Benchmarking nedir? nasıl açıklanır ve uygulanır?

Benchmarking nedir? nasıl açıklanır ve uygulanır?, Maneger

Benchmarking nedir? nasıl açıklanır ve uygulanır?

Benchmarking nedir; konusunu kısaca şu şekilde açıklayabiliriz: Benchmarking, bir işletmenin kendini rakipleri, diğer sektörler ve dış pazardaki uygulamalar ile kıyaslayarak, en iyi süreçleri örnek alarak zayıf yönlerini geliştirmesi anlamına geliyor. Benchmarking nasıl uygulanır? Yani Benchmarking  bir çeşit kıyaslama ve ölçümleme yöntemi. Ama iş sadece kıyaslama ile bitmiyor. İşletmenin bu çalışma sonucunda edindiği bilgiyi ve tecrübeyi kendi bünyesine uyarlaması ve daha iyi olma konusunda kullanması gerekmektedir.

Benchmarking nedir? nasıl açıklanır ve uygulanır?, Maneger
BENCHMARKING

Peki Benchmarking nedir ve nasıl açıklanır?

“Benchmarking “üstün Performans göstermek için, en iyi uygulamaların araştırılarak tespit edip, akıllı performans hedeflerinin saptanmasının toplamıdır

Personelin yalnızca basit işleri yaparken başarılı olabileceği anlayışı üzerine kurulan örgütlenmeler, giderek daha da karmaşık bir hale almış ve karmaşık yapılarda maliyetlerin karşılanması zorlaşmıştır.

Kısa dönemde kar getiren bu düşünce giderek çeşitlenen ürün çeşidi ve üretim tekniklerinin geliştirilmesi sayesinde önemini kaybetti, zamanla piyasalarda rekabet arttı ve “kaliteli ürün” önemli hale geldi, müşterinin istek ve beklentilerini en iyi anlayarak yerine getiren işletmeler başarılı oldular ve ön plana çıktılar.

Gelişimin getirdiği yeniden organize olma ihtiyacı içerisinde olan işletmeler ayakta kalabilmek ve gelişmelerini devam ettirebilmek için, müşteri ihtiyaçlarından başlayarak, işletmedeki tüm akışları yeniden analiz etti, teknoloji ile ölçek ekonomisine ulaşmada ve küreselleşmeye odaklanmada başarı yakaladı, müşterilerdeki, tedarikçilerdeki ve dünya genelindeki gelişimi daha hızlı algılamaya başladı.

Değişen durumlar ve günün şartlarına çok hızlı ve başarılı bir şekilde uyum göstermeyen, kalitesini iyileştiremeyen, maliyetlerini düşüremeyen ve yenilik yaratamayan şirketlerin ayakta kalması zorlaşmaktadır.

Platformumuza Abone Olmayı unutmayın!

Tanımlarda benchmarking ile ilgili “ortak hususları” şöyle sıralayabiliriz

» Sürekli iyileştirme süreci, » Başkalarından öğrenmek,

» Öğrenilenleri kendi kuruluşuna uyarlamak,

» Müşteri istek ve beklentilerini sağlamak ve gelecekteki beklentilerini de karşılayabilmek için önlem almak,

» Pazarda İlk olmak ve kalıcı rekabet avantajı sağlamaktır.

Kıyaslama; kopyalama, endüstriyel casusluk, diğer kuruluşlara turistik gezi olarak kesinlikle düşünülmemlidir. Temel olarak pazar araştırma faaliyetleri ve rekabetçi analizlerin de ötesinde bir yaklaşım olup, basit ve kısa sürede gerçekleştirilebilecek ucuz bir süreç de değildir.

Benchmarking kavramının ortaya çıkığı ve dünyadaki gelişimi

Benchmarking süreci bilim alanında yeni bir kavram olmasına karşılık, bu çalışmada yapılan uygulamaların çok eskilere dayandığını söylemek yanlış olmaz. Birçok kişi gerek kendi özel yaşamlarında ve gerekse iş yaşamlarında daima en iyiyi bulmaya, öğrenmeye ve bunları benimsemeye eğilim göstermiştir. Benchmarking tekniğinin bilimsel ve sistematik bir tarzda yönetim bilimi alanında yakın tarihlerde kullanılmaya bağlanmış olmasıdır. Artan rekabet, işletmelerin sistemlerini sistematik olarak gözden geçirip geliştirmelerini sağlamıştır.

Benchmarking’in yönetsel bir araç olarak kullanılmaya başlamasının temelin de yatan temel felsefe Uzak Doğu dadır ve Japonca’da kullanılan “Dantatsu” kavramıyla yakından ilişkilidir. “Dantatsu”; en iyinin en iyisi olmak demektir. En iyi faaliyetleri hedefleyen benchmarking’in çıkış noktasını 1970’li yılların sonlarında ABD’deki Xerox firması oluşturmuştur. Xerox kıyaslamayı yönetsel bir araç olarak kullanıp ve çok başarılı sonuçlar elde eden ilk işletmedir.

 

Yazımızı değerlendirmek için yorumlarınızı bekleriz;

“İnsanın olduğu yerde başarı varsa, başarısızlık olma ihtimalide vardır”

 

    No feed items found.

5/5 - (8 votes)

Bir yanıt yazın