ISO 9001, TS 16949 ve VDA içinde iç tetkik yapılması

ISO 9001, TS 16949 ve VDA içinde iç tetkik yapılması, Maneger

ISO 9001, TS 16949 ve VDA içinde iç tetkik yapılması

ISO 9001, TS 16949 ve VDA iç tetkik çok önemli bir konudur. İşletmelerin sürekli olarak kaygılandıkları durum, yapılan bir düzenlenmenin ya zaman içerisinde bozulması, ya da kimsenin bu kurallara uymamasıdır. İç tetkikte önemli kılan zaten uygulamaların devamlılığıdır. Çok işletme bu devamsızlıkların yüzünden büyük maddi kayıplar yaşar. Bir uygulamayı önemli kılan istikrarlı sürdürme olduğunun unutmamak gerekir.

İç tetkik birimi bu durumda dengeyi sağlayan birim halini almaktadır.

Bu birim kalite Yönetimi direktifleri çerçevesinde hareket eder. İç tetkik birimi adil bir kişiliye sahip olmalı ve en önemlisi iç tetkik eğitimi almış olması gereklidir. Bu birim işletme içerisindeki terazi gibidir. Belirli periyotlarda işletmedeki süreçleri kontrol eder ve daha önce kalite yönetim şartlarını temel alarak hazırlanan soru listesine göre süreçleri gözden geçirir.

ISO 9001, TS 16949 ve VDA içinde iç tetkik yapılması, Maneger
ISO 9001, TS 16949 ve VDA içinde iç tetkik yapılması

Tetkik gurubu Tetkik kriterlerinin, kapsamı, sıklığı ve metotları tanımlar ve bu kriterlere göre hareket eder. İşletme körlüğünden dolayı oluşacak sıkıntıları giderebilmek amacıyla ve objektif bakış açısını sağlamak için bir Tetkikçi kendi süreçlerini denetlemesi gereklidir.

Tüm tetkik çıktıları ele alınarak değerlendirilmeli ve gerekli olan sürekli iyileştirme kapsamında düzeltici ve önleyici önlem alınmalıdır. Bu durumda bir sonraki tetkik için çıkan uygunsuz süreçler için soru listesi veya denetim listesi elde edilmiş olunur. Tetkik edilmekte olan alandan sorumlu yönetim, tespit edilmiş uygunsuzlukların ve bunların nedenlerinin ortadan kaldırılması için gereksiz gecikmelerden kaçınarak tedbirler alınmasını sağlamalıdır. Takip faaliyetleri, alınan tedbirlerin doğrulanması ve doğrulama sonuçlarının raporlanmasını da kapsamalıdır.

İç Tetkik planlanması

İç tetkik periyotları planlanırken tüm faaliyetleri kapsamalı ve vardiyalarda dahil edilmelidir.  Planlar yıllık bir çizelge üzerinde gösterilerek tüm birimlere bildirilmelidir. Planların revizyonları ve periyotların değişimi sürekli olarak iç ve dış uygunsuzluklar ile Müşteri şikayetlerine endekslidir.

İç tetkik maddeleri:

  • Kalite yönetim sisteminin tetkiki
  • İmalat prosesi tetkiki
  • Ürün tetkiki

Kalite yönetim sisteminin tetkiki:

Öncelikle işletmeler Bir kalite yönetim sistemine sahip olabilmeleri için sistemin kurulum aşamasında bir takım taahhütlerde bulunurlar. Bunu bizler genelde Kalite el kitabı adı altında bilmekteyiz. Bu taahhütler çerçevesinde işletmede prosedürler, proses süreçleri ve talimatlar hazırlanır. Dolayısıyla bu zorlu süreç belirli periyotlarda denetlenmeli ve değerlendirilmelidir. Sürekliliğini sağlamak amacıyla yapılan bu iç tetkikler işletmeyi dış kaynaklı Denetim mekanizmalarına karşılık dirençli tutar. Buradaki denetim listeleri tamamen Kalite el kitabını baz alarak hazırlanır ve denetim uygulanır.

İmalat Prosesi Tetkiki:

İşletmeler genelde yapılabilirlik sürecinde belirlenen koşullara zaman içerisinde uymayı bırakır ve gelişen bu durumda süreçlerini revize ederek yeni durumları analiz etmezler. Proseslerin gözden geçirmesini sürekli olarak kalite personeli üstlenir ve denetler. Uygun bulunmadığı halde revizyon edilmesi için müdahale edilir ve düzeltici veya önleyici faaliyet için düğmeye basılır. Ayrıca proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi sürecinde ele alınmıştır.

Ürün tetkiki:

Ürünlerin sürekli olarak üretim aşamalarında kontrollerin yerine getirilmesi için ürün gerçekleştirme sürecinde kontrol planları yayınlanır. Bu kontrol planların uyulmasını kalite personeli denetler ve uyulmadığı takdirde gerekli önlemlerin alınması için revizyon edilmesi sağlar, ve düzeltici veya önleyici faaliyet başlatır. Ayrıca ürün izlenmesi ve ölçülmesi sürecinde ele alınmıştır.

 

Yazımızı değerlendirmek için yorumlarınızı bekleriz;
İnsanın olduğu yerde gelişme var ise, başarısız olma ihtimalide vardır!

 

5/5 - (1 vote)

Bir yanıt yazın