Süreç Yönetimi teknikleri ve Performans ölçümü ISO 9001

Süreç Yönetimi teknikleri ve Performans ölçümü ISO 9001, Maneger

Süreç Yönetimi teknikleri ve Performans ölçümü ISO 9001

Süreç yönetimi sorumluları ve çalışanlarının süreçleri değerlendirerek yönetebilmeleri için, süreçlerin bir bütün olarak ele alınıp yorumlanabilmesi için, süreçlerin herkesin anlayabileceği ortak bir dilde dokümante edilmesi gerekmektedir. Süreç Yönetimi teknikleri ve Performans ölçümü ISO 9001, Maneger

İş Süreçlerinin Tanımlanması

Süreç yönetimi, sorumlular ve çalışanlarının süreçlerin Performansını ölçerek, değerlendirip yönetebilmeleri için, bunları bir bütün olarak ele alınıp yorumlanabilmesidir.

Süreçlerinin tanımlanmasının işletmeye yararları şöyle sıralanabilir:

 • Üretimdeki tek bir süreçten daha fazlasının görülmesine yardım eder. Böylece akış görülebilinir.
 • Akış şeması boyunca israf kaynaklarını görmeye yardım eder.
 • Üretim süreçleri ile ilgili ortak bir konuşma dilinin oluşmasını sağlar.
 • Akışla ilgili kararlar görülür olduğu için tartışılabilir. Aksi takdirde sahada alınan kararlar ve detaylar hatalı olabilir.
 • Akış şemaları, sürecin daha az karmaşık hale getirilmesi ile ilgili olarak kullanılan yalın üretim kavramları ve teknikleri birbirine bağlar. Akış şemaları bütün çıkışın nasıl işleyeceğinin tasarlanmasına yardım ederek yalın uygulama için bir plan oluşturur.
 • Bilgi ve malzeme akışı arasındaki ilişkinin görülmesini sağlar.
 • İşletmenin nasıl çalıştırıldığının çok detaylı bir şekilde tanımlayan bir araç olarak kullanılır.

Sürecin akış şemalarının, süreç tanımlama formuna çizilmesinden sonra her bir sürecin birbirleriyle olan ilişkisinin (sıklık, ortaklık, verimlilik, bilgi paylaşımı, tedarikçi/müşteri) görülmesi ve birlikte bulunan bölümlerin birbirleriyle olan iş akışının kolayca anlaşmasının sağlanması amacıyla sürecin görsel hale getirilmesini sağlayan diyagramlara süreç haritaları denilir. Süreç haritası, süreçte tanımlanan aktiviteleri ve karar noktalarını gösterir. Bu sayede belirlenen hedeflere göre sürecin hangi aşamaları değiştirilmeli, hangi aşamaları desteklenmeli, hangi adımları ortadan kaldırılmalı kararları alınabilir.

Süreç Yönetimi teknikleri ve Performans ölçümü ISO 9001, Maneger
SÜREÇ YÖNETİMİ TEKNİKLERİ VE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ 

Süreç yönetiminde İlişki Haritalaması Tanımı

Süreç dâhilindeki fonksiyonlar arasındaki temel girdi-çıktı, müşteri- tedarikçi ilişkilerini gösterir. İlişki haritalaması organizasyonda her seviyede hazırlanabilir. İlişkilerin analiz edilmesi geliştirilmesi gereken işlerin daha detaylı değerlendirilmesi konusunda yol gösterici olur.

Dokümante Edilmesi

Organizasyonun süreçlerle yönetime geçebilmesi, süreçlerin bir bütün olarak tüm çalışanlar tarafından ele alınabilmesi/yorumlanabilmesi maksadıyla herkesin anlayabileceği ortak bir dil ile dökümante edilmesi gerekmektedir. Zira süreç sorumluları ve çalışanları oluşturulan bu dokümana bakarak süreçlerini değerlendirebilecek ve geliştirebileceklerdir.

Akış şeması yapmak

 • Üretimdeki tek bir süreçten daha fazlasının görülmesine görülebilir.
 • Akış şeması boyunca israf kaynaklarını görmeye yardım
 • Üretim süreçleri ile ilgili ortak bir konuşma dilinin oluşması
 • Akışla ilgili kararlar görülür olduğu için tartışılabilir. Alınan kararlar ve detaylar hatalı olabilir.
 • Yalın kavramlar ve teknikleri birbirine bağlar. Akış şem nasıl işleyeceğinin tasarlanmasına yardım ederek yalın, plan oluşturur.
 • Bilgi ve malzeme akışı arasındaki ilişkiyi gösterir.
 • Akış şeması, akışı yaratmak için işletmenin nasıl çalıştı çok detaylı bir şekilde tanımlamayı sağlayan bir araçtır.

Süreç Yönetimi teknikleri nelerdir?

İyi bir süreç yönetim sistemine sahip olabilmek için süreçlerin daha iyi ve çalışanların anlayabileceği şekilde tanımlanması, süreç sahipliliği ve faaliyet adımlarının iyi belirlenmesi ve süreç tanımlama formlarının (süreç şemalarının-süreç künyelerinin) çok iyi tutulması gerekmektedir. Süreç künyeleri süreci herkesten daha iyi bildiği düşünülen süreç çalışanı/sahibi tarafından doldurulmalıdır. Öncelikle süreç sahibi sürecin adımlarını ve bu sürecin nasıl bir olaydan sonra başlayacağını belirlemelidir. Daha sonra sürecin adımlarında kullanılacak girdiler ve tedarikçiler tespit edilmelidir. Girdilerden sonra sürecin ürettiği çıktı veya çıktılar ile bu çıktıları kendi sürecinde girdi olarak kullanacak iç müşteri veya çıktıyı doğrudan kullanacak dış müşteriler belirlenmelidir. Süreç performans ölçüleri de süreç adımlarında yer alan personelle beraber yapılacak bir grup çalışması sonucunda belirlenebilir.

Bazı örnekler

Pazarlama; geniş bir pazarlama departmanı tarafından yürütülür, mühendislik geniş bir mühendislik departmanının birtakım kolları tarafından yürütülür, üretim operasyonlar bu departmanın görevidir ve yan sanayilerden satın alma, üretim kontrolü ve lojistik departmanlar sorumludur, tüm bunlar üzerinde başmühendisin direk otoritesi olmayabilir. Bunun yerine küçük bir asistanlar gurubuyla çalışan başmühendis bütünü görebilen ve nihai müşterinin karar vermesi ilkesine göre başarılı bir ürün yaratmak ve sevk etmek için her fonksiyonel aktivitenin ve akışın tersi yönündeki her bir firmanın göstermesi gereken katkıları düşünen ve kontrol eden tek kişidir.

Firmada yoğun işleri üslenmiş işi başından aşkın hat yöneticilerinin anlaşılabilir bir eğilimi ki bu pratikte bütün firmaları kapsar, değer akışı haritalarını çizme işini dış danışmanlara ya da firma içi bazı guruplara tipik olarak operasyon planlama ve süreç iyileştirme departmanlarına delege etmektir.  Ancak deneyimlere göre bu yanlış bir tutumdur. Danışman ya da firma içi ekibin bulguları, bir an önce işe başlaması gereken yöneticilere çok nadir durumda yol gösterici olur ve değer akışını birlikte takip ederek firmada bilinçlenme yaratmak, israfı keşfetmek ve hep birlikte tüm firmayı kapsayan bir eylem planı konusunda anlaşmak işi hiçbir zaman gerçekleşmez.
İşletme hakkında Danışman ya da firma içi grup güzel bir rapor hazırlar ancak haritaların güzelliği ve dakikliği ile işe yararlığı arasında genellikle ters orantı söz konusudur, bulgular kısa zamanda toparlanıp bir yere konur ve zamanla tümüyle unutulur. Gerçekte açık sorumlulukları alan yöneticiler ortalıktaki kargaşayı düzeltebilirler. Onun için aynı yöneticiler haritayı çizmelidirler. Bir yönetici, şirketinin sağladığı ürün veya hizmetin kullanıldığı ortamı ziyaret etmeli, yani akvaryumun içine atlamalı.
Yazılarımızı Takip etmeyi ihmal etmeyin 😊

Eğer bilmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız, makalelerimizi buna göre yönlendireceğiz. Şimdiden teşekür ederiz!

Yazımızı değerlendirmek için yorumlarınızı bekleriz;

“İnsanın olduğu yerde başarı varsa, başarısızlık olma ihtimalide vardır”

[saswp_tiny_multiple_faq headline-0=”h3″ question-0=”Süreç yönetiminde İlişki Haritalaması Tanımı” answer-0=”Süreç dâhilindeki fonksiyonlar arasındaki temel girdi-çıktı, müşteri- tedarikçi ilişkilerini gösterir. İlişki haritalaması organizasyonda her seviyede hazırlanabilir. İlişkilerin analiz edilmesi geliştirilmesi gereken işlerin daha detaylı değerlendirilmesi konusunda yol gösterici olur.” image-0=”778″ headline-1=”h3″ question-1=”Süreçlerin Dokümante Edilmesi” answer-1=”Organizasyonun süreçlerle yönetime geçebilmesi, süreçlerin bir bütün olarak tüm çalışanlar tarafından ele alınabilmesi/yorumlanabilmesi maksadıyla herkesin anlayabileceği ortak bir dil ile dökümante edilmesi gerekmektedir. Zira süreç sorumluları ve çalışanları oluşturulan bu dokümana bakarak süreçlerini değerlendirebilecek ve geliştirebileceklerdir.” image-1=”” count=”2″ html=”true”]
5/5 - (5 votes)

Bir yanıt yazın