Eğitim ihtiyacı Analizi – 3

Eğitim ihtiyacı Analizi – 3, Maneger

EĞİTİM İHTİYACININ İŞ TANIMLARINDAN BELİRLENMESİ

İşletmenin analiz edilmesi ile toplam eğitim ihtiyacı belirlenmiş olur. Bundan sonraki aşama, çalışanın yapacağı işin analiz edilmesidir. Bu Eğitim ihtiyacı analizinde önemli olan örgütlerin öncelikle yoğun rekabet ortamında ayakta kalabilmesinin temel şartının değişikliklere uymak ve sürekli olarak etkili çalışmalar gerçekleştirmek olduğunu anlamaları daha sonra ise eğitimin başarısının sağlıklı ve tutarlı iş analizlerine bağlı olduğunu kavramalarıdır.

Eğitim ihtiyacı Analizi – 3, Maneger
EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ DÖNGÜSÜ

İŞ TANIMLARINDAN EĞİTİM İHTİYACI’NIN BELİRLENMESİ

Bunun için her birimde gerçekleştirilen işlerin, gereklilikleri ve birbirleri ile ilişkileri bakımından ortaya konması gerekmektedir. Bu ihtiyaçtan doğan iş analizi çalışmaları, örgütlerin belirledikleri vizyon, misyon ve stratejilere ulaşmalarında kritik rol oynayan çalışmalardan biri haline gelmiştir.

İş düzeyindeki analizde, öncelikle performansın düşük olduğu alanlarda işlerin temel görev ve sorumlulukları ile işi yapan personelin sahip olması gereken nitelikler incelenir. İş analizi sonucu, bir işin nasıl yapılacağını gösteren iş tanımı (işin niteliği, yapıldığı şartlar) ve o işi yapacak kişide olması gereken özellikleri (beceri, sorumluluk, asgari başarı standartları) gösteren iş gerekleri belirlenir. İş analizi, işlerin nasıl yapılacağını gösterdiğinden, mevcut performansın – olması gereken performanstan ne kadar farklı olduğunu ortaya koymaya yarar.

Eğitim ihtiyacı analizi sürecinde iş analizi 2 şekilde gerçekleştirilebilir. Ya mevcut iş tanımı ve gereklerinden faydalanılır ya da bunlar yoksa iş analizi yapılarak bir işin gerektirdiği görev, sorumluluk, yetenek ve beceriler belirlenir. Ancak yeri gelmişken ifade edelim ki iş analizi ve buna bağlı olarak geliştirilen iş tanımı ve iş gerekleri insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarının temelidir. İş analizi, eğitim, personel seçimi, terfi, başarı değerleme ve ücretlendirme gibi faaliyet ve fonksiyonların tümü için vazgeçilmezdir.

İŞ ANALİZİ:

İş analizi, iş gören yönetimi işlevinin yerine getirilmesinde uygulanan temel tekniklerden biridir ve bir çok başka iş gören işlevinin uygulanmasında altyapı oluşturur. İş analizi farklı kaynaklarda;

“işi oluşturan ödev ve görevlerin tanımlanması için işle ilgili bilgilerin toplandığı bir süreç”.

“insan kaynakları ve diğer yönetim fonksiyonlarının kullanılması için iş ile ilgili bilgilerin toplanması, analiz edilmesi ve sentezlenmesi işlemi”

ya da

“işlerin çeşitli yönlerinin tanımlanması, kaydedilmesi ve işin yerine getirilmesi için gerekli olan becerilerin belirlenmesi süreci”;

“her bir işin özelliğini ve o işin yapıldığı çevre şartlarını inceleme yoluyla belirleme ve bunlarla ilgili bilgileri kaydetme işlemi”

olarak tanımlanmaktadır.

İş analizinde kullanılan bilgi toplama yöntemleri ise; soru formu doldurtma, gözlem ve görüşme, karma yöntem, video ve filme alma yöntemi. Bir iş analizinden iki ürün elde edilebilir: İş tanımı ve iş gerekleri. İki ürün ile arasındaki ilişki ise; iş tanımlarını yazmak, gereklilikleri belirlemek ya da iş değerleme yapmak gibi bir ya da daha fazla önemli işlevlerde kullanılacak bilgileri bir araya getirmek şeklinde olmaktadır.

İŞ TANIMI:

İş tanımında, organizasyondaki işler belirlenerek bu işlerin tanımı yapılır ve işi yapacak kişinin görev ve sorumlulukları açık olarak belirtilir. Aynı zamanda, iş için aranan özellikler de iş tanımında tespit edilir. Kısaca iş analizini özetleyen ve iş hakkında kısa ve özlü bilgiler içeren bir belgedir.

İş tanımının amaçları:

• İşin yapılma amacını belirlemek
• Gerekli olan yetenek ve sorumlulukları saptamak
• İşin diğer işlerle ilişkisini belirlemek
• İş şartlarını çalışanlar açısından belirli hale getirmek

Eğitim ihtiyaç analizi, çalışmalarında mevcut iş tanımlarından yararlanılabilir. İş tanımlarının özellikle “görev ve sorumluluklar” bölümü sahip olunması gereken beceriler hakkında bilgi verici niteliktedir. Analizcinin bu bölümleri okuması ve gerekli becerileri tespit etmesi işi yapan personelin performansını değerlendirmede işine yaracaktır.

 

Eğitim ihtiyacı Analizi Bölüm 1 —->

Eğitim ihtiyacı Analizi Bölüm 2 —->

Eğitim ihtiyacı Analizi Bölüm 3 —->

Eğitim ihtiyacı AnaliziBölüm 4 —->

 

Yazımızı değerlendirmek için yorumlarınızı bekleriz;

“İnsanın olduğu yerde başarı varsa, başarısızlık olma ihtimalide vardır”

 

5/5 - (11 votes)

Bir yanıt yazın