Kalite işlemlerinde Temel İstatistiksel Teknikleri – Bölüm1

Kalite işlemlerinde Temel İstatistiksel Teknikleri – Bölüm1, Maneger

Kalite işlemlerinde Temel İstatistiksel Teknikleri

Kalite sürecinde Temel İstatistiksel Teknikleri ve bunların uygulanması bir işletme için çok önemlidir. Süreçlerin iyileştirmesinin önemli   bir basamağı; mevcut durumun izlenmesi, ölçülmesi ve analiz edilmesidir.

Kalite sürecinde Temel İstatistiksel Teknikleri ve bunların uygulanması

Süreçlerin iyileştirmesinin önemli   bir basamağı; mevcut durumun izlenmesi, ölçülmesi ve analiz edilmesidir. İzleme, ölçme ve  analiz için istatistiksel tekniklerden yararlanırız. Bu teknikler sayesinde veri bilgiye dönüşür. Bilgi yorumlanarak değerlendirilir ve  iyileştirme faaliyetleri planlanır.  Toplam Kalite Yönetiminde  kullanılan  7 temel istatistiksel analiz  tekniği   vardır. Bu temel   istatistiksel teknikler etkin bir şekilde kullanılabilirse sorunların %95’i yok edilebilir. Genel olarak analizleri gerçekleştirirken grafiksel destek kullanmakta her zaman yarar vardır. Puanlama yöntemlerinde formülasyonlar işletmeye serbest bırakılmıştır. Yalnız genel olarak son yıllarda ppm cinsinden hesaplar tercih edilmektedir.

Süreçlerden bahsetmişken kaite yönetim sisteminin değerlendirme sürecini aşağıdaki akışta tanımlayabiliriz;

Kalite işlemlerinde Temel İstatistiksel Teknikleri – Bölüm1, Maneger
Kalite işlemlerinde Temel İstatistiksel Teknikleri

Temel İstatistiksel Analiz Teknikleri:

1- Çetele Tablosu:

Kontrol listesi de denir. İyi bir veri  toplama aracı  olarak gözlem  ve  bulguları   kaydetmekte çok  faydalıdır.

2- Histogram:

Genellikle  bir  olayın   oluş   sıklığını   göstermek   ve belirlenen zaman   aralığında tanımlanan problemin daha sık meydana  gelip  gelmediğini  hesaplamak  ve  ortaya çıkan dağılım  şeklini bilinen bir  dağılımla  karşılaştırmak amacıyla kullanılmaktadır. Her histogram sadece  bir tek özelliği ölçer. Histogramların çizilmesinde çetele tablosuna kaydedilen verilerden yararlanılır.

Nasıl uygulanır:

 1. Proses ölçütlerine karar verilir, veri toplanır
 2. Verilerle bir tablo oluşturulur.  Min.50-100 veri toplanmalıdır
 3. Veriler sayılarak gruplanır
 4. Histogramın kaç sütundan oluşacağı, sütun genişliği hesaplanır
 5. Histogram çizilir ve yorumlanır

– Proses sınırlar içinde mi?

– Değişkenlik istenen seviyede mi?

Histogram

3- Pareto Diyagramı:

Pareto   Diyagramı, kalite değişkenliğine yol  açan sebeplerin önem  derecelerine göre sıralanarak,   düzeltici faaliyetlerin  öncelikle  hangi alanlara   yöneltilmesi konusunda yol gösteren bir tekniktir. Problem çözmek, başarı durumunu gözlemek veya problemin temel nedenini belirlemek için bir başlangıç noktası seçmek amacıyla tüm problemlerin veya şartların bağıl önemini göstermek için kullanılır. Kontrol çizelgeleri veya diğer veri toplama formlarına dayanılarak yapılan Pareto diyagramları bize dikkatimizi hangi önemli problemlere vereceğimiz konusunda yardım eder.

Nasıl uygulanır:

 1. Karşılaştırılacak problemleri beyin Fırtınası veya var olan verileri kullanarak seçin.
 2. Ölçüm karşılaştırması için yıllık maliyet veya sıklık gibi bir standart seçin,
 3. Çalışılacak zaman periyodunu seçin, 8 saat, 5 gün, 4 hafta, … gibi.
 4. Her kategorideki gerekli verileri bir araya getirin.
 5. Diğer tüm kategorilere bağıl olan her kategorinin sıklığını veya maliyetini karşılaştırın.
 6. Kategorileri azalan sıklık veya maliyetlerine göre, soldan sağa yatay bir eksende sıralayın. En az madde içeren kategoriler, en sağda son bar olarak birbirinin içine alınabilir. Ölçüm birimini dikey eksene çizin
 7. En uzun bar’ın üstünden, soldan sağa doğru, kategorilerin kümülatif sıklığını veren bir çizgi eklenebilir. Bu hat,  “Toplamın ne kadarı ilk 3 kategori ile açıklanır?” gibi sorulara cevap verir.

Pareto Diyagramı

4- Sebep – Sonuç Diyagramı (Balık Kılçığı):

Sebep – Sonuç  Diyagramı, belirlenen  bir  problem  ile muhtemel  sebepleri  arasındaki ilişkilerin ortaya konması için kullanılan bir analiz tekniğidir. Genellikle kalite çemberleri gibi grup çalışmalarında kullanılır. Grubun problemin içeriğine odaklanmasını sağlar Problem hakkındaki grup bilgisinin ortaya çıkmasını sağlar

Detaylı bir sebep-sonuç diyagramı balık kılçığı şeklindedir, bu yüzden balık kılçığı diyagramı olarak da adlandırılır.

Olası nedenlerin iyi bir şekilde tanımlandığı diyagramdan, en uygun neden ileriki analizler için belirlenir ve seçilir. Her sebep incelenirken, normlardan yöntemlerden oluşabilecek sapmalar, değişiklikler düşünülmelidir.

Nasıl uygulanır:

 1. Diyagramı çizmek için gereken sebepler beyin fırtınası veya takım üyeleri tarafından önceden hazırlanmış basit kontrol çizelgeleri kullanılarak üretilir.
 2. Sebep-sonuç diyagramı  oluşturulur.
 3. Problem ifadesini sağdaki kutunun içine yazılır.
 4. Temel neden kategorileri yazılır. Üretim için metot, makina, malzeme ve insan gücü
 5. Beyin fırtınasında bulunan fikirler, uygun ana kategorilere yerleştirilir.
 6. Her sebep için “Bu neden oluştu?” sorusu sorulur ve cevapları ana sebeplerin dalları olarak listelenir.

 

Yorumlama:

Problemin en temel sebeplerini bulmak için;

 1. Tekrarlı oluşan sebepleri incelenir.
 2. Grup içinde anlaşmaya varılır. Nominal grup tekniği kullanılabilir.
 3. Farklı sebeplerin sıklığını belirlemek için kontrol  çizelgeleri oluşturulur

Sebep – Sonuç Diyagramı (Balık Kılçığı)

5- Serpilme Diyagramları ( dağılma diyagramı ):

Bu    diyagram,   üretilen   ürünün   kalitesini   etkileyen herhangi iki  özellik arasında   bir   ilişki   olup   olmadığını belirlemeye yarar. İki değişken arasındaki ilişkinin yönü ve şiddeti bu diyagram vasıtasıyla analiz edilerek kaliteye etki eden unsurlar ortaya  çıkartılır. Analizin anlamlı bir  sonuç ortaya çıkartabilmesi  için en az 30 adet veri çiftine ihtiyaç vardır.

Nasıl uygulanır:

 1. Değişkenin ilişkili olduğu teorisini test etmek amacıyla bir değişken değiştiğinde diğer değişkenin durumunu göstermek için kullanılır.
 2. Dağılım  diyagramı olası sebep ve sonuç ilişkisini test etmek için bir tekniktir.
 3. Bir değişkenin, diğerinin sebebi olduğunu ispatlamaz fakat ilişkinin var olduğu ve zayıf olduğu yerleri ortaya çıkarır.
 4. Dağılım  diyagramı X ekseni 1. değişkenin ölçüm değerlerini, Y ekseni de 2. değişkenin değerlerini gösterecek şekilde kurulur.
 5. Noktalardan oluşan kümenin sıklığı ve yönü 2 değişken arasında ilişki hakkında ipuçları verir.

Çeşitli dağılım tipleri:

Serpilme Diyagramları ( dağılma diyagramı )

 

Yazımızı değerlendirmek için yorumlarınızı bekleriz;
İnsanın olduğu yerde gelişme var ise, başarısız olma ihtimalide vardır!

  No feed items found.

5/5 - (2 votes)

Bir yanıt yazın