SEBEP-SONUÇ (BALIK KILÇIĞI) DİYAGRAMI

SEBEP-SONUÇ (BALIK KILÇIĞI) DİYAGRAMI, Maneger

Sebep-Sonuç Diyagramları (BALIK KILÇIĞI), bir süreci etkileyen nedenlerin gösterilmesi, sınıflandırılması ve birbirleriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Bir “sorunun” veya “sonucun” arkasında muhtemelen, birden fazla neden kategorisi vardır. Nedenler belli kategoriler altında özetlenebilir. En sık kullanılan sınıflandırma, insan gücü, metot, malzeme, makine ve çevre sınıflandırmasıdır. Ancak sınıflandırmada herhangi bir zorunluluk yoktur. Sürece veya soruna bağlı olarak ekipler istedikleri neden kategorilerini kullanabilirler.

SEBEP-SONUÇ (BALIK KILÇIĞI) DİYAGRAMI, Maneger
SEBEP-SONUÇ (BALIK KILÇIĞI) DİYAGRAMI

Aşağıda Sebep-Sonuç diyagramı (BALIK KILÇIĞI) çizilmesi için gerekli adımlar verilmektedir:

1. Nedenlerin Belirlenmesi

“Beyin Fırtınası Yoluyla”

Bu takdirde Sebep Sonuç Diyagramı, beyin fırtınası ve elde edilen listenin sistemli bir şekilde sınıflandırılması ve ilişkilendirilmesinde kullanılacaktır.

Sorun veya süreç, ekip üyeleri tarafından sistemli bir şekilde izlenir ve anlaşılır.

2. Diyagramın Çizilmesi

“Sonuç” veya “Sorun” diyagramın en sağına kutu içinde çizilecektir. Balığın omurgası, “Sonuç” veya “Soruna”
doğru yönlendirilmelidir.

  • Omurga görevi gören okun altına ve üstüne klasik neden kategorileri veya sürecin gerektirdiği neden kategorileri yazılır. Neden kategorisi oklarının uçları, omurga görevi gören ok”a doğru olmalıdır.
  • Daha sonra (1) de bulunan nedenler belli kategorilere oklar şeklinde bağlanır.
  • Her neden için “niçin böyle oluyor” sorusu sorularak elde edilen cevaplar, ilgi nedene kollar şeklinde okla bağlanır. “Niçin” sorusu sorularak bulunan cevaplar, ekibe asıl nedene ulaşmalarında yardımcı olacaktır.

3. Diyagramın Yorumlanması

Diyagram bir kez tüm olası sebep-sonuç (ilişkileri) gösterecek şekilde çizildikten sonra

  • Ekip uzlaşması yoluyla veya tercihen
  • Çeşitli nedenlerin ortaya çıkma ve sorunu belirlemedeki ağırlıkları konusunda veri toplayarak (kanıtlanarak), sorunu oluşturan temel nedenlere inilmeğe çalışılır.

bu yazımızda ilginizi çekebilir: Tork Testi

5/5 - (3 votes)

“SEBEP-SONUÇ (BALIK KILÇIĞI) DİYAGRAMI” üzerine 1 yorum.

  1. Geri bildirim: Tork nedir? Tork Testi Nasıl yapılır ve ölçülür?

Yorumlar kapalı.