DENGELİ ÜRETİM (HEIJUNKA) HAKKINDA BİLGİLER

DENGELİ ÜRETİM (HEIJUNKA) HAKKINDA BİLGİLER, Maneger

DENGELİ ÜRETİM (HEIJUNKA) HAKKINDA BİLGİLER

iŞLETMEDE HEIJUNKA kullanıldığında sabit bir zaman dilimi içinde üretim tipi ve miktarını ayarlarsınız. Heijunka, parti üretimini  kaldırırken üretimin müşteri taleplerini verimli olarak karşılamasını olanak tanır. Sonuçta stoklar, yatırım maliyetleri, işgücü ve bütün değer akışı boyunca üretim akış süresi asgari düzeye iner.

DENGELİ ÜRETİM (HEIJUNKA) HAKKINDA BİLGİLER, Maneger
HEIJUNKA

Heijunka, yalın üretim felsefesi içinde üretimin dengelenmesi anlamında kullanılır ve üretim planlama ve kontrol sisteminin hedefini ifade eden bir terimdir. Yalın Üretim sisteminde, üretimin değişken talep koşullarına uyumu süreci üretim dengeleme olarak tanımlanır. Üretim dengeleme süreci sonunda bir üretim hattının, tek tip bir ürünün yüksek hacimlerde üretimine ayrılması söz konusu olamaz.

Tam tersine, üretim hatlarının talepteki değişimlere uyumlu olarak, aynı gün içinde çeşitli ürün tiplerini küçük miktarlarda üretilebilecek şekilde düzenlenmesi gereklidir.

Kanban sistemi ile yan sanayinin ve fabrika içindeki iş merkezlerinin tam zamanında üretime çekilmeleri ile birlikte, son operasyonda gerçekleştirilecek olan üretim sıralamaları belli bir düzen korunarak yapılmak durumundadır. Bu düzen sağlanmaz ise yan sanayi firmaları ve önceki üretim istasyonları stoksuz çalışma ilkesine ters düşerek, yedek stok ile çalışmak zorunda kalacaklardır.

Üretimin, talepte oluşabilecek değişikliklere stok tehlikesine düşmeden uyum sağlamak için bir süreklilik ve düzen içinde yürütülmesine ve üretilecek ürünlerin adet olarak birbirlerine en küçük oranlarda olmasına ‘dengeli üretim’  adı verilmektedir. Karışık yükleme ve üretimde düzenlilik olarak da adlandırılabilen dengeli üretim, aynı son montaj hattında birbirinden farklı modelleri veya ürünleri birbiri ardı sıra monte etme yöntemidir.

Toyotada HEIJUNKA

Yalın üretim sisteminin temellerini ortaya çıkaran Taiichi Ohno, Toyota Ruhu adlı kitabında bir üretim sürecinin hangi sebeplerden dolayı dengelenmesi gerektiğini şöyle açıklamaktadır :

Bir üretim hattında oluşan üretim dalgalanmaları kayıplara neden olur. Bunun nedeni, endüstri faaliyetine neden olan donanım, işçi, envanter ve diğer unsurların üretimde zirveyi (sonraki süreçleri) izlemek zorunda olmalarıdır.

Bir nihai süreçteki talep, zaman ve miktar anlamında değişirse, bu dalgalanma tepedeki süreçlerde etkisini gösterecek, yavaş yavaş önceki süreçlere ulaşıldıkça olumsuzluklar da genişleyecektir.

Yan sanayi firmalarıyla da üretim dalgalanmasını önlemek amacıyla, son montaj aşamasında üretim dalgalanmalarını sıfır noktasına getirmek bir zorunluluktur. Toyota’nın son montaj aşaması, çalışılan modelleri farklı dizilişlere sokarak bu hedefe ulaşmaktadır. Dönüşümlü olarak bir model, sonra başka bir model, ardından yine ilk model çalışılarak üretim dengelenmektedir.

Karışık yüklemeye örnek olarak bir firmanın aylık sipariş bileşimlerini örnek olarak alabilir ve karışık yükleme yoluyla üretimin nasıl dengelendiğini Şekilde yardımıyla açıklayabiliriz:

Firmanın aylık sipariş bileşimine göre bir ay içinde aynı montaj hattından çıkacak A,B,C tipi ürünlerinden 6000 palet A, 3000 palet B ve 3000 palet C ürünü üretmek zorundadır. Ayda ortalama 20 çalışma günü olduğuna göre söz konusu bileşim, günde 300 A, 150 B, 150 C paleti üretilmesi anlamına gelir.

Yalın üretim anlayışına göre ürünler son montaj hattından A,B,A,C,A,B,A,C,A,B… palet sıralamasına göre çıkarılır ve bu sıralama ilke olarak gün boyu korunur. Sonuç olarak, bir yandan her üç ürünün de talep bileşimlerindeki paylarını yansıtacak frekansta üretilmeleri sağlanır; öte yandan da her bir üründen mümkün olduğunca birer palet üretilir. (Burada otomobil gibi kompleks ürünler söz konusu olduğunda birer adet olacaktır.)

Bu şekildeki bir sistem, hem günlük üretim adetlerinin tutturulması zorunluluğuna ters düşmez; hem de bir önceki istasyonları, montaj hattının belli bir düzene dayanmayan ‘çekiş’ yapması durumunda yedekte bulundurmak zorunda kalacakları WIP stoku tutmalarını önler.

 

Yazılarımızı Takip etmeyi ihmal etmeyin 😊

Eğer bilmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız, makalelerimizi buna göre yönlendireceğiz. Şimdiden teşekür ederiz!

Yazımızı değerlendirmek için yorumlarınızı bekleriz;
İngilizce sitemiz
Almanca sitemiz
Diğer sitemiz

“İnsanın olduğu yerde başarı varsa, başarısızlık olma ihtimalide vardır”

[wp-rss-toplayıcı]
5/5 - (4 votes)

Bir yanıt yazın