HÜCRESEL ÜRETİM SİSTEMİNİN KÜLTÜRÜNÜN OLUŞMASI

HÜCRESEL ÜRETİM SİSTEMİNİN KÜLTÜRÜNÜN OLUŞMASI, Maneger

HÜCRESEL ÜRETİM SİSTEMİNİN KÜLTÜRÜNÜN OLUŞMASI

Hücresel üretim sistemleri İşletmeler için çok verimli olmasına rağmen, eğer kültür anlamında kabullenilmedi mi Esnek veya Hücresel üretim sistemlerin hiç bir kıymeti yok.

Çalışanlar, üretim miktarına ve ürün çeşitine paralel biçimde birden fazla işlevi yerine getirebilecek beceriye sahip olmalıdır. Bu durumda çalışanlar, üretim hedefleri doğrultusunda farklı üretim ünitelerinde kullanılır ve çalışanlardan maksimum ölçüde yararlanılır. Diğer bir deyimle, yalın üretim sisteminde çalışanlar, çok yönlü kafa ve kol becerisine sahip olduğundan üretim sürecinde birden çok fonksiyonu yerine getirebilmektedir.

Bunun için, çalışanların isin gerektirdiği eğitime ve beceriye sahip olması önemlidir. Fonksiyonel esneklik olarak nitelendirilen bu özelliğe sahip olan çalışanların, is güvenceleri ve ücretleri yüksektir. Teknik ve satış yöneticileri, dizaynırlar, kalite kontrol uzmanları, teknikerler fonksiyonel olarak esnek biçimde kullanılabilecek çalışanlardır. Bu nitelikli çalışanlardan en fazla ölçüde yararlanma çabası içinde olunmalıdır.

Hücresel üretim sistemin işgücünün beceri düzeyini yükselttiği için, bilimsel yönetim modelinin aksine isçiler yönetimle birlikte endüstriyel ilişkiler sistemine dâhil olup, emek süreçlerini tartışmakta, onlarla işbirliğine gitmekte, bu da işgücünün is tatminini yükseltip endüstriyel çatışmaları azaltmaktadır.

Önemli olan Hücresel üretim sistemlerini Fonksiyonel olarak esnek olan çalışanların özelliklerini su şekilde sıralayabiliriz:

 • Çok işte sorumluluk
 • Kişisel beceri ve başarıya dayalı ücret düzeyi
 • Görev sınırlarının olmaması
 • Uzun süreli is basında eğitim
 • Yatay işgücü örgütlenmesi
 • Beceri nedeniyle is güvencesinin artması

  HÜCRESEL ÜRETİM SİSTEMİNİN KÜLTÜRÜNÜN OLUŞMASI, Maneger
  Yalın Üretim Teknikleri Hücre

 • Sendikaların önemini kaybetmesi

Çalışma yaşamının kalitesi, çalışma koşullarının düzeyini ve çalışanlarına örgüt üyeliği ile ilgili algılamalarını ifade eden bir kavramdır. Çalışanların algılamaları ile ilgili olduğu için sübjektiftir. Çalışma ortamının çalışanlarca, güvenli, tatminkâr ve olumlu olarak algılanması onu kaliteli kılar. Çalışma ortamının kalitesi, çalışanın fiziksel, duygusal, ruhsal sağlığını koruyabileceği, kendini değerli ve önemli görebileceği, kendini ifade edebileceği koşulların oluşturulmasını içerir.

Çalışma yaşamının kalitesini geliştirmek için, var olan koşulları ölçmek iş görenlerin istek ve beklentilerini saptamak ve bu beklentilere uygun olarak ortamı yeniden düzenlemek ve geliştirmek gerekir. Şu sorulara verilecek cevaplar çalışma yasamınım kalitesi hakkında ipucu verir:

 • Çalışanlar gösterdiği çabanın karşılığını alıyor mu?
 • Çalışma ortamının fiziksel koşulları insanca yasamaya uygun mu?
 • Çalışanların sağlık ve güvenliklerinin sağlanması için gerekli araçlar var mı?
 • Çalışanın, çalıştığı yerde birey olarak düşünebilme, davranabilme, kişisel girişimcilik ve yetkilendirilme olanağı var mı?
 • Çalışan işiyle ilgili düşüncelerini ifade edebiliyor mu?

HÜCRESEL ÜRETİM SİSTEMİNİN AŞAMALARI

1.AŞAMA

Ürünler gruplanmalı ve ayrılmalıdır.Parçaların üretim sıraları ve çizimleri incelenerek gruplama olanakları araştırılır. Bu araştırmanın sonucunda parçaların büyük ölçüde farklılıklar gösterdiği ve gruplamanın uygun olmadığı sonucuna varılırsa gurup teknolojisinin uygulanması yararlı olmayacaktır.

2.AŞAMA

Üretim sistemlerinin özeliklerine uygun bir hücresel  üretim yöntemi seçilir yada yeni bir hücresel üretim yönetimi geliştirilir.

3.AŞAMA

İkinci aşamada belirlenene yönteme göre gerekli parça bilgileri toplanır. Daha sonra seçilen yöntemin kriterlerine göre benzer özellikleri gösterenler aynı gurupta olacak şekilde parça parça gruplandırma işlemi yapılır.

4.AŞAMA

Bir önceki aşamada belirlenen parçaların işlem sırasına göre; her guruptaki parçaları işleyecek tezgâhlar belirleyip hücreler oluşturulur.

5.AŞAMA

Bir önceki aşamada belirlenen hücreler için gerekli tezgâh sayısı ve iş gücü miktarı hesaplanır.

6.AŞAMA

Hücreler için tezgâh sayıları belirlendikten sonra hücre içi tezgâh yerleşimi yapılır. Hücre içi yerleşimler tamamlandıktan sonra hücrelerin birbiriyle ve sistemin diğer birimleriyle olan ilişkileri göz önüne alınarak genel yerleşim planı yapılır. Bir tek hücrede tamamlanmayan parçalar varsa, bu parçalar hücreler arası ilişkilerde göz önüne alınmalı ve bu parçaların neden olduğu hücreler arası taşımalar en küçük israflar çerçevesinde tutarak yerleşim yapılmalıdır.

Not:Yerleşim ve planlama esnasında tüm israflar en başından kaldırılmalı ve 5S, TPM bakım yöntemleri ve İş emniyeti uygulamaları uygulanması için personele eğitimler vererek sistem güçlenmelidir.

 

 

Yazılarımızı Takip etmeyi ihmal etmeyin 😊

Eğer bilmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız, makalelerimizi buna göre yönlendireceğiz. Şimdiden teşekür ederiz!

Yazımızı değerlendirmek için yorumlarınızı bekleriz;

“İnsanın olduğu yerde başarı varsa, başarısızlık olma ihtimalide vardır”

5/5 - (6 votes)

Bir yanıt yazın