İç Tetkik veya iç Denetim ne kadar gerekli ve nedir?

İç Tetkik veya iç Denetim ne kadar gerekli ve nedir?, Maneger

İç Tetkik veya iç Denetim ne kadar gerekli ve nedir?

İç tetkik Nedir?  İç Tetkikin bir diğer adı iç denetimdir. İşletmelerin sürekli karşılaştığı durum, zaman içerisinde sistemlerinin bozulması, ya da kimsenin bu kurallara uymamasıdır. İç Denetim sayesinde işletmeler sistemlerini gözden geçirir ve sürekli iyileştirme kapsamında gelişim sağlar. İç Tetkik sistem için Kaizen başlangıcıdır.

İç Tetkik veya iç Denetim ne kadar gerekli ve nedir?, Maneger
iç tetkik nedir?

İç tetkik nedir?

İşletmelerin sürekli olarak kaygılandıkları durum, yapılan bir düzenlenmenin ya zaman içerisinde bozulması, ya da kimsenin bu kurallara uymamasıdır. İç tetkik sayesinde Önemli kılan zaten uygulamaların devamlılığıdır. Çok işletme bu devamsızlıkların yüzünden büyük maddi kayıplar yaşar. Bir uygulamayı önemli kılan istikrarlı sürdürme olduğunun unutmamak gerekir. İç tetkik birimi bu durumda dengeyi sağlayan birim halini almaktadır. Bu birim kalite Yönetimi direktifleri çerçevesinde hareket eder. Bu birim adil bir kişiliye sahip olmalı ve en önemlisi iç Denetim eğitimi almış olması gereklidir. Sorumluluğu üstlenen kişiler işletme içerisindeki terazi gibidir. Belirli periyotlarda işletmedeki süreçleri kontrol eder ve daha önce kalite yönetim şartlarını temel alarak hazırlanan soru listesine göre süreçleri gözden geçirir. Tetkik gurubu Tetkik kriterlerinin, kapsamı, sıklığı ve metotları tanımlar ve bu kriterlere göre hareket eder. İşletme körlüğünden dolayı oluşacak sıkıntıları giderebilmek amacıyla ve objektif bakış açısını sağlamak için bir Tetkikçi kendi süreçlerini denetlemesi gereklidir.

İç Denetimin Raporlanması

Tüm tetkik çıktıları ele alınarak değerlendirilmeli ve gerekli olan sürekli iyileştirme kapsamında düzeltici ve önleyici önlem alınmalıdır. Bu durumda bir sonraki tetkik için çıkan uygunsuz süreçler için soru listesi veya denetim listesi elde edilmiş olunur. Tetkik edilmekte olan alandan sorumlu yönetim, tespit edilmiş uygunsuzlukların ve bunların nedenlerinin ortadan kaldırılması için gereksiz gecikmelerden kaçınarak tedbirler alınmasını sağlamalıdır. Takip faaliyetleri, alınan tedbirlerin doğrulanması ve doğrulama sonuçlarının raporlanmasını da kapsar.

İç denetimin planlanması

Bir deyişle İç tetkik periyotları planlanırken tüm faaliyetleri kapsamalı ve vardiyalarda dahil edilmelidir. Planlar yıllık bir çizelge üzerinde gösterilerek tüm birimlere bildirilmelidir. Planların revizyonları ve periyotların değişimi sürekli olarak iç ve dış uygunsuzluklar ile Müşteri şikayetlerine endekslidir.

3 madde:

  1. Kalite yönetim sisteminin tetkiki
  2. İmalat prosesi tetkiki
  3. Ürün tetkiki

Kalite yönetim sisteminin tetkiki:

Öncelikle işletmeler Bir kalite yönetim sistemine sahip olabilmeleri için sistemin kurulum aşamasında bir takım taahhütlerde bulunurlar. Bunu bizler genelde Kalite el kitabı adı altında bilmekteyiz. Bu taahhütler çerçevesinde işletmede prosedürler, proses süreçleri ve talimatlar hazırlanır. Dolayısıyla bu zorlu süreç belirli periyotlarda denetlenmeli ve değerlendirilmelidir. Sürekliliğini sağlamak amacıyla yapılan bu iç tetkikler işletmeyi dış kaynaklı Denetim mekanizmalarına karşılık dirençli tutar. Buradaki denetim listeleri tamamen Kalite el kitabını baz alarak hazırlanır ve denetim uygulanır.

İmalat Prosesi denetlenmesi:

İşletmeler genelde yapılabilirlik sürecinde belirlenen koşullara zaman içerisinde uymayı bırakır ve gelişen bu durumda süreçlerini revize ederek yeni durumları analiz etmezler. Proseslerin gözden geçirmesini sürekli olarak kalite personeli üstlenir ve denetler. Uygun bulunmadığı halde revizyon edilmesi için müdahale edilir ve düzeltici veya önleyici faaliyet için düğmeye basılır. Ayrıca proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi sürecinde ele alınmıştır.

Ürün tetkiki:

Ürünlerin sürekli olarak üretim aşamalarında kontrollerin yerine getirilmesi için ürün gerçekleştirme sürecinde kontrol planları yayınlanır. Bununla birlikte kontrol planların uyulmasını kalite personeli denetler ve uyulmadığı takdirde gerekli önlemlerin alınması için revizyon edilmesi sağlar. İlk olarak Düzeltici veya önleyici faaliyet başlatır. Ayrıca ürün izlenmesi ve ölçülmesi sürecinde ele alınmıştır.

Yazılarımızı Takip etmeyi ihmal etmeyin 😊
Eğer bilmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız, makalelerimizi buna göre yönlendireceğiz. Şimdiden teşekür ederiz!
Yazımızı değerlendirmek için yorumlarınızı bekleriz;

“İnsanın olduğu yerde başarı varsa, başarısızlık olma ihtimalide vardır”

[saswp_tiny_multiple_faq headline-0=”h2″ question-0=”İÇ TETKİK ne kadar gerekli?” answer-0=”Belirli periyotlarda işletmedeki süreçleri kontrol eder ve daha önce kalite yönetim şartlarını temel alarak hazırlanan soru listesine göre süreçleri gözden geçirir. Tetkik gurubu Tetkik kriterlerinin, kapsamı, sıklığı ve metotları tanımlar ve bu kriterlere göre hareket eder.” image-0=”783″ headline-1=”h2″ question-1=”İç tetkik nedir?” answer-1=”İç tetkik nedir? İşletmelerin sürekli olarak kaygılandıkları durum, yapılan bir düzenlenmenin ya zaman içerisinde bozulması, ya da kimsenin bu kurallara uymamasıdır. İç tetkik sayesinde Önemli kılan zaten uygulamaların devamlılığıdır. Çok işletme bu devamsızlıkların yüzünden büyük maddi kayıplar yaşar. Bir uygulamayı önemli kılan istikrarlı sürdürme olduğunun unutmamak gerekir.” image-1=”” count=”2″ html=”true”]
5/5 - (1 vote)

Bir yanıt yazın