...

KALİBRASYON/DOĞRULAMA SİSTEMİ DOKÜMANTASYONU

KALİBRASYON/DOĞRULAMA SİSTEMİ DOKÜMANTASYONU, Maneger

KALİBRASYON/DOĞRULAMA SİSTEMİ DOKÜMANTASYONU

Last updated on Ocak 28th, 2023 at 11:11 pm;

KALİBRASYON/DOĞRULAMA SİSTEMİ DOKÜMANTASYONU

Kalibrasyon/doğrulama sisteminin işler olduğunu kanıtlamanın kaçınılmaz yolu, sistem ile ilgili dokümantasyonun var olmasıdır. Bilindiği üzere başta ISO 9000 serisi standartlar olmak üzere, kalite yönetimi ile ilgili evrensel standartların hepsinde yazılı dokumanlar ve kayıtların yeri oldukça önemlidir. Var olduğu söylenen bir sistemin gerçekten var olduğu, işlemekte olduğu ve sürekli yenilenmekte olduğu müşterilere ve üçüncü taraflara yalnızca dokumanlar ve kayıtlarla gösterilebilir. İyi işleyen bir kalibrasyon/doğrulama sistemi için, aşağıda belirtilen dokümanların hazırlanması ve işler duruma getirilmesi gerekir:

 1. Kayıtlar
 2. Geri Çağırma Sistemine İlişkin Dokümantasyon
 3. Sisteme İlişkin Prosedürler
 4. Cihazlara İlişkin Talimatlar
 5. Diğer Etiket ve Formlar

Kalibrasyonu yapılan her bir ölçüm ekipmanı için kayıt tutulmalıdır. Kayıtlar elle yazılabildiği gibi bilgisayar, mikrofilm gibi elektronik veya manyetik ortamlarda da oluşturulup saklanabilir. Tutulan kayıtlar, yeniden başvurulmalarına gerek kalmayacak bir zamana kadar saklanmalıdır. Kayıtlarda ilgili cihaz ile aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

 • Ölçüm ekipmanının tanımı,
 • Kalibrasyon/doğrulama aralığı,
 • Her bir kalibrasyon/doğrulama işleminin tarihi ve tekrar tarihi,
 • Kalibrasyon/doğrulama sonucu (Kontrol edilen değerler ve sonuçları kaydedilebilir. Bazı durumlarda yalnızca ölçüm ekipmanının uygun olup olmadığını belirtmek yeterlidir.)
 • Kullanılan kalibrasyon/doğrulama prosedürü, talimatı
 • Ölçüm ekipmanının tolerans değerleri,
 • Kalibrasyon/doğrulamada kullanılan standartlar (İzlenebilirliği sağlamak için önemlidir), Ortam koşulları ve var ise çevre koşulları nedeniyle yapılan düzeltmeler,
 • Kalibrasyon/doğrulama sırasında yapılmış onarım, ayar gibi işlemler,
 • Sınırlamalar,
 • Kalibrasyonu/doğrulamayı yapan kişi ya da kuruluş,
 • Kayıtlardaki bilgilerin doğruluğunu onaylayan kişi

Tüm ekipmanlar takip edilebilmesi için bir ana liste hazırlanmalıdır.

Kalibrasyon Ana listenin olmasa olmaz başlıkları:

1. Sıra No (1, 2, 3, …)
2. Kod No (Cihaza işletme tarafından, kodlandırma talimatı uyarınca verilen kod numarası)
3. Cihaz Tanımı (Kumpas, manometre, termometre, kütle vb.)
4. Marka/Model (Cihazın üreticisi tarafından tanımlanmış olan marka/model)
5. Seri No (Varsa cihaz üreticisi tarafından verilmiş olan seri numarası)
6. Kapasite (Cihazın kullanılabildiği aralık, 0-150 mm. vb.)
7. Çözünürlük (0.05 mm., 0.1 bar vb. cihazın gösterebildiği en küçük birim)
8. Cihazın Bulunduğu Birim (Cihaz işletmede hangi birimde bulunuyor?)
9. Kullanım Amacı (Hammadde kontrolu, makinanın izlenmesi, mamul kontrolu, kalibrasyon/doğrulama vb.)
10. Sınıf (Ölçüm cihazı, transfer standardı, referans standart vb.)
11. Kalibre edildiği tarih
12. Bir sonraki kalibrasyon tarihi

Kalibrasyonda Geri Çağırma Sistemi

Cihazlar kalibrasyon/doğrulama geçerlilik süresi dolmadan ya da bu süre tamamlandığında yeniden kalibrasyona/doğrulamaya tabi tutulmalıdır. Bu nedenle, kalibrasyon/doğrulama sürelerinin izlenmesi ve süreler dolduğu anda yeniden kalibrasyon/doğrulama yapılabilmesi için bir geri çağırma sistemi kurulmalıdır. Geri çağırma sistemi, Kalibrasyon sisteminin bir parçasıdır.

KALİBRASYON/DOĞRULAMA SİSTEMİ DOKÜMANTASYONU, Maneger
Kalibrasyon geri çağırma formu

 

KALİBRASYON/DOĞRULAMA SİSTEMİ DOKÜMANTASYONU, Maneger

Maneger – I want to be like a pro

After years of Professional Studies, he decided to share his knowledge for those who want to be Professional

Maneger
Maneger - I want to be like a proAfter years of Professional Studies, he decided to share his knowledge for those who want to be Professional

Related Posts

5S yönteminde uygulama aşamaları nelerdir?, Maneger

5S yönteminde uygulama aşamaları nelerdir?

Last updated on Ocak 28th, 2023 at 11:12 pm; 5S uygulama aşamaları nelerdir? 5S için bilgi sahibi olmak yeterli olmamaktadır. Aynı zaman da uygulama aşamalarını dikkate almanız…

Kalite kontrol ölçümlerinde sistematik yapılan hatalar, Maneger

Kalite kontrol ölçümlerinde sistematik yapılan hatalar

Last updated on Ocak 28th, 2023 at 11:12 pm; Kalite kontrol ölçümlerinde sistematik yapılan hatalar Sistematik hatalar, gerçek büyüklükleri ve yönleri tam olarak bilinmediği için uygulanmayan düzeltmeler…

Hata durumları ve ölçüm sonucuna etkileri, Maneger

Hata durumları ve ölçüm sonucuna etkileri

Last updated on Ocak 28th, 2023 at 11:11 pm; Hata durumları ve ölçüm sonucuna etkileri Kalibrasyon ve Doğrulamada Kullanılan ölçme sistemi yeteri kadar hassas ise, aynı ölçünün…

Kalibrasyon ve Doğrulama sonrası etiketler ve yapılması gerekenler, Maneger

Kalibrasyon ve Doğrulama sonrası etiketler ve yapılması gerekenler

Last updated on Ocak 28th, 2023 at 11:11 pm; Kalibrasyon ve Doğrulama sonrası etiketler ve yapılması gerekenler Kalibrasyon ve Doğrulamada Teçhizatın geçerliliğini duyurabilmek ve iç iletişimi gerçekleştirmek…

KALİBRASYON/DOĞRULAMA SİSTEMİ DOKÜMANTASYONU, Maneger

KALİBRASYON/DOĞRULAMA SİSTEMİ DOKÜMANTASYONU

Last updated on Ocak 28th, 2023 at 11:11 pm; KALİBRASYON/DOĞRULAMA SİSTEMİ DOKÜMANTASYONU Kalibrasyon/doğrulama sisteminin işler olduğunu kanıtlamanın kaçınılmaz yolu, sistem ile ilgili dokümantasyonun var olmasıdır. Bilindiği üzere…

Ürünleri izleme ve ölçme ve kalite kontrolün amacı, Maneger

Ürünleri izleme ve ölçme ve kalite kontrolün amacı

Last updated on Ocak 28th, 2023 at 11:11 pm; Ürünleri izleme ve ölçme ve kalite kontrolün amacı Üretici açısından ise kalite kontrolün amacı, yüksek kaliteli mal veya…

Bir cevap yazın