İnovasyon Kültürünün bir şirkette yayılması

İnovasyon Kültürünün bir şirkette yayılması, Maneger

İnovasyon Kültürünün bir şirkette yayılması

İnovasyon kültürünü yayabilmek için yapılabilecek birçok çalışma vardır. Bunların başında inovasyon yarışmaları gelir. İnovasyon yarışmaları kurum içi ve kurum dışı olabilir.

Şirketlerin İnovasyon kültürünü kurum kültürü haline getirmesi

Öncelikle, şirketlerin İnovasyon kültürünü kurum kültürü haline getirebilmeleri gerekmektedir ve bu uzun bir süreçtir. Kurum içinde etkili bir İnovasyon kültürü oluşması ve yaygınlaşması için ise ilk olarak üst düzey yöneticilerin bunu benimsemesi ve teşvik etmesi gereklidir. Şirket çalışanları düşünüldüğünde farklı kültürlerin, farklı inanışların, farklı alışkanlıkları vardır, sosyal ve psikolojik hayatları da bu doğrultuda farklıdır.

İnovasyon Kültürünün bir şirkette yayılması, Maneger
İnovasyon Kültürünün bir şirkette yayılması

Şirket bünyesinde farklı herkesin kendini ifade edebilmesini sağlayan bir platform oluşturulmalıdır. Bu platformda her kültüre aynı değeri göstererek, Personelin, kendilerini anlatabilme, iletişim kurabilme özgürlüğü sunarak standartları yüksek ortak bir sosyal yaşam alanı oluşturulur. Daha sonra şirket içi çalışmaları ile İnovasyon nedir?, nasıl olmalıdır?, faydaları nelerdir? gibi başlangıç noktaları şirket çalışanlarına öğretilmeli ve kısa bir eğitimden sonra şirket içi tüm personelin bu sürece dahil olması ve katkıda bulunması sağlanmalıdır.

Bu çalışanların, belirlenen konular üzerinde veya genel olarak eksikliklerin giderilmesi, mevcut uygulamalarda iyileştirmeler, yeni çözümler üretilmesi, farklı model ve ürünlerin yanı sıra var olan bir ürüne veya uygulamaya orijinal bir açılımla değer yaratması beklenebilir.

Bu sayede çalışanlar sürece dahil edilerek İnovasyon şirket içi bir kültür olarak benimsenmesi sağlanmaya başlayacaktır. Ayrıca bu, personelin şirkete bağlılığını da arttıracak bir uygulamadır.

Bu Platform Çalışanların;

  • Dinlenmek ve anlaşılmak ihtiyacını,
  • Başarılarını paylaşma ihtiyacını,
  • Ait olma ihtiyacını,
  • Fark edilme ihtiyacını,
  • Önemsenme ihtiyacını,

İz bırakma ihtiyacını karşılayarak sıra dışı özelliklerini açığa çıkarmalarını sağlayacaktır.

İnovasyonun Şirketteki Yaratıcılığın geliştirmesi

Çoğu çalışan, sadece görevini başarılı bir şekilde yapmakla yetinmez. Aynı zamanda isini geliştirmeyi de ister. Bu yaratıcı bir yaklaşımdır. Yaratıcı yaklaşım çalışanı asılabilecek zorluklar üzerinde yoğunlaştırır. “Yaratıcı yaklaşımın temelinde su andaki gerçekliğiniz ile varmak istediğiniz yerin vizyonu arasındaki yaratıcı çekişme yer alır”. Yaratıcılık hem orijinal fikirler üretmek, hem de ilerlemeyi engelleyen problemleri çözmek için araç olarak kullanılabilir. Sadece değişim amaçlı bir yaklaşım değildir. Farklılaşmayı sağlayan ve belli yöntemlerle çözülemeyen problemleri çözmeye yarayan bir araçtır. Çalışan yaratıcılığına karsı yönetim duyarlı olmalı, teşvik etmeli ve korumalıdır. Çalışan yaratıcılığını arttırmak için şunların yapılması gerekir:

• işin amacının ne olduğunu belirten is yönergeleri açıklayıcı nitelikte olmalı.
• Çalışanların, yaptıkları is hakkında sorumluluk duygusu geliştirmelerine yardımcı olunmalı.
• Çalışanların fikir üretmelerine zaman tanınmalı.
• Fikirlerin geliştirilmesine ve gerçekleştirilmesine izin verilme

Şirket içi İnovasyon çalışmaları bu kültürün yayılmasında ilk basamaktır. Bu sürece katkıda bulunan personele bir takım ödüller verilerek teşvik edilmesi gerekli ve önemlidir. Bunun yanında çalışanların sunduğu inovatif çözümlerin şirket içinde aktif olarak kullanılması ise ayrı bir isteklendirme kaynağı olacaktır. Ayrıca açık sicil uygulaması olan şirketlerde katılımcı olunması teşvik edilir ve sicil puanına etki eder bir halde sunulur. Personel şirkete fayda sağlayacak bir öneride bulunduğunda kariyeri içinde siciline artı puan eklemiş olur. Bu gibi çalışmaların kişisel beceri ve şirket yükselişlerindeki payı çok büyük olduğundan dolayı her iki taraf için de faydası oldukça fazladır.

Yazılarımızı Takip etmeyi ihmal etmeyin 😊

Eğer bilmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız, makalelerimizi buna göre yönlendireceğiz. Şimdiden teşekür ederiz!

Yazımızı değerlendirmek için yorumlarınızı bekleriz;

“İnsanın olduğu yerde başarı varsa, başarısızlık olma ihtimalide vardır”

5/5 - (9 votes)

Bir yanıt yazın