İşletmede 7 israf temelleri ve Yalın üretim deki yeri

İşletmede 7 israf temelleri ve Yalın üretim deki yeri, Maneger

İşletmede 7 israf temelleri ve Yalın üretim deki yeri

Yalın üretimin 7 israf temelleri bir işletmeyi derinden sarsabilir. Bu 7 israf eğer bertaraf edilmez ise işletmeler çok zorluk yaşayabilirler. Dolayısıyla bunun çözümü en iyi şekilde Yalın üretim ile gerçekleşebilir.

7 israf çeşitleri nelerdir?

 1. Hatalı Üretimler
 2. Fazla Üretim
 3. Fazla Stoklar
 4. Beklemeler
 5. Gereksiz İşler
 6. Gereksiz Taşımalar
 7. Gereksiz Hareketler
İşletmede 7 israf temelleri ve Yalın üretim deki yeri, Maneger
İşletmede 7 israf temelleri ve Yalın üretim deki yeri

Yalın üretimde 7 israfın sebeplerini ve nedenlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz

 • Yerleşim planı
 • Ayar ve tamir sürelerinin uzunluğu
 • Süreçlerin yetersizliği
 • Bakım faaliyetlerinin etkin olmaması
 • İş yapma biçimlerinin yetersizliği/kötülüğü
 • Eğitimlerin yetersizliği
 • Organizasyonel bozukluklar
 • Geleneksel yönetim biçimleri
 • Performans ölçümlerinin yanlışlığı/yetersizliği
 • Planlama yetersizliği
 • Hammadde kalitesinin yetersizliği
 • Tedarikçiler ile olan ilişkilerin kötülüğü
 • Müşteri şikayetlerinin etkin değerlendirilmemesi

Yalında 7 Temel israfın sebepleri

Hatalı Üretim:

Hatalı ya da yanlış üretilmiş olan ürünler, her şartta israftır. Tamir veya tashih edilecek olanlar için ek masraf ve zaman kaybı oluşur. Kullanılamayan hatalı ürünler ise hurdaya ayrılmaktadır. Böylece, zaman, para ve emek kaybı yaşanmış olur. Genelde Tamir veya tashih işlemi tavsiye edilmez çünkü çoğu zaman bu işlemin maliyeti yeniden üretmekten çok daha fazla olmaktadır.

Fazlası Üretim:

Müşteri talebini aşan şekilde üretimin yapılması, ihtiyaç fazlası ürün anlamına gelmektedir. Bunun içine %2 veya farklı değerlerdeki gibi emniyet payı üretimlerde dahildir. Sadece fazla üretim olarak bakmadan ayrıca fazla zaman sarfiyatı olarak da bakmak lazım. Belki bu süre zarfında başka müşterinin işlerini yetiştirebilirirsiniz. Yani, müşterinin belli bir zaman için istediği toplam ürün sayısından daha fazlasını üretmektir. Bu durum da, firmayı sıkıntıya sokacaktır. Çünkü, fazla üretilen mallar stoklanır. Bu da, ayrıca bir stok yeri ve stok maliyeti doğurur.

Fazla Stoklar:

İhtiyaç fazlası üretilen her malın stoklanması, bunlar için ayrıca bir yer ve insan tahsis edilmesi, taşımalar yapılması, üretilen malın beklerken değer kaybetmesi gibi birçok neden, stok durumunu israf olarak nitelemek için yeterlidir. Stok maliyeti de, işletmeye ayrıca bir masraf olarak yansımaktadır. Bunların yanında, nihai ürün olmayan, prosesler arası darboğazlardan kaynaklı olarak biriktirilen ara stoklar (yarı mamuller) da bu kapsamda değerlendirilir.

Beklemeler:

Üretim hattı içinde, herhangi bir yerde bekletilen malzeme, ham madde, yarı mamul, insan, araç vb. tüm para ödenen faktörlerin bekletilmesi, işletme adına kayıp ve israf özelliği taşımaktadır. Müşteriler, belirlenen fiyatlardan fazlasını ödemediği için, sahip olunan tüm üretim elemanları verimli bir şekilde kullanılmalı, beklemeler bertaraf edilmeli ve bu yönlü israflar sıfıra indirilmelidir.

Gereksiz İşler:

Yapılan her işlem, atılan her adım, müşteri beklentisi ve isteğine göre gerçekleştirilmelidir ve fazlası yapılmamalıdır. Ürün ya da prosesler üzerinde hiçbir işlem gereksiz nitelik taşımamalıdır. Aynı zamanda, üretim hattında kafa karıştıracak ve zincirleme yanlışlara neden olacak her proses, basitleştirilmelidir. Müşteri, isteğinden fazlasına para ödemeyecektir.

Gereksiz Taşımalar:

Üretim hattı içinde yapılan taşımalar, ürüne herhangi bir değer katmamaktadır. İş istasyonları arasında yapılan her nakil, vakit ve kaynak gücü kaybıdır. Değer kaymayan ama gerekli olan bu işlemler, en aza indirilerek, fazla israftan kaçınılmalıdır.

Gereksiz hareketler:

Burada kastedilen, çalışanların ve makinelerin hareketidir. Fabrika içinde bu yönden fazla hareket, kazalara, gecikmelere veya malzemenin yıpranmasına neden olur.

Yalın üretimde 7 israf temelleri için dipnot:

Bu rekabet dünyasında yalın üretim ile bu 7 israf temellerini ortadan kaldırabilen işletmeler ayakta kalacaktır.

Makaleyi ingilizce okuyabilrsiniz

  No feed items found.

5/5 - (11 votes)

Bir yanıt yazın