5S yönteminde uygulama aşamaları nelerdir?

5S yönteminde uygulama aşamaları nelerdir?, Maneger

5S uygulama aşamaları nelerdir?

5S için bilgi sahibi olmak yeterli olmamaktadır. Aynı zaman da uygulama aşamalarını dikkate almanız gerekmektedir. Şimdi alttaki yazımızda bu 5S uygulama aşamaları nelerdir onu inceleyelim.

5S yönteminde uygulama aşamaları nelerdir?, Maneger
5S yönteminde uygulama aşamaları nelerdir

5S İÇİN ÜST YÖNETİMİN İZNİNİN SAĞLANMASI

5S fikrini örgütün tepe yönetimine kabul ettirmek zorundasınız. Çünkü 5 S uygulaması örgütün en tepe yönetiminden, en alta kadar adanmışlığı zorunlu kılar. Bunun da ötesinde ve diğer herhangi bir kalite programında olduğu gibi, yalnızca üst yöneticinin verdiği sözler yetmez. Üst yöneticinin sadece, iyileştirme kampanyasında, 5 S programının başlatıldığını yayımlaması yeterli değildir. Bunun yanında eğitim ve gelişim için kaynak ayrılacak şekilde % 100 adanmışlığı gerektirir.

TAKIM ORGANİZASYONUNUN 5S DE YAPILANMASI

Takım Çalışmaları 5 S çalışmaları için iyi yoldur. Takım çalışması sadece işlerin kavranıp yayılmasını değil, aynı zamanda takımınızın gerekli beceri ve bilgiye sahip olmasını sağlar. Takımdaki üyeler kendi bireysel görevlerindeki çalışmadan daha fazla yaratıcılık ve görevdeşlik oluşturmada başarılı olurlar.

Verimli ve başarılı takım kurmanın kuralları:

1. Ortak istek, inanç ve hedefler.
2. Kabiliyet.
3. Disiplin
4. Politika

Takım uygulamaları başlatılması için, bir takım organizasyon toplantısı tertip edilmesi gerekir.

Uygulama takım toplantısında;

» Görev ve sorumlulukların tanımlanır
» Kararların alınması, kayıtların tutulması takım haricindekilerle haberleşmenin nasıl olacağına kararlaştırılır
» Proje ne kadar zaman ayrılabileceğini ve toplantı saatlerinin ne olduğuna karar verilir

EĞİTİM

5 S etkinlikleri bütünüyle işyerindeki israfı ortadan kaldırmaya, etkili sürekli iyileştirmeye yöneliktir. Daha başlangıçtan itibaren gerçekleştirilecek pek çok 5 S etkinliğiyle karşılaşılır. İşe devam ettikçe de her zaman çözülmesi gereken 5 S sorunlarının bulunduğu fark edilir. Bunlar göz önünde bulundurur ve her seferinde bir sorunu çözülürse kolaylıkla işin üstesinden gelinir. Çalışanları becerilerini etkin kılacak ve kendi çözümlerini uygulayabilecek duruma getirmek için onların eğitilmesi, 5 S etkinliklerinde bir zorunluluktur. Eğitim etkinliği, aynı zamanda, insanların çözümlerini sunabilecekleri bölüm ya da herkesin bilgisini taze tutması için gereksinim duyacakları görüşleri paylaşmalarına da fırsat tanıyacaktır.

İŞYERİ İNCELEMESİ

Bu aşamaları tamamladığımızda işyeri incelenir. İşyeri incelemesi 5 S faaliyetlerinin temelidir. Bu incelemenin amacı, uygulamaya başlamak ve 5 S hedeflerini ortaya konabilmesi için işyerini mevcut durumu belirlenmelidir. İnceleme hedef alan için bilgi sağlayacağından geçmiş kanıları, düşünceleri aydınlatacaktır.

5S İYİLEŞTİRME SÜRECİNİN BAŞLATILMASI

Böyle bir plan genellikle on kilit etkinliği içerir:

  1. Üst düzey yönetimin adanmışlığının sağlanması, mevcut durumun değerlendirilmesi ve uygulama planının oluşturulması
  2. Uygulayıcılar için 5 S semineri
  3. Ayıklama (Örneğin; gereksinim duymadığımız şeyleri atma)
  4. Herkes tarafından günlük 5 S etkinliklerinin gerçekleştirilmesi
  5. Düzenleme ( örneğin: her şeye bir ad ve her şeye bir yer.)
  6. Temizlik (örneğin: hep birlikte dip- bucak temizlik yapmak.)
  7. Standartlaştırma ( görsel yönetim ve aranan şeylerin bulunmasını kolaylaştırma.)
  8. Eğitim-Disiplin ( Örneğin: kendi 5 S denetimini yapma.)
  9. 5 S en iyi uygulayan bölüm ya da kısım için büyük ödülün sunulması.
  10. Bir sonraki 5S kampanyası için gözden geçirme ve planlama.

KAYIT VE TUTANAKLAR

Kayıtların tutulması yalnızca verilen kararlarda değil, ayrıca karşılaşılan sorunlar, alınan önlemler ve başarılan sonuçlar açısından önemlidir. Sadece geçmiş uygulamalarının kaydedilmesi bile, zamanla insanlarda bir iyileşme duygusu yaratacaktır. Kayıtların tutulması için pek çok araç gereç vardır. Bunlar; Çalışma kartları, Fotoğraflar, Video Filmleri, İstatistikler v.s.

 

Rate this post

Bir yanıt yazın