Süreç içerisinde ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME

Süreç içerisinde ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME, Maneger

Süreç içerisinde ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME

Tüm çalışmalar birer süreç olarak belirlenir. Süreçlerin işleyişi sürekli ölçülmeli, analiz edilmeli ve iyileştirilmelidir. Başka bir deyişle objektif bakıldığı zaman tüm çalışmalar birer süreç olarak belirlenir. Süreçlerin işleyişi sürekli olarak takip edilmeli ve ölçülmeli, analiz edilmeli ve iyileştirilmelidir. Dolayısıyla süreç kapsamında ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME önemli bir faktördür. İşletmenin geleceğini garanti altına almak için nasıl üretimdeki ürün sürekli iyileştirmeye tabi tutulmakta ise, süreçlerde birer İşleyiş aracı olduğu için mükemmelliği yakalamak amacıyla ölçülüp iyileştirilmelidir.

Süreç içerisinde ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME, Maneger
Süreç içerisinde ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME

Süreç nedir?

Müşteri veya hizmet alan için bir değer oluşturmak üzere, bir grup girdiyi kullanarak, bunlardan çıktılar elde etmeyi amaçlayan, bir değer ekleyerek/katarak müşteri (hizmet alan) için bir hizmet/sonuç/çıktı ortaya koyan etkinlikler bütünüdür. Girdiler ise eylemler ve çıktıların oluşturduğu kombinasyonlardır:

 •  Tekrarlanabilen
 • Ölçülebilen
 • Bir sahibi ve sorumluları olan
 • Organizasyonel hiyerarşi gerektirmeyen
 • Fonksiyonlar (birimler) arası eylemler ve işlemler dizisidir.

İlk olarak belirlenen ve hiyerarşik sıralaması yapılan bu süreçler arasından kritik süreçlerin belirlenmesi gerekir. Bundan böyle kritik süreçlerin sürekli iyileştirilmesi için ölçülüp analiz edilmesi gerekir.

Ancak genelde süreçler iki grupta toplanır:

Operasyonel süreçler:

Kurumun misyonu doğrultusunda kurum stratejisini belirlemesinden hizmetin hizmet alana ulaştırılıncaya kadar olan ardışık süreçlerdir.

Yönetsel süreçler:

Operasyonel süreçlerin etkin bir biçimde gerçekleştirilmeleri için yönetilen süreçlerdir.

Süreç belirlemenin ve analiz etmenin yararları:

DIŞ YARARLAR
 • Kuruluşun imajının güçlenmesi,
 • Hizmet faktörlerin memnuniyeti,
 • Hizmetlerin sunumunda artış,
 • Hizmet standardının yükseltilmesi
 • Daha iyi paydaş ilişkiler
İÇ YARARLAR
 • Yönetimin etkinliği,
 • Olumlu kültürel değişim,
 • Daha iyi dokümantasyon,
 • Sistem yaklaşımı
 • Etkinlik ve üretim artışı
 • Kaynakların etkin ekonomik ve verimli kullanılması

YÖNETİMİ YAKLAŞIMININ KARŞILAŞTIRILMASI

FONKSİYONEL YÖNETİM YAKLAŞIMI

» Ortak hedefler belirsizdir veya yoktur. » Bölümler arası iletişim ve işbirliği zayıftır, hatta kötü iletişim ve iç çekişmeler vardır. » Yöneticiler sadece kendi birimlerine ait faaliyetlerin performansı ve yönetimiyle ilgilenmektedirler. » Gelişmeler çoğunlukla faaliyet dâhilinde kalmakta, bütüne yayılamamaktadır. » Fonksiyon sorumluları, is akısının tamamının nasıl işlediğinden habersiz olarak, kendi fonksiyonlarını iyileştirirken, nihai müşteri memnuniyetini hedef almamakta, bu da müşteri şikâyetlerine neden olmaktadır » Çalışanlar, genellikle tüm is akısı içindeki rol ve etkinliklerinin bilincinde değildirler. İs akısının etkinliği genellikle, fonksiyonların etkinliği ile ölçüldüğünden, bütünü yansıtmayacak şekilde ölçülmektedir.

SÜREÇ YÖNETİMİ YAKLAŞIMI
 • » Kurum/Kuruluş önceliklerine sistematik bir yaklaşım getirir.
 • » Bir isi basından sonuna kadar yapmaya olanak sağlayan süreçler tanımlanır.
 • » Fonksiyonlar arası ilişkileri geliştirir. Gelişmeler süreçler dâhilinde yapılır.
 • » Müşteri odaklı yönetimi teşvik eder. (isler, müşterinin gördüğü gibi yatayda görülmeye başlanır.) Müşteri odaklı süreçler doğru uygulandıklarında kurulusun performansı önemli ölçüde artar.
 • » Katma değersiz faaliyetler ortadan kalktığı için kaynakların daha etkin kullanımı sağlanır.
 • » Gereksiz olabilecek bazı kontrol ve onaylar yok edildiği için hızlı karar alma avantajı sağlanır.
 • » Sorumluluklar net olarak tanımlanır.
Yazılarımızı Takip etmeyi ihmal etmeyin 😊

Eğer bilmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız, makalelerimizi buna göre yönlendireceğiz. Şimdiden teşekür ederiz!

Yazımızı değerlendirmek için yorumlarınızı bekleriz;

“İnsanın olduğu yerde başarı varsa, başarısızlık olma ihtimalide vardır”

[saswp_tiny_multiple_faq headline-0=”h2″ question-0=”Süreç nedir?” answer-0=”Müşteri veya hizmet alan için bir değer oluşturmak üzere, bir grup girdiyi kullanarak, bunlardan çıktılar elde etmeyi amaçlayan, bir değer ekleyerek/katarak müşteri (hizmet alan) için bir hizmet/sonuç/çıktı ortaya koyan etkinlikler bütünüdür.” image-0=”773″ count=”1″ html=”true”]
5/5 - (3 votes)

Bir yanıt yazın