaş sonrası üretimi artırma ve Batı endüstrisine ayak uydurma çabası sırasında Deming'in felsefesini son derece ilginç buldu. Üst düzey Japon yönetimi kalitelerini artırmaları gerektiğine karar verdi ve Deming'i 1950'lerin başında Japonya'da bir konferansa davet etti. Başarılı tur, şirketlerin Deming'in metodolojisini benimsemesine yol açtı ve birkaç ay içinde kaliteleri ve üretkenlikleri arttı. Sonuç olarak, bu yöntemler Japonya'da daha yaygın hale geldi. Bugün bildiğimiz Japon rekabet avantajının temelini oluşturan şey, Japon üst yönetiminin inancı, SPC uygulamasının ödülü ve Deming'in felsefesidir. Deming, kaliteli bir ürünün ancak bir şirketteki tüm süreçler kontrol altında olduğunda üretilebileceğini açıkladı. Bu nedenle bir şirkette her çalışan kaliteden sorumludur. Üretimde uzmanlık bilgisi kullanılmalı ve departmanlar arasındaki “duvarlar” yıkılmalıdır. Çalışanların en iyi uygulamalar, makineler vb. ile çalışmasını sağlamak yönetimin sorumluluğundadır. 1981'de Deming, Amerikan televizyonunda "Japonya Yapabiliyorsa, Neden Yapamıyoruz?" başlıklı bir belgesel programında yer aldı. Kesin bir tepki vardı ve Amerika'da ilk defa yöneticiler bu felsefeyi dinlediler. SPC'nin Batı endüstrilerinde de faydalı sonuçlar ürettiği çabucak kanıtlandı. Dünyanın bu bölgesinde ilgi artmış olsa da, SPC uygulaması hala emekleme aşamasındadır. bizim diğer site istatistiksel proses kontrol, istatistiki proses kontrol, spc ,istatistiksel proses kontrol eğitimi, statistical process control, istatistiksel process control, i̇stati̇sti̇ksel proses kontrol, istatistiki proses kontrolü, proses, kalite kontrol, kontrol, nicel kontrol grafikleri, minitab kontrol grafikleri, spc eğitimi, x ve r kontrol grafikler, kalite kontrol grafikleri, control, process, istatistikselproseskontrol, excel ile kalite kontrol grafikleri çizimi

Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Page Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol Spc kontrol