...

SEBEP-SONUÇ (BALIK KILÇIĞI) DİYAGRAMI

SEBEP-SONUÇ (BALIK KILÇIĞI) DİYAGRAMI, Maneger

SEBEP-SONUÇ (BALIK KILÇIĞI) DİYAGRAMI

Sebep-Sonuç Diyagramları (BALIK KILÇIĞI), bir süreci etkileyen nedenlerin gösterilmesi, sınıflandırılması ve birbirleriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Bir “sorunun” veya “sonucun” arkasında muhtemelen, birden fazla neden kategorisi vardır. Nedenler belli kategoriler altında özetlenebilir. En sık kullanılan sınıflandırma, insan gücü, metot, malzeme, makine ve çevre sınıflandırmasıdır. Ancak sınıflandırmada herhangi bir zorunluluk yoktur. Sürece veya soruna bağlı olarak ekipler istedikleri neden kategorilerini kullanabilirler.

SEBEP-SONUÇ (BALIK KILÇIĞI) DİYAGRAMI, Maneger
SEBEP-SONUÇ (BALIK KILÇIĞI) DİYAGRAMI

Aşağıda Sebep-Sonuç diyagramı (BALIK KILÇIĞI) çizilmesi için gerekli adımlar verilmektedir:

1. Nedenlerin Belirlenmesi

“Beyin Fırtınası Yoluyla”

Bu takdirde Sebep Sonuç Diyagramı, beyin fırtınası ve elde edilen listenin sistemli bir şekilde sınıflandırılması ve ilişkilendirilmesinde kullanılacaktır.

Sorun veya süreç, ekip üyeleri tarafından sistemli bir şekilde izlenir ve anlaşılır.

2. Diyagramın Çizilmesi

“Sonuç” veya “Sorun” diyagramın en sağına kutu içinde çizilecektir. Balığın omurgası, “Sonuç” veya “Soruna”
doğru yönlendirilmelidir.

  • Omurga görevi gören okun altına ve üstüne klasik neden kategorileri veya sürecin gerektirdiği neden kategorileri yazılır. Neden kategorisi oklarının uçları, omurga görevi gören ok”a doğru olmalıdır.
  • Daha sonra (1) de bulunan nedenler belli kategorilere oklar şeklinde bağlanır.
  • Her neden için “niçin böyle oluyor” sorusu sorularak elde edilen cevaplar, ilgi nedene kollar şeklinde okla bağlanır. “Niçin” sorusu sorularak bulunan cevaplar, ekibe asıl nedene ulaşmalarında yardımcı olacaktır.

3. Diyagramın Yorumlanması

Diyagram bir kez tüm olası sebep-sonuç (ilişkileri) gösterecek şekilde çizildikten sonra

  • Ekip uzlaşması yoluyla veya tercihen
  • Çeşitli nedenlerin ortaya çıkma ve sorunu belirlemedeki ağırlıkları konusunda veri toplayarak (kanıtlanarak), sorunu oluşturan temel nedenlere inilmeğe çalışılır.
5/5 - (3 votes)
Maneger
Maneger - I want to be like a proAfter years of Professional Studies, he decided to share his knowledge for those who want to be Professional

Related Posts

SEBEP-SONUÇ (BALIK KILÇIĞI) DİYAGRAMI, Maneger

SEBEP-SONUÇ (BALIK KILÇIĞI) DİYAGRAMI

Sebep-Sonuç Diyagramları (BALIK KILÇIĞI), bir süreci etkileyen nedenlerin gösterilmesi, sınıflandırılması ve birbirleriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Bir “sorunun” veya “sonucun” arkasında muhtemelen, birden fazla neden kategorisi vardır. Nedenler…

UYGUN OLMAYAN ÜRÜN, Maneger

UYGUN OLMAYAN ÜRÜN

UYGUN OLMAYAN ÜRÜN Bir işletmenin en büyük kayıpları uygun olmayan ürünlerde oluşur. Bu uygun olmayan ürünlerin kaynağı genel olarak disiplinsizlik ve kargaşadır. İşletmeler süreç disiplinlerini ciddiye almadıkları…

5S Sürecinde toparlanma Aşaması, Maneger

5S Sürecinde toparlanma Aşaması

5S Sürecinde toparlanma Aşaması Daha Önce Bahsedildiği gibi 5S süreci 5 aşamadan oluşmaktadır. Bunların ilki Toparlanma sürecidir. Sırasıyla uygulanacak adımlar aşağıdaki gibidir: Tabi ki bütün değişimlerde olduğu…

5S yönteminde uygulama aşamaları nelerdir?, Maneger

5S yönteminde uygulama aşamaları nelerdir?

Last updated on Ocak 28th, 2023 at 11:12 pm; 5S uygulama aşamaları nelerdir? 5S için bilgi sahibi olmak yeterli olmamaktadır. Aynı zaman da uygulama aşamalarını dikkate almanız…

Kalite kontrol ölçümlerinde sistematik yapılan hatalar, Maneger

Kalite kontrol ölçümlerinde sistematik yapılan hatalar

Last updated on Ocak 28th, 2023 at 11:12 pm; Kalite kontrol ölçümlerinde sistematik yapılan hatalar Sistematik hatalar, gerçek büyüklükleri ve yönleri tam olarak bilinmediği için uygulanmayan düzeltmeler…

Hata durumları ve ölçüm sonucuna etkileri, Maneger

Hata durumları ve ölçüm sonucuna etkileri

Last updated on Ocak 28th, 2023 at 11:11 pm; Hata durumları ve ölçüm sonucuna etkileri Kalibrasyon ve Doğrulamada Kullanılan ölçme sistemi yeteri kadar hassas ise, aynı ölçünün…

Bir cevap yazın