Kalite işlemlerinde Temel İstatistiksel Teknikleri – Bölüm2

Kalite işlemlerinde Temel İstatistiksel Teknikleri – Bölüm2, Maneger

Kalite işlemlerinde Temel İstatistiksel Teknikleri nelerdir?

Kalite sürecinde Temel İstatistiksel Teknikleri ve bunların uygulanması; Yazımızın devamı Süreçlerdeki gerekli olan Kalite temel istatistikler ile ilgili bilgiler aşağıda bulabilirsiniz.

Kalite sürecinde Temel İstatistiksel Teknikleri ve bunların uygulanması yazımızın devamı

Süreçlerdeki gerekli olan Kalite temel istatstikler ile ilgi yöntemlerin devamını buradan okuyabilirsiniz.

6- Gruplandırma:

Bu yöntem sorunları çözmede yardımcı  bir  yöntemdir. Gruplandırmanın temel mantığı; problemlerin tümüne aynı anda bakmak yerine, onları   alt kümelere ayırarak  daha küçük   olan    bu     kümelerde     problemin nedenlerini araştırmaya   çalışmak olarak ifade edilebilir.

Nasıl uygulanır:

 1. Gruptaki herkes önemli gördüğü problemi yazar veya söyler. Yazılmıyorsa bunlar tahtaya veya bir çizelgeye yazılır. Eğer yazılıyorsa kağıtlar toplanır.
 2. Problem ifadeleri takımın görebileceği bir yere yazılır.
 3. Aynı problemin 2 kez yazılıp yazılmadığı (farklı kelimelerle olabilir) kontrol edilir.
 4. Problemlerin hepsine bir harf verilir.
 5. Grup üyelerinden harfleri önem sırasına göre numaralandırması istenir.
 6. Numaralandırmadan sonra her probleme karşı gelen harfin karşısındaki numaralar toplanır. En yüksek değeri alan problem takımın seçtiği problemdir.
 7. .En önemli bulunan madde üzerinde çalışılır ve listedeki diğerlerine doğru ilerlenir.

7- Kontrol Çizelgeleri:

Kontrol Çizelgeleri, prosesin izlenmesinde ve analizinde kullanılır.  Prosesin istenilen  ürün veya  hizmeti gerçekleştirebilmesi prosesin   kontrol   limitleri   içerisinde çalışmasına   bağlıdır. Ancak  proses   kontrol   limitleri içerisinde çalışırken de bazı değişkenlikler gözlemlenebilir. Proses kontrol  limitleri  arasındayken  gerçekleşen bu değişkenlikler doğal nedenlerden dolayıdır, kaliteyi bozmaz ve tesadüfidir. Doğal değişkenlik kaynakları:

-Operatör (Kullanım talimatlarına ne kadar uyduğu,  fiziksel ve ruhsal durumu, beceri, vb.),

-Muayene (hatalı muayene  ekipmanı   kullanılması,  hatalı raporlama, vb.),

-Çevre şartları (sıcaklık, nem, vb.),

-Malzemeler (yapısı, ölçüsü, sertliği, vb.),

-Makine (makine titremesi vb.) nedenlerden olabilir.

Bu doğal değişkenlikler bazen özel nedenlerin habercisidir ve prosesin kontrol limitleri dışına çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle bu değişkenlikler izlenmeli, nedenleri araştırılmalı ve prosesin seyrine göre gerektiğinde önleyici faaliyetler düzenlenmelidir.

8 – Radar  diyagramı:

Organizasyonunu şimdiki performansı ile hedef performansı arasındaki farkı bir grafik üzerinde görebilmek için kullanılır. Güçlü ve iyileşmeye açık alanların görülmesini sağlar İyi kurulduğunda her kategorinin performansını sergiler. Takım üyelerinin organizasyonun performansı hakkındaki değişik görüşlerini ortaya çıkartır.

Nasıl uygulanır:

 1. Ölçme sınıfları  belirlenir. 5-10 ortalama sınıf sayısıdır. Kategoriler beyin fırtınası veya benzerlik diagramından gelen başlıklarla oluşturulur.
 2. Grafik oluşturulur
 3. Performans Sınıflarının ölçüm değerleri belirlenir
 4. Takımın karar verdiği ölçümler birleştirilir
Kalite işlemlerinde Temel İstatistiksel Teknikleri – Bölüm2, Maneger
Radar  diyagramı

9-İşleyiş diyagramı:

Belirli bir zaman süresinde basitçe gözlem noktalarının dağılımını göstermek için kullanılır. Gruba çözümün etkilerini ölçmek için uygulama öncesi ve sonrası performans ölçümlerinin karşılaştırılabilmesi imkânı sağlar. Eğilimi tahmin etmek için bilgiyi izlemeyi sağlar.

Nasıl uygulanır:

 1. Proses performans ölçütlerine karar verilir
 2. Veriler toplanır
 3. X-Y eksenine ilgili veriler işaretlenir

İşleyiş diyagramı kullanımında tehlike, her değişimi önemli görmektir. Diyagram proseste gerçekten önemli değişimlere dikkati vermek için kullanılmalıdır. Örneğin herhangi bir prosesi gözlerken ortalamanın altında iniş ve çıkışlar dengeli olmalıdır.

Kalite işlemlerinde Temel İstatistiksel Teknikleri – Bölüm2, Maneger
İşleyiş diyagramı

10-Akış diyagramı:

Herhangi bir ürün veya servisi oluşturan olayların akışını  belirlemek amacıyla kullanılır. Sürecin  tüm adımlarını gösteren resimsel bir tanıtımdır. Sürecin  çeşitli adımlarının, diğer hangi adımlarla ilgili olduğunun belirler. Daha  önce gözden kaçabilen problemin kaynağı olabilecek adımlar bulunabilir.   Takımın süreç hakkında hemfikir olmasını sağlar Akış diyagramları bir malzeme çıkışından, bir ürün servisine kadar çeşitli durumlarda kullanılabilir.

Nasıl uygulanır :

 1. Sürecin yapısını ve sınırlarını belirle
  2. Sürecin adımlarını belirle ve sırala
  3. Uygun sembolleri kullanarak akış diyagramını çiz
  4. Doğruluğunu test et, son hale getir
  5. İdeal akışı çiz, farklılıkları iyileştirme fırsatı olarak  belirle
Kalite işlemlerinde Temel İstatistiksel Teknikleri – Bölüm2, Maneger
Akış diyagramı

Kuruluşlar  iletişim ve teknoloji dünyasında rekabet edebilmek amacıyla, operasyonlarında büyük değişimleri sağlayabilmek için  sürekli iyileşmeyi stratejileri olarak kullanmaktadır. Kalite araçları çalışanların katılımı ile, iyileştirme çevriminin her aşamasında (Planlama, Uygulama, Kontrol, Standartlaştırma) kullanılabilecek temel araçlardır.

Bu çerçevede süreçler bir listede tanımlanmalı ve dönemler ile yöntemler belirlenmelidir. Bu dönemler ve yöntemler işletmenin değerlendirme sıklık ihtiyacına göre değişkenlikler gösterebilir. Değerlerin sonuçları yönetim gözden geçirme toplantılarında bir araya gelerek tartışılır ve aksiyonları planlanır. Bu Aksiyonlar bir plan çerçevesinde projelendirilerek proje yönetim tekniklerine uygun bir şekilde takip edilerek neticelendirilir. Bu yöntemler düzeltici ve önleyici faaliyet kısmında ele alınacaktır.

Yazımızı değerlendirmek için yorumlarınızı bekleriz;
İnsanın olduğu yerde gelişme var ise, başarısız olma ihtimalide vardır!

  No feed items found.

5/5 - (2 votes)

Bir yanıt yazın