...

5S kültürünü oluşturma ve yayma işletmede nasıl yapılır?

5S kültürünü oluşturma ve yayma işletmede nasıl yapılır?, Maneger

5S kültürünü oluşturma ve yayma işletmede nasıl yapılır?

Last updated on Ocak 28th, 2023 at 10:52 pm;

5S kültürünü oluşturma ve yayma işletmede nasıl yapılır?

Bir işletmede 5S kültürünün oluşturulması ve yayılması en önemli unsurlardan biridir. Bu 5s Kültürün oluşturması çok zorlu bir süreçtir. Sadece sistemin değil devamlılığı açısından 5S kültürün yaygınlaştırılması da en az o kadar zordur.

5S KÜLTÜRÜNÜ YARATMA VE YAYMA

İyileştirme, iyileştirmeye olan ihtiyacın fark edilmesi ile başlar. Problemleri fark etmesi gerekenler bizzat personeldir. Fark edilen bir problem yoksa iyileştirmeye ihtiyaç duyulmaz, dolayısı ile toparlanma aşlaması için gerekli atmosfer oluşamaz. Üretim alanlarını aşama aşama iyileştirmek mümkündür. Bu aşamaların aralarında personel bireysel fikir ve çalışmalar ile bir metodun, ürünün iyileştirilmesini yaparak üretim ve üretim alanına yönelik şartları sürekli iyileştirebilirler.

5S kültürünü oluşturma ve yayma işletmede nasıl yapılır?, Maneger
5S kültürünü oluşturma ve yayma işletmede nasıl yapılır

Belirli bir grubun, içsel bütünleşme ve dışsal uyum sorunlarını çözümlerken yarattığı, keşfettiği ve gerçekleştirdiği; geçerli kabul edilecek, dolayısıyla yeni üyelere sorunlara ilişkin doğru bir algılama, düşünme ve hissetme yolu olarak öğretilecek kadar etkin varsayımlar veya inançlar bütünüdür. 5 S kültürü oluşturma süresinde paylaşılan temel değerler ve inançların artması ile tüm çalışanlara yansıyan, onları geleceğe yönlendiren, yarına hazırlayan bir kişilik kazanmalarına neden olmaktadır.

5 S’ in etkili olabilmesi için, işletmedeki herkes tekrar tekrar bu süreci uygulamak zorundadır. Süreç dışarıdan zorlamayla değil kendiliğinden ve çalışanların kendi arzularından kaynaklanan doğal davranışlarının yansıması şeklinde olmalıdır. Bu türden bir kültür ve çevre geliştirmek için pek çok alt yapı malzemesi kullanılmakta olup, bunlara ilişkin örnekler aşağıda gösterilmiştir.

5S süreci dışarıdan zorlamayla değil kendiliğinden ve çalışanların kendi arzularından kaynaklanan doğal davranışların yansıması şeklinde olmalıdır. Bu türden bir kültür ve çevre geliştirmek için aşağıdaki teknikler kullanılabilir.

1 – Halkla İlişkiler Boyutunda

 • 5S Bülteni Çıkarma
 • Afişler
 • Sloganlar
 • Rozetler

2 – İyileştirme Boyutunda

 • Öneri/Fikir Üretme Yarışı
 • Fabrika Gezileri
 • 5S Günü ( Ayda Bir Gün, Bir Saat )
 • Fotoğraf Çekimi ( 1.Ay – 3.Ay – 6.Ay – 1.Yıl )

3 – Değerlendirme Boyutunda

 • Üst Düzey Yöneticilerinin Ziyaretleri,
 • Sorun Uyarı Listeleri,
 • Ödül – Duyuru
5S kültürünü oluşturma ve yayma işletmede nasıl yapılır?, Maneger
5S kültürünü oluşturma ve yayma işletmede nasıl yapılır_

 

Wenn Sie die Themen, die Sie wissen möchten, in die Kommentare schreiben, werden wir unsere Artikel entsprechend ausrichten. Danke im Voraus!

Wir freuen uns auf Ihre Kommentare zur Bewertung unseres Artikels;

 

Wenn es Entwicklung gibt, wo Menschen sind, gibt es auch die Möglichkeit des Scheiterns!

Hier können Sie unsere anderen Seiten besuchen

5/5 - (19 votes)
Maneger
Maneger - I want to be like a proAfter years of Professional Studies, he decided to share his knowledge for those who want to be Professional

Related Posts

SEBEP-SONUÇ (BALIK KILÇIĞI) DİYAGRAMI, Maneger

SEBEP-SONUÇ (BALIK KILÇIĞI) DİYAGRAMI

Sebep-Sonuç Diyagramları (BALIK KILÇIĞI), bir süreci etkileyen nedenlerin gösterilmesi, sınıflandırılması ve birbirleriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Bir “sorunun” veya “sonucun” arkasında muhtemelen, birden fazla neden kategorisi vardır. Nedenler…

UYGUN OLMAYAN ÜRÜN, Maneger

UYGUN OLMAYAN ÜRÜN

UYGUN OLMAYAN ÜRÜN Bir işletmenin en büyük kayıpları uygun olmayan ürünlerde oluşur. Bu uygun olmayan ürünlerin kaynağı genel olarak disiplinsizlik ve kargaşadır. İşletmeler süreç disiplinlerini ciddiye almadıkları…

5S Sürecinde toparlanma Aşaması, Maneger

5S Sürecinde toparlanma Aşaması

5S Sürecinde toparlanma Aşaması Daha Önce Bahsedildiği gibi 5S süreci 5 aşamadan oluşmaktadır. Bunların ilki Toparlanma sürecidir. Sırasıyla uygulanacak adımlar aşağıdaki gibidir: Tabi ki bütün değişimlerde olduğu…

5S yönteminde uygulama aşamaları nelerdir?, Maneger

5S yönteminde uygulama aşamaları nelerdir?

Last updated on Ocak 28th, 2023 at 11:12 pm; 5S uygulama aşamaları nelerdir? 5S için bilgi sahibi olmak yeterli olmamaktadır. Aynı zaman da uygulama aşamalarını dikkate almanız…

Kalite kontrol ölçümlerinde sistematik yapılan hatalar, Maneger

Kalite kontrol ölçümlerinde sistematik yapılan hatalar

Last updated on Ocak 28th, 2023 at 11:12 pm; Kalite kontrol ölçümlerinde sistematik yapılan hatalar Sistematik hatalar, gerçek büyüklükleri ve yönleri tam olarak bilinmediği için uygulanmayan düzeltmeler…

Hata durumları ve ölçüm sonucuna etkileri, Maneger

Hata durumları ve ölçüm sonucuna etkileri

Last updated on Ocak 28th, 2023 at 11:11 pm; Hata durumları ve ölçüm sonucuna etkileri Kalibrasyon ve Doğrulamada Kullanılan ölçme sistemi yeteri kadar hassas ise, aynı ölçünün…

Bir cevap yazın