...

Bir iyileştirmede Kaizen ekibi kurulması ve bunun işleyişi

Bir iyileştirmede Kaizen ekibi kurulması ve bunun işleyişi, Maneger

Bir iyileştirmede Kaizen ekibi kurulması ve bunun işleyişi

Last updated on Ocak 28th, 2023 at 10:39 pm;

Bir iyileştirmede Kaizen ekibi kurulması ve bunun işleyişi

Normal bir Kaizen için Ekip ve öneri veren ve Kişi uygulayanlardan oluşmalıdır. En ideali 3 kişiden oluşmalıdırlar. İyileştirmeyi verenin fikirleri ve önerileri çok önemlidir ve tam manasıyla anlaşılmalıdır. Form yapısına önceki ve faaliyet düşünceleri düzgün bir şekilde işlenmelidir. Takım belirlendikten sonra hemen toplamalıdır ve iyileştirme faaliyetleri başlamalıdır.

Kaizen stratejisinin yönetim kademelerine uygulanış tarzı aşağıdaki gibi olmalıdır

 • – Üst yönetim: Kaizen stratejisini kavramalı, uygulanması için rehber ve destek olmalı; sistem ve yapılar oluşturarak, stratejisinin amaçlarını belirlemelidir.
 • – Orta kademe yöneticiler: Üst yönetim tarafından belirlenen Kaizen amaçlarının gerçekleşmesi yönünde sorun çözme konusunda bilgi ve becerilerini arttırıcı çalışmalar yapmalıdır.
 • – Alt kademe yöneticiler: Bunlar, iş görenlerle orta yönetim arasında iletişimi geliştirmeli ve sürekli gelişmenin temini için kalite çemberleri oluşturulmalıdır.
 • – İş görenler: Küçük grup toplantıları sayesinde Kaizen stratejisine programlarına aktif biçimde katılarak bilgi ve becerilerini artırmalıdırlar.
  Kaizen işletmede yer alan herkesin katılımını gerektiren sürekli bir proses olduğu için hiyerarşideki herkesin faaliyeti sırasında Kaizen ile iç içedir.

Aşağıda Kaizen sürecinin şirketlere uygulanmasına dayalı örnek bir uygulama süreci geliştirilmiştir.

1.Gün:

 • Kaizen sürecinin görüşülmesi
 • İleri durumun tasarlanması
 • İyileştirme için beyin fırtınası

2.Gün:

 • İyileştirmelerin tasarımı
 • Süreçler için standartların oluşturulması
 • Oluşturulan standartların test edilmesi

3.Gün:

 • Standartların tasarımına devam edilmesi
 • İşgücü verimliliğinin incelenmesi
 • Standart çalışma sürecinin sonlandırılması

4.Gün:

 • İlgili işçilerin eğitimi
 • Kaizen raporunun tamamlanması
 • Takım sunumu için hazırlık yapılması

NORMAL KAİZEN FORM ÖRNEĞİ

Bir iyileştirmede Kaizen ekibi kurulması ve bunun işleyişi, Maneger
Kaizen Fom Örneği

Kobetsu Kaizen faaliyetinde öneri muda,mura ve muri yani büyük israfların üzerine kurulmalıdır. Kobetsu Kaizen Formu normal Kaizen Formundan biraz farklıdır. Takım olarak 3 ile 5 kişiden olunması tavsiye edilir.

Bir iyileştirmede Kaizen ekibi kurulması ve bunun işleyişi, Maneger
Kobetsu Kaizen Formu

1. Konu seçimi
2. Ekip Üyeleri
3. Kayıp Türü
4. İyileştirilecek konuyu seçme nedeni
5. Makina / Ekipman çalışma prensibi
6. Hedefin Belirlenmesi
7. K. Kaizen 12 adım faaliyet planı
8. Problemin açıklanması – Analiz (Neden neden- Setup vs.)
9a. Aksiyon planı
9b. Problem çözümünün anlatılması
10a. İzleme
10b. Hedef karşılaştırma
11. Standartlaştırma
12a. Yaygınlaştırma
12b. Ödevler

Yazımızı değerlendirmek için yorumlarınızı bekleriz;
İnsanın olduğu yerde gelişme var ise, başarısız olma ihtimalide vardır!
5/5 - (23 votes)
Maneger
Maneger - I want to be like a proAfter years of Professional Studies, he decided to share his knowledge for those who want to be Professional

Related Posts

SEBEP-SONUÇ (BALIK KILÇIĞI) DİYAGRAMI, Maneger

SEBEP-SONUÇ (BALIK KILÇIĞI) DİYAGRAMI

Sebep-Sonuç Diyagramları (BALIK KILÇIĞI), bir süreci etkileyen nedenlerin gösterilmesi, sınıflandırılması ve birbirleriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Bir “sorunun” veya “sonucun” arkasında muhtemelen, birden fazla neden kategorisi vardır. Nedenler…

UYGUN OLMAYAN ÜRÜN, Maneger

UYGUN OLMAYAN ÜRÜN

UYGUN OLMAYAN ÜRÜN Bir işletmenin en büyük kayıpları uygun olmayan ürünlerde oluşur. Bu uygun olmayan ürünlerin kaynağı genel olarak disiplinsizlik ve kargaşadır. İşletmeler süreç disiplinlerini ciddiye almadıkları…

5S Sürecinde toparlanma Aşaması, Maneger

5S Sürecinde toparlanma Aşaması

5S Sürecinde toparlanma Aşaması Daha Önce Bahsedildiği gibi 5S süreci 5 aşamadan oluşmaktadır. Bunların ilki Toparlanma sürecidir. Sırasıyla uygulanacak adımlar aşağıdaki gibidir: Tabi ki bütün değişimlerde olduğu…

5S yönteminde uygulama aşamaları nelerdir?, Maneger

5S yönteminde uygulama aşamaları nelerdir?

Last updated on Ocak 28th, 2023 at 11:12 pm; 5S uygulama aşamaları nelerdir? 5S için bilgi sahibi olmak yeterli olmamaktadır. Aynı zaman da uygulama aşamalarını dikkate almanız…

Kalite kontrol ölçümlerinde sistematik yapılan hatalar, Maneger

Kalite kontrol ölçümlerinde sistematik yapılan hatalar

Last updated on Ocak 28th, 2023 at 11:12 pm; Kalite kontrol ölçümlerinde sistematik yapılan hatalar Sistematik hatalar, gerçek büyüklükleri ve yönleri tam olarak bilinmediği için uygulanmayan düzeltmeler…

Hata durumları ve ölçüm sonucuna etkileri, Maneger

Hata durumları ve ölçüm sonucuna etkileri

Last updated on Ocak 28th, 2023 at 11:11 pm; Hata durumları ve ölçüm sonucuna etkileri Kalibrasyon ve Doğrulamada Kullanılan ölçme sistemi yeteri kadar hassas ise, aynı ölçünün…

Bir cevap yazın