Kaplumbağa Diyagramı (şeması) Proses analizinde kullanımı

Kaplumbağa Diyagramı (şeması) Proses analizinde kullanımı, Maneger

Kaplumbağa Diyagramı (şeması) Proses analizinde kullanımı

Kaplumbağa diyagramı (kaplumbağa şeması, kaplumbağa yöntemi, kaplumbağa modeli, vb.) Uygulamada kendini kanıtlamış bir süreç analizinin basitleştirilmiş bir Yöntemidir. Olguları hızlı ve açıkça anlaşılabilir bir biçimde kaydeder ve böylece bir Proses sürecinin yeterince kesin bir görüntüsünü sağlamaktadır.  Genellikle sistematik risk yönetiminin ana temelini oluşturur. Kaplumbağa adı, ağız ve kuyruğun girdi ve çıktıyı (süreç) ve kol ile bacakların belirli etkileyen faktörleri simgelediği için ifade edilir.

Süreç analizi, kalite yönetiminin önemli bir bileşenidir. Kaplumbağa yöntemi olarak adlandırılan bu sistem, süreçlerin ve bireysel süreç özelliklerinin bir tür görselleştirme yöntemidir.

Kaplumbağa diyagramı ile bu özellikler tek sayfada net bir şekilde ifade edilebilinir. ISO/TS 16949 ve VDA cilt 6, otomotiv sektöründe kalite yönetim sistemlerine göre denetim ve belgelendirme için bir temel oluşturur.

Kaplumbağa Diyagramı (şeması) Proses analizinde kullanımı, Maneger
Kaplumbağa Diyagramı / şeması Proses analizinde kullanımı

Kaplumbağa Diyagramının Hedefleri

Klasik organizasyon şemalarında ve süreç tanımlarında bulunan kimin ne ve neyi yaptığı sorusunu, kaplumbağa modelinde her bir bireysel süreç adımı için neden, ne zaman, ne ile, nasıl, nereye ve ne kadar iyi içerecek şekilde açıklamanızı ister.

Bu nedenle, bireysel proses / süreç adımlarının gerekliliği, başarı için kritik olan ayrıntıların düzenlenmesindeki belirsizlikler veya belirsizlikler kadar kritik olarak tanımlanabilinir. Ayrıca çalışanların görevini kesinleştirir, aidiyet duygusunu arttırır, şeffaflık sağlar ve ölçülen KPI göstergelerini belirler.

5N 1K Soruları ile süreçlerin tanımlanması ve analizi

Kaplumbağa yöntemi kullanılarak bir süreç hakkında hangi bilgilerin toplandığı ve kaplumbağa diyagramında görüntülendiği, sürecin karmaşıklığına ve analizin amacına bağlıdır. Her durumda, bireysel süreç faaliyetleri hakkında ne yapılmalı diye sorulmalıdır?

Soru Tanımları aşağıdaki gibidir:

1 – Neyle: kaynaklar

2 – Kim/kiminle: sorumlular, ilgililer ve etkilenenler

3 – Ne için/ne kadar iyi: Hedefler ve önemli rakamlar

4 – Nasıl: yöntemler, prosedürler ve talimatlar

5 – Nerede: Tetikleyici veya süreç girişi kaynağı

6 – Nerede: Süreç çıktısının aktarılması veya ardılları

Kaplumbağa diyagramının içerdiği kapsam

Kaplumbağa diyagramı aşağıdaki şartlarda kullanılır:

 • bir sürecin sunumu için (süreç yönetimi)
 • risk analizleri yapmak (maliyet tasarrufu)
 • süreç analizleri yapmak (süreç optimizasyonu)

Kaplumbağa Şemasının Temel Soruları bunlardır:

 1. Hangi süreç?
 2. Süreç sahibi kim?
 3. Süreç girdileri nelerdir?
 4. Süreç sonuçları (çıktı) nelerdir?
 5. Süreç nasıl uygulanır (ekipman)?
 6. Sürece kimler dahil olur ve hangi beceriler gereklidir?
 7. Süreç nasıl ölçülür (anahtar rakamlar)?
 8. Süreç nasıl kontrol ediliyor (spesifikasyonlar ve standartlar)?
 9. İncelenen süreç için riskler nelerdir?

Artıları ve Eksileri

Her bir Prosesin sistematik olarak değerlendirilmesi ile alt süreçlerde de yeni bir analiz noktası oluşmaktadır.

İyi bir şekilde yapılandırılmış tasarım ve görselleştirme ve tanımlar (giriş-çıkış) için yüksek bir şeffaflık yaratır.

Sürecin temel taşları (kaynaklar, personel, prosedür) nasıl etkileşime girdiğinin ayrıntılı açıklaması, benzeri süreç açıklaması yoluyla elde edilemez.

Bir süreç zincirini analiz ederken, tek tek kaplumbağaları birbirleriyle karşılaştırırken çok fazla çaba ortaya çıkar.

Yöntem böyle çalışır:

Kaplumbağa yöntemi ile kaplumbağanızda temsil etmek ve adlandırmak istediğiniz tüm bilgi ve verileri toplarsınız. Bunun tam olarak ne anlama geldiği, hedeflerinize ve amaçlarınıza bağlıdır.

Girdiler

Sürecin başlaması için, bir önceki süreçten süreç girdisine ihtiyacı vardır. Kaplumbağa başı ile sembolize edilir. Süreç girdisi her zaman bir şeyin yapılması gerektiğini söyleyen bilgidir. Sürecin başlamasını tetikleyen konudur.

Ayrıca süreç, süreçte dönüştürülen ve sonuca dönüştürülen malzeme, parça veya diğer ürünleri gerektirebilir. İşlem için hangi girdinin gerekli olduğunu kaplumbağa diyagramına kaydedersiniz. Örneğin:

 • Sürecin başlaması ve aktif hale gelmesi için ihtiyaç duyduğu bilgi türü ve miktarı
 • Malzeme, parçalar, bileşenler, montajlar, ürünler
 • Önemli olan müşteri gereksinimleri veya kalite özellikleri
 • Tam olarak ne yapacağınıza dair tavsiyeler

Ne ile

 • maddi kaynaklar
 • İnsan kaynakları
 • Yöntemler

Yani temel olarak Kaynakları burada açıklamalısınız.

Bir listede, aktif hale gelmek ve verilen girdiden istenen çıktıyı üretmek için sürecin tam olarak ihtiyaç duyduğu destek ve yardımları bir araya getirirsiniz. Bunlar şunlar olabilir: makineler, cihazlar, sarf malzemeleri, altyapı, bilgi teknolojisi.

Nasıl

Burada işin tanımını ve nasıl yapılacağını açıklarsınız. Tabi atıfta bulunarak.

Beceriler, yetenekler, yeterlilikler, yeterlilik önlemleri, talimatlar, süreç tanımları, kontrol listeleri, belgeler

Kim İle

Sürecin sahibi ve sürece destek olacak kişiler burada belirtilir.

Performans Göstergeleri (KPI):

Hedefler için kriterler Süreç Göstergelerinde belirtilmiş olmalıdır. ( kilit rakamlar, ölçülen değişkenler veya değerlendirme kriterleri)

Çıktılar:

Girdin sonucunda elde edilen durum ve şartlar ele alınır. Bunlar sonuç itibari ile Üretimde ürün olur, İK için Personel memnuniyeti veya Pazarlama için Müşteri memnuniyeti ve siparişin artması

 

Yazılarımızı Takip etmeyi ihmal etmeyin 😊

Eğer bilmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız, makalelerimizi buna göre yönlendireceğiz. Şimdiden teşekür ederiz!

Yazımızı değerlendirmek için yorumlarınızı bekleriz;

“İnsanın olduğu yerde başarı varsa, başarısızlık olma ihtimalide vardır”

[saswp_tiny_multiple_faq headline-0=”h2″ question-0=”Kaplumbağa Diyagramı” answer-0=”Kaplumbağa diyagramı (kaplumbağa şeması, kaplumbağa yöntemi, kaplumbağa modeli, vb.) Uygulamada kendini kanıtlamış bir süreç analizinin basitleştirilmiş bir Yöntemidir. Olguları hızlı ve açıkça anlaşılabilir bir biçimde kaydeder ve böylece bir Proses sürecinin yeterince kesin bir görüntüsünü sağlamaktadır.  ” image-0=”1945″ headline-1=”h2″ question-1=”Kaplumbağa Diyagramının Hedefleri” answer-1=”Klasik organizasyon şemalarında ve süreç tanımlarında bulunan kimin ne ve neyi yaptığı sorusunu, kaplumbağa modelinde her bir bireysel süreç adımı için neden, ne zaman, ne ile, nasıl, nereye ve ne kadar iyi içerecek şekilde açıklamanızı ister.” image-1=”” count=”2″ html=”true”]
5/5 - (4 votes)

Bir yanıt yazın