Kalite Kontrol nedir? Ürünleri izleme ve ölçme

Kalite Kontrol nedir? Ürünleri izleme ve ölçme, Maneger

Kalite Kontrol nedir? Ürünleri izleme ve ölçme

Kalite kontrol üretim yapan işletmelerin olmaz sa olmaz birimidir. Kalite kontrol personeli unutmamalıdır ki, adalet terazisini taşıdığını. Kalite kontrol hem işverenin Mülkini ve hem de Müşterinin ürününü korur. Aslında her iki tarafında Parasını korumuş olur.

Kalite Kontrol nedir? Ürünleri izleme ve ölçme, Maneger
Kalite kontrol nedir?

Kalite Kontrol Nedir?

Kontrol, Latince contra kelimesinden gelir, İngilizce karşılığı control olup, sürekli standartları karşılamak için yapılan süreç idaresi anlamında kullanılır. Buna göre kalite kontrol, bir sürecin kalite etkinliğini azaltacak durumlara karşı tedbir alarak kaliteye hakim olma anlamına gelir. Ürünlerin izlenmesi ve ölçülmesinin temel amacı müşteri beklentilerinin ve işletmelerin stratejik amaçlarının en ekonomik seviyede karşılanabileceği ürünün üretimi için gerekli planların geliştirilip uygulanarak etkin bir şekilde sürekliliğinin sağlanmasıdır. Eğer kontrol temel olarak, kalite yönetim kararlarında kullanılmazsa yönetim tümüyle kaliteyi yönetemez. Temel olarak Ürünlerin izlenmesi ve ölçülmesi şu anlayışın üzerine dayanır: Üretilen ürünün özellikleri onu üreten sistemin (işlemlerin) bir fonksiyonudur; başka bir ifadeyle, sistemle ürün arasında bir “sebep- sonuç” ilişkisi vardır. Eğer tüm sistem değişkenleri ve sistem girdileri kontrol altına alınabilirse, ürünün özellikleri de kontrol altına alınmış olur.

Ürünlerin izlenmesi ve ölçülmesinden beklenen yararlar şöyledir

» Üretimde kalitesizliği engellemek

» En az maliyetler hızlı ve etkili bir kalite muayene sistemi oluşturmak

» Ürünlerdeki beklenenin dışındaki değişmelerin önceden tespit edilip hatalı parça sayısını azaltmak

» İşçi ve makine kayıp zamanlarını azaltıp üretimi artırmak Bir kalite kontrol sisteminin temel gayesi, üretimde kalitesizliği önlemektir.

Çünkü işletme geri alamayacağı bir gidere yol açması sebebiyle kalitesiz ürünler elde etmek gayesi için kurulmamıştır. İşletme bu konuda hiçbir tedbir almaz ve bozuk ürünleri piyasaya sürerse prestij kaybı ve satışların azalması sebebiyle bir kayıpla karşılaşır. Ürünlerin izlenmesi ve ölçülmesinin amacı, tüketici isteklerinin ve işletmenin genel gayesini birlikte muhtemel en ekonomik seviyede karşılayabilecek ürünün üretilmesini sağlayacak plan ve programların geliştirilerek uygulanması ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Bu genel gayenin elde edilmesine yönelik olarak, kalite kontrolün bir takım ikincil amaçları vardır.

Yararlı 8 Maddesi

Bunlar:

  1. İşin daha başlangıçta doğru olarak yapılmasının sağlanması ile eldeki makine ve işgücünden en yüksek verimin sağlanması
  2. Bozuk ürünleri düzeltmek için kullanılan sürenin yol açtığı üretim kayıplarının ve hurda-fire atık oranının azaltılması
  3. Alıcıya istediği toleranslar içinde kalan ürünlerin verilmesi ile firmaya itibar sağlanması
  4. Mamullerin ekonomik ömürlerini doldurmadan atıl bir hale düşmelerinin önlenmesi ile milli servetin israfına engel olunması
  5. İşin daha başlangıçta doğru olarak yapılmasının sağlanması ile eldeki makine ve işgücünden en yüksek verimin elde edilmesi
  6. Bozuk ürünleri düzeltmek için kullanılan sürenin yol açtığı üretim kayıplarının ve hurda-fire atık oranının azaltılması
  7. Alıcıya istediği toleranslar içinde kalan ürünlerin verilmesi ile firmaya itibar sağlanması
  8. Mamullerin ekonomik ömürlerini doldurmadan atıl bir hale düşmelerinin önlenmesi ile milli servetin israfına engel olunması

Yazılarımızı Takip etmeyi ihmal etmeyin 😊

Eğer bilmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız, makalelerimizi buna göre yönlendireceğiz. Şimdiden teşekür ederiz!
Yazımızı değerlendirmek için yorumlarınızı bekleriz;

“İnsanın olduğu yerde başarı varsa, başarısızlık olma ihtimalide vardır”

    No feed items found.

[saswp_tiny_multiple_faq headline-0=”h2″ question-0=”KALİTE KONTROL DE ÜRÜNÜN İZLENMESİ VE ÖLÇÜLMESİ” answer-0=”Kalite kontrol üretim yapan işletmelerin olmaz sa olmaz birimidir. Kalite kontrol personeli unutmamalıdır ki, adalet terazisini taşıdığını. Kalite kontrol hem işverenin Mülkini ve hem de Müşterinin ürününü korur. Aslında her iki tarafında Parasını korumuş olur.” image-0=”796″ headline-1=”h2″ question-1=”Kalite Kontrol Nedir?” answer-1=”Kontrol, Latince contra kelimesinden gelir, İngilizce karşılığı control olup, sürekli standartları karşılamak için yapılan süreç idaresi anlamında kullanılır. Buna göre Kalite kontrol, bir sürecin Kalite etkinliğini azaltacak durumlara karşı tedbir alarak kaliteye hakim olma anlamına gelir.” image-1=”” count=”2″ html=”true”]
5/5 - (4 votes)

Bir yanıt yazın