İnovasyon Kültürün aşamaları ve süreci

İnovasyon Kültürün aşamaları ve süreci, Maneger

İnovasyon Kültürün aşamaları ve süreci

İnovasyon Kültürün aşamaları ve süreci 5 aşamadan oluşur.

İNOVASYON AŞAMALARI

Bu adımlar aşağıdaki gibidir:

1AşamaFark etmek
2AşamaFikir Üretmek
3AşamaFikir geliştirmek
4AşamaFikri uygulamak
5AşamaFikri yaygınlaştırmak

İNOVASYON SÜRECİ

İnovasyon Özgür düşünüp bu tip şeylere gerek kalmadan fikrimi beyan edileni bilir. Ama İnovasyon süreci bilmek veya kullanabilmek, akla gelen fikrin daha iyi daha faydalı ve daha farklı alanlarda kullanılıp daha iyi değerlendirilmesini sağlayabilir. İnovasyon, sürekliliği olan her aşamasında geri beslemelerin olduğu bir süreçtir. İnovasyon döngüsü olarak adlandırılan bu süreç, aşağıdaki adımlardan oluşur.

İnovasyon sürecinde Fırsatların yakalanması

İnovasyon fikirleri üretmek için, sürekli olarak fırsatların belirlenmesi ve değerlendirilmesi gerekir. Bu fırsatlar, işletmedeki çalışanların İnovasyon fikirlerinden, müşterilerin değişen gereksinimlerinden, rakiplerin çalışmalarından, yeni gelişen teknolojilerden kaynaklanıyor olabilir. Ya da, yurt içi veya yurt dışında herhangi bir kuruluş veya kişi tarafından yapılan bir araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmasının sonuçları veya yeni bir düzenlemeye, kanuna, standarda uyma zorunluluğu İnovasyon fırsatlarını doğurabilir.

Yeni ürün fikirleri çeşitli kaynaklardan gelebilir. Müşteri şikâyetleri veya önerileri, pazar araştırmalarının gösterdiği ihtiyaçlar, tedarikçilerin veya üreticilerin fikirleri, Ar-Ge’nin önerileri sayısız yeni ürün önerisi getirir. Bunlar öncelikle firmanın stratejik vizyonuna ve konumlanışına uygunluk açısından değerlendirilmelidir.

Örneğin stratejisi sık sık yeni ürün piyasaya sunmak olan bir firmanın yeni teknolojiler geliştirmek gerektiren çok uzun vadeli bir proje yerine sahip olunan teknolojiyi kullanarak geliştirilebilecek bir ürüne odaklanması beklenir. Finansman ve teknolojik bilgi birikimi açısından yeterlilik de bu aşamada göz önüne alınmalıdır. Özetle, yeni ürün geliştirme sürecinin ilk aşamasında ürün portföyü planlanması yapılmalıdır.

İnovasyon aşamalarında ve sürecinde en önemli soru: Kimin Görevi?

Geliştirme disiplinler arası işbirliği gerektiren ve takım çalışmasına dayanan karmaşık bir etkinliktir. Ürün geliştirmede firma içindeki her bölümün rolü önemli olmakla birlikte temel rolleri şöyle özetleyebiliriz:

  1. a. Pazarlama: Piyasadaki fırsatları, müşteri segmentlerini ve ihtiyaçlarını belirlemek
  2. b. Tasarım: İhtiyaçları karşılayacak ürünün fiziksel formunu belirlemek, endüstriyel ve teknik tasarımı yapmak
  3. c. Üretim ve Tedarik: Üretim süreçlerini tasarlamak ve yönetmek.
İnovasyon Kültürün aşamaları ve süreci, Maneger
İnovasyon Kültürün aşamaları ve süreci

Geliştirme süreci bir huni gibi görülebilir: Sayısız yeni fikirle başlayan süreçte, bu fikirlerin hedefler ve eldeki kaynaklar doğrultusunda elimine edilmesiyle odak noktası giderek daraltılır ve sonuçta pazara sunulan bir yeni ürün (veya servis) ortaya çıkar.

Stratejik seçimin İnovasyon ‘da yapılması

Fırsatlar arasından stratejik açıdan en önemli olan seçimin yapılması gerekir. Asıl başarı, en büyük rekabet avantajını sunan fırsatı seçip İnovasyona dönüştürebilmektir. Bu süreç gereksinimlerine veya çevresel faktörlere göre adapte edilerek uygulanmalıdır. Örneğin belirsizliğin yüksek olduğu ortamlarda tasarımın müşteri ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmesi için ürün şartnamesinin belirlenmesi-tasarımın yapılması ve tasarımın test edilmesi aşamaları defalarca tekrarlanabilir. Buna iteratif/spiral yeni ürün geliştirme süreci diyoruz.

Tasarım ve üretimin hızlı yapılabildiği yazılım gibi ürünler için bu tip bir süreç idealdir. Amaç, ürünün piyasaya sürülmesinin çabuklaştırılması ise, bu aşamalar seri halde değil, paralel olarak da uygulanabilir. Örneğin tasarımla test paralel olarak yürütülebilir. “Concurrent engineering” denen bu teknik çok yaygın olarak ve başarıyla uygulanmaktadır. Özellikle elektronik ve otomotiv endüstrilerini örnek olarak verebiliriz.

Yazılarımızı Takip etmeyi ihmal etmeyin 😊

Eğer bilmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız, makalelerimizi buna göre yönlendireceğiz. Şimdiden teşekür ederiz!

Yazımızı değerlendirmek için yorumlarınızı bekleriz;

“İnsanın olduğu yerde başarı varsa, başarısızlık olma ihtimalide vardır”

    No feed items found.

5/5 - (16 votes)

Bir yanıt yazın