...

UYGUN OLMAYAN ÜRÜN

UYGUN OLMAYAN ÜRÜN, Maneger

UYGUN OLMAYAN ÜRÜN

UYGUN OLMAYAN ÜRÜN

Bir işletmenin en büyük kayıpları uygun olmayan ürünlerde oluşur.

Bu uygun olmayan ürünlerin kaynağı genel olarak disiplinsizlik ve kargaşadır. İşletmeler süreç disiplinlerini ciddiye almadıkları dönemlerde paralel olarak uygun olmayan ürün miktarları da artacaktır. Genel olarak işletmelerin yapılanma hedeflerinde 0 hatalı ürün söz konusu olsa da bunu nerdeyse hiçbir işletme başaramamaktadır.

Bu uygun olmayan ürünler sadece ürün israfı değil, aynı zamanda israf edilen yoğun emek ve maliyet anlamına gelmektedir. Kalite bilinci aşılarken personele ve idari personele bunu açıkça belirtmek gerekir. Süreç disiplinsizliklerini oluşan bölgelerde etkiler en son ürüne yansımakta ve böylelikle kalitesizlik maliyetleri ciddi bir şekilde artmaktadır.

UYGUN OLMAYAN ÜRÜN, Maneger
Kontrol – Control

Bir ürünün uygun olup olmadığı kontrol planlarından, teknik resim ve müşteri şartlarını karşılayıp karşılamadığından anlaşılır

İşletmenin en büyük sorumluluklarından biri uygun olmayan ürünlerin müşteriye ulaşmamasını sağlamaktır. Uygunsuz bulunan ürünler
için düzeltici veya önleyici faaliyetler başlatmalı ve gerekli önlemlerin alınması sağlanmalıdır. Tanımlanmamış veya şüpheli durumdaki ürün uygun olmayan ürün olarak sınıflandırılmalıdır. İşletme uygun olmayan ürünlerin ne yapılacağına karar vermek için Uygun olmayan ürün komisyonu kurar. İşletme bu durumda uygun olmayan ürünler için bir uygun olmayan ürün bölgesi ayırmalıdır.

Bölge uygun bulunmayan ürünlerin uygun ürünler ile karışmasını engelleyecek şekilde olmalıdır. Genel olarak uygun bulunmayan ürünler için ayrılan bölge kırmızıçizgiler içerisine alınarak tanımlamakta yarar vardır. Bu bölgeler üretim esnasında rastlanan uygun olmayan ürünler konur. Uygun olmayan ürünler mutlaka tanımlanmalı veya mümkünse işaretlenmeli ve kayıt altına alınmalıdır. Uygun olmayan ürün bölgesine konarken beraberinde uygun olmayan ürün raporu mutlaka olmalıdır.

Komisyon uygun olmayan ürünleri belirli dönem gözden geçirerek, imha edilmesi gerekli ise imha ettirir, tamirat veya tadilat yapıp kullanılabilecekse tadilat yapılarak kullanıma serbest bırakır. Eğer ürünler kullanıma uygun olduğu düşünülür ise, bu ürünler için komisyon Müşteriden müsaadesi veya sapma isteğinde bulunur. İşletme ürünün asıl sahibinin kullanacağı bölge hakkında karar
veremeyeceği için, sorumluluğu üstüne alamaz.

Müşteri onayı olmayan hiçbir ürün müşteriye sevk edilemesi Tavsiye edilmez. Bu ciddi bir şekilde işletmenin prestij kayıbına yol açar. Ürün veya üretim prosesi onaylanmış olandan farklıysa, prosese devam etmeden önce müşteri müsaadesi veya sapma izni almalıdır. İzin verilen son tarih veya miktar ile ilgili kayıtları tutmalıdır. İzin sona erdiğinde orijinal veya değiştirilen şartname ve şartlara uygunluğu sağlamalıdır. İzin alınarak sevk edilen malzeme her sevkiyat konteynerinde uygun olarak tanımlanmalıdır. Bu satın alınan ürüne de aynı şekilde uygulanır. Tedarikçilerden gelen herhangi bir talebi müşteriye sunmadan önce onaylanmasını sağlamalıdır.

Rate this post
Maneger
Maneger - I want to be like a proAfter years of Professional Studies, he decided to share his knowledge for those who want to be Professional

Related Posts

UYGUN OLMAYAN ÜRÜN, Maneger

UYGUN OLMAYAN ÜRÜN

UYGUN OLMAYAN ÜRÜN Bir işletmenin en büyük kayıpları uygun olmayan ürünlerde oluşur. Bu uygun olmayan ürünlerin kaynağı genel olarak disiplinsizlik ve kargaşadır. İşletmeler süreç disiplinlerini ciddiye almadıkları…

5S Sürecinde toparlanma Aşaması, Maneger

5S Sürecinde toparlanma Aşaması

5S Sürecinde toparlanma Aşaması Daha Önce Bahsedildiği gibi 5S süreci 5 aşamadan oluşmaktadır. Bunların ilki Toparlanma sürecidir. Sırasıyla uygulanacak adımlar aşağıdaki gibidir: Tabi ki bütün değişimlerde olduğu…

5S yönteminde uygulama aşamaları nelerdir?, Maneger

5S yönteminde uygulama aşamaları nelerdir?

Last updated on Ocak 28th, 2023 at 11:12 pm; 5S uygulama aşamaları nelerdir? 5S için bilgi sahibi olmak yeterli olmamaktadır. Aynı zaman da uygulama aşamalarını dikkate almanız…

Kalite kontrol ölçümlerinde sistematik yapılan hatalar, Maneger

Kalite kontrol ölçümlerinde sistematik yapılan hatalar

Last updated on Ocak 28th, 2023 at 11:12 pm; Kalite kontrol ölçümlerinde sistematik yapılan hatalar Sistematik hatalar, gerçek büyüklükleri ve yönleri tam olarak bilinmediği için uygulanmayan düzeltmeler…

Hata durumları ve ölçüm sonucuna etkileri, Maneger

Hata durumları ve ölçüm sonucuna etkileri

Last updated on Ocak 28th, 2023 at 11:11 pm; Hata durumları ve ölçüm sonucuna etkileri Kalibrasyon ve Doğrulamada Kullanılan ölçme sistemi yeteri kadar hassas ise, aynı ölçünün…

Kalibrasyon ve Doğrulama sonrası etiketler ve yapılması gerekenler, Maneger

Kalibrasyon ve Doğrulama sonrası etiketler ve yapılması gerekenler

Last updated on Ocak 28th, 2023 at 11:11 pm; Kalibrasyon ve Doğrulama sonrası etiketler ve yapılması gerekenler Kalibrasyon ve Doğrulamada Teçhizatın geçerliliğini duyurabilmek ve iç iletişimi gerçekleştirmek…

Bir cevap yazın