...

Ürünleri izleme ve ölçme ve kalite kontrolün amacı

Ürünleri izleme ve ölçme ve kalite kontrolün amacı, Maneger

Ürünleri izleme ve ölçme ve kalite kontrolün amacı

Last updated on Ocak 28th, 2023 at 11:11 pm;

Ürünleri izleme ve ölçme ve kalite kontrolün amacı

Üretici açısından ise kalite kontrolün amacı, yüksek kaliteli mal veya hizmet üreterek iç ve dış pazarlarda tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamaktır. Proje süreçlerinde ise, o tarihe kadar tamamlanan kısmın planlanan kısıtlar içinde (maliyet, süre gibi) gerçekleşip gerçekleşmediğinin görülmesini sağlar. Çoğu projede sadece kalite kontrol amaçlı birimler mevcuttur.

Kontrol süreci, aşağıdaki adımlardan oluşur

 1. Kontrol edilecek sürecin seçimi
 2. Kontrol ölçü biriminin tespiti
 3. Kontrol edilecek konunun performans ve amaç ölçütlerinin belirlenmesi
 4. Gerçekleşen performansın ölçümü
 5. Amaçlanan ile gerçekleşen performans arasındaki farkın tespiti ve yorumlanması
 6. Amaçlanan ile gerçekleşen performans arasında fark varsa gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılması
Ürünleri izleme ve ölçme ve kalite kontrolün amacı, Maneger
Ürünleri izleme ve ölçme ve kalite kontrolün amacı

Bir cismin uzunluğu, sıcaklığı aralığı veya rengi gibi çeşitli fiziksel özelliklere sahip olmadığı ölçme ve kontrol sistemleri ile tespit edilebilir. Bilinmeyen bir değerin kendi cinsinden bilinene ve birim olarak kabul edilen değerle mukayesesine ölçme denir. Ölçme işlemlerinin hemen bütün mühendislik dalları ile yakından ilişkisi vardır. Özellikle laboratuvar çalışmalarının her kademesinde ölçmeye gerek duyulmaktadır. Ölçmeler yapılırken sistem seçimi, ölçme sonuçlarının çeşitli istatistiki sonuçlar ile değerlendirilmesi ve ölçümdeki hassasiyetlerin belirlenmesi, ölçme tekniğinin temel konularıdır.

Kontrol; üretim esnasında sağlanan değerlerinin üretimin tasarlanan değerler içeresinde kalıp kalmadığının kontrollüdür. Bu nedenle, endüstrinin her alanındaki seri üretimi arttırmak, maliyeti düşürmek ve kaliteyi iyileştirmek ancak ölçme ve kalite kontrolüyle gerçekleşmektedir. Böylece, tasarladığı en ekonomik üretim sistemiyle çalışan endüstri kuruluşları standart ölçme sistemine bağlı kaldığı sürece ayakta durabilmektedir.

Ölçme çeşitleri

Doğrudan doğruya ölçme

Mastar olarak biri birim ile ölçülecek değerin doğrudan doğruya karşılaştırılması suretiyle yapılan ölçme işlemidir. Bu ölçme işleminde ölçü, doğrudan doğruya okunabilmektedir. Doğrudan doğruya ölçmeye örnek olarak; çelik cetveller, sürmeli kumpaslarla yapılan ölçme işlemi verebilir.

Dolaylı ölçme

Bu ölçme işleminde ise, ölçü aleti belli bir kıyaslama parçasına ayarlanır ve ölçme işlemi bu kıyaslamam parçasına göre gerçekleştirilir. Pergel, iç ve dış çap kumpasları, çatal ve tampon mastarları, geçer geçmez mastarlar, diş mastarları ve Johnson mastarları ile yapılan ölçüm yöntemine dolaylı ölçme denir.

Mutlak ölçme

Ölçülecek değeri sayısal değeri ile ölçme sonundaki diğer değerlerin sayısal değerleri arasındaki matematiksel ilişkiler dikkate alınarak yapılan ölçme işlemine denir.

Kontroller

Ürün şartlarını karşılandığını doğrulamak için ürün karakteristikleri izlenmeli ve ölçülmelidir. Öncelikle ürün için sunulan şartların ve ( müşteri tarafından kabul edilen ve işletme tarafından taahhüt edilen özellikler ) karakteristiklerin belirlenmesi gerekir.

Bu karakteristik özellikler şunlar olabilirler

 • Hammadde özellikleri
 • Ürün fonksiyonel özelikleri
 • Ürün kullanım ömrü
 • Ürün kullanım şartları
 • Ürün güvenlik ve emniyet şartları
 • Ürünün servis yükümlülüğü
 • Yasal gereklilikler

şletmenin bu özellikleri sağlamak amacı ile muayene ve kontrol kriterlerini Kontrol planı ile çalışma talimatlarında tanımlamalıdır.

Yazımızı değerlendirmek için yorumlarınızı bekleriz;

“İnsanın olduğu yerde başarı varsa, başarısızlık olma ihtimalide vardır”

5/5 - (6 votes)
Maneger
Maneger - I want to be like a proAfter years of Professional Studies, he decided to share his knowledge for those who want to be Professional

Related Posts

SEBEP-SONUÇ (BALIK KILÇIĞI) DİYAGRAMI, Maneger

SEBEP-SONUÇ (BALIK KILÇIĞI) DİYAGRAMI

Sebep-Sonuç Diyagramları (BALIK KILÇIĞI), bir süreci etkileyen nedenlerin gösterilmesi, sınıflandırılması ve birbirleriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Bir “sorunun” veya “sonucun” arkasında muhtemelen, birden fazla neden kategorisi vardır. Nedenler…

UYGUN OLMAYAN ÜRÜN, Maneger

UYGUN OLMAYAN ÜRÜN

UYGUN OLMAYAN ÜRÜN Bir işletmenin en büyük kayıpları uygun olmayan ürünlerde oluşur. Bu uygun olmayan ürünlerin kaynağı genel olarak disiplinsizlik ve kargaşadır. İşletmeler süreç disiplinlerini ciddiye almadıkları…

5S Sürecinde toparlanma Aşaması, Maneger

5S Sürecinde toparlanma Aşaması

5S Sürecinde toparlanma Aşaması Daha Önce Bahsedildiği gibi 5S süreci 5 aşamadan oluşmaktadır. Bunların ilki Toparlanma sürecidir. Sırasıyla uygulanacak adımlar aşağıdaki gibidir: Tabi ki bütün değişimlerde olduğu…

5S yönteminde uygulama aşamaları nelerdir?, Maneger

5S yönteminde uygulama aşamaları nelerdir?

Last updated on Ocak 28th, 2023 at 11:12 pm; 5S uygulama aşamaları nelerdir? 5S için bilgi sahibi olmak yeterli olmamaktadır. Aynı zaman da uygulama aşamalarını dikkate almanız…

Kalite kontrol ölçümlerinde sistematik yapılan hatalar, Maneger

Kalite kontrol ölçümlerinde sistematik yapılan hatalar

Last updated on Ocak 28th, 2023 at 11:12 pm; Kalite kontrol ölçümlerinde sistematik yapılan hatalar Sistematik hatalar, gerçek büyüklükleri ve yönleri tam olarak bilinmediği için uygulanmayan düzeltmeler…

Hata durumları ve ölçüm sonucuna etkileri, Maneger

Hata durumları ve ölçüm sonucuna etkileri

Last updated on Ocak 28th, 2023 at 11:11 pm; Hata durumları ve ölçüm sonucuna etkileri Kalibrasyon ve Doğrulamada Kullanılan ölçme sistemi yeteri kadar hassas ise, aynı ölçünün…

Bir cevap yazın