Kaizen süreci ve PUKO döngüsünün adımları

Kaizen süreci ve PUKO döngüsünün adımları, Maneger

Kaizen süreci ve PUKO döngüsünün adımları

İyileştirme çalışmalarının Kaizen sürecinde en büyük yardımcısı PUKO dngüsüdür. Peki Kaizen içersinde Puko döngüsü nedir?

KAİZEN SÜRECİ DÖRT PUKO ADIMINDAN OLUŞMAKTADIR

 1. Planla
 2. Uygula
 3. Kontrol et
 4. Önlem al

1. Planla:

Maliyet açısından etkili olduğu sürece, ekipmanı geliştirerek, sorunların tekrarını önleyin. Çabalar başarısız olduğunda, problemleri bir bakışta tespit edebilecek, görsel kontroller oluşturulmalıdır. Eğer her iki uygulama da olumsuz olursa, insan müdahaleleriyle sorunların tekrarı önlenmelidir. Çalışma standartları, prosedürler ve kontrol formlarıyla takip edilmesi gereken kurallar hazırlanmalıdır. Planlama, 5N-1K olarak adlandırılmakta ve NE, NİÇİN, NASIL, NE ZAMAN, NEREDE, KİM sorularına cevap arandığı taktirde bu süreç tamamlanmaktadır.

2. Uygula:

Aynı problemlerin tekrarını önlemek için; kuralları uygulayın ve takip edilmesi gerekir. Eğer yapılan çabalar yeterli değilse, kontrole geri dönülmelidir. Hedeflenen kriterler yerine gelene kadar, aynı PUKO döngüsünü tekrarlanacaktır.

3. Kontrol Et:

Statüler bütünüyle incelenmeli ve sorunlar açığa çıkarılmalıdır. Planın uygulamaya konmadan önceki durumu ile uygulama sonrasındaki durum karşılaştırılır.

4. Önlem Al:

Sorunları çözmek için karşı önlemler alınmalıdır. Sorunların çözüm yolları saptanarak döngünün ilk aşamasına geçiş sağlanır.

Kaizen süreci ve PUKO döngüsünün adımları, Maneger
Kaizen süreci ve PUKO döngüsünün adımları

KAİZEN SÜRECİNİN PLANLANMASI:

PUKÖ analizinde de P harfinden belirtildiği gibi Planlama adımında Kaizen için gerekli kaynakların tanımlanmasına, hedeflerin belirlenmesine ve tanıtımların programlandırılmasına karar verilir. Planlama adımı uygulamaya başlamadan en az dört hafta önce tasarlanmaya başlanmalıdır. Genellikle Kaizen’le ilgili tecrübesi olmayanlara altı haftalık planlama çevrimleri tavsiye edilse de bu konuda tecrübesi olan ve güçlü bir Kaizen takımı olan organizasyonlar dört haftadan kısa bir sürede de planlama yapabilmektedir. Etkili bir süreç iyileştirmesi iyi planlanmış bir geziye çok benzer. Süreç analizi yapmak için yola koyulan Kaizen ekibi başlangıç ve bitiş noktalarını belirlemekten daha fazla görevler beklemektedir. Başarılan her ilerleme kaydedilmeli ve belgelenmelidir. Mevcut durumu belgelemek takımın süreç hakkındaki farkındalığını azımsanmayacak derecede iyileştirir.

Durumu kaydetmenin faydaları şöyle sıralanabilir;

 • Süreçte yer alan tüm fonksiyonları tanımlamak
 • İşlem akışı hakkında genel bir anlayış oluşturmak
 • Takt zamanı, müşteri çevrim süresi gibi performans konuları hakkında güncel bilgiler edinmek.
 • Gelecekte arzu edilen durumu tasarlarken daha etkili kararlar almak.

Uygulama yürütülürken yapılması gereken ana başlıklardan biriside “İsrafın Tanımı ve Kök Analizi ” adımıdır. Bu adımda tüm süreçler incelenir, incelenen işlemle ilgisi olan süreçlere daha fazla önem atfedilerek katma değerli ve katma değersiz süreç analizleri yapılır. Katma değersiz süreç müşteriye ulaşan ürüne herhangi bir değer katmadığından dolayı analistler tarafından elenmesi uygun görülmektedir. Bu adımların diğer adımlara zarar vermeyecek şekilde düzenlenerek elenmesi işletmeye neredeyse her zaman kazanılan zaman, insan bazında faydalı olmaktadır.

KAİZEN SÜRECİNİN UYGULANMASI

Kısa Tanıtımlar Kaizen metodolojisinin uygulanma süreci boyunca Kaizen takımı tarafından değiştirilmesi istenen bölüme yapılan kısa tanıtımlar her gün sonunda yapılabileceği gibi günde birkaç seferde yapılabilir. Bu tanıtımlar takım üzerinde inanılması güç bir olumlu etki bırakır. Takım bu sayede kendisini ölçebilmekte, yeterliliğini sorgulayabilmekte, mevcut bulgularını tartışıp gelecekle ilgili düşüncelerini geliştirebilmektedir.

Kaizen sistemi aşağıdaki hedeflerden herhangi birine uygun düşmelidir:

 1. İşi kolaylaştırmak
 2. Ağırlığı ve sıkıcılığı yok etmek
 3. Rahatsızlığı yok etmeK
 4. İşi daha güvenli hale getirmeSİ
 5. İşi daha üretken hale getirmek
 6. Ürün kalitesini iyileştirmek
 7. Zamandan ve yoldan tasarruf etmek
 8. İşi daha az maliyetle yapmak

KAİZEN SÜRECİNİN KONTROLÜ

Tüm Planlanan faaliyetler uygulama tamamlandıktan sonra gözden geçirilir. Eğer eksik bir faaliyet var ise bu tamamlanır ve yeniden gözden geçirilir.

KAİZEN SÜRECİNDE YENİDEN KAİZEN BAŞLATMASI ( ÖNLEM AL ):

Çalışmalarda görülecektir ki yapılan iyileştirme hiçbir zaman yeterli olmayacaktır. Kaizen uygulamasının amacı ufak adımlar ile ilerlemek olduğu için yeni iyileştirmeler beraberinde getirecektir. Ve bütün PUKÖ döngüsünü baştan yeniden başlatacaktır.

Yazımızı değerlendirmek için yorumlarınızı bekleriz;
İnsanın olduğu yerde gelişme var ise, başarısız olma ihtimalide vardır!

 

5/5 - (12 votes)

Bir yanıt yazın