Ekip çalışmasında yeni Boyut: KENDİNİ YÖNETEN EKİPLER

Ekip çalışmasında yeni Boyut: KENDİNİ YÖNETEN EKİPLER, Maneger

EKİP ÇALIŞMASINDA YENİ BOYUT: KENDİNİ YÖNETEN EKİPLER

Ekip çalışmasında Kendini Yönetim Kavramı Bu yönetim biçiminde, iş gören temsilcileri işveren veya sermayedar sınıf temsilcileri olmaksızın çalıştıkları işletmeyi yönetmektir. Bu modelde; işyerinin planlanması, organizasyonu ve hatta çeşitli gelişme, birleşme ve büyümeye ilişkin stratejik kararlar işçiler tarafından belirlenir. Dünyada bu modelin kurucusu ve geliştiricisi ülke olarak Yugoslavya olarak görmekteyiz.

Ekip çalışmasında yeni Boyut: KENDİNİ YÖNETEN EKİPLER, Maneger
Ekip

Ekip Yönetiminde geleneksel yaklaşım

Bilimsel yönetim dönemi ABD’li yazar uygulamacı Frederic W. Taylor ile başlamıştır. Taylor 1911 yılında yayınlanan ‘İşletmelerin Bilimsel Yönetimi’ adlı yapıtında, gözlemlerine ve yapmış olduğu çalışmalarına dayalı olarak üç amaç saptamıştır.

  1. Örnekler vererek, verimsiz çalışmanın sebep olduğu büyük zararları göstermek;
  2. Bu verimsizliği önlemenin tek yolunun sistemli bir yönetim uygulaması olduğunu okuyucuya kanıtlamak,
  3. Yönetimin, belirli kanun, kural ve ilkelere dayanan bir bilim olduğunu ortaya koymaktır.

Bir Fransız maden mühendisi Henry Fayol Taylor’dan habersiz olarak, işletme faaliyetlerini ana bölümler açısından incelemiş ve kendi içinde altı grupta toplamıştır. Bu faaliyetler; ticari, teknik, finansal, güvenlik, muhasebe ve yönetim faaliyetleridir. Fayol’a göre üst kademe yöneticilerinde yönetim faaliyetlerinin önemi çok artmakta ve diğer beş işletme faaliyetinin önemi ise azalmaktadır.16 Bilimsel yönetime bir katkı “Bürokrasi” adlı modeli ile Max Weber tarafından yapılmıştır. Bürokrasi modeli uzmanlaşmaya, yetki hiyerarşisine, görevlerin, yetkilerin ve sorumlulukların önceden belirlenmesine, biçimsel ilişkilere dayandırılmıştır. Kralın oğlu, kraldır.

Kendini Yönetimin Dayandığı Temeller

Kendini yönetim rasyonel esaslara dayanan en emin yol olarak kabul edilir. Bilimsel anlayış ve tedbirleri en geniş ve en hızlı şekilde, tüm yönetim kademelerince benimsenmesi kabul edilmektedir. Diğer taraftan kendini yönetim hiyerarşik olmaktan çok fonksiyonel bir temele dayanmaktadır. Şöyle ki, organizasyon bütün organlarıyla zirvede bulunan emir verici en yüksek değildir. Bütün oluşumlar fonksiyonel olarak bir takım yetkilerle donatılmış olup, öncelikle örgüt içi koordinasyonu sağlama amacı güderler.

Kendini Yöneten Ekipler Kavramı

Kendilerini yönetmek için ve işlerini günü gününe yapak temeliyle yetkilendirilmiş küçük gruplar olarak ifade edilir.

Kendini Yöneten Ekipler oluşturmak

Kendini yöneten bir ekip oluşturmak sorumluluğun daha acı daha önce buna hiç sahip olmayan bir çevreye dağıtılmasını içerir. Yöneticinin ve Birimin Hedefleri Yöneticinin ve birimin çalışma hedefleri olumlu sonuçlara ulaşmak için aynı amaca yönelik olmalıdır. Bu amaçların yerine getirilme biçimine göre hedefler değişikliğe uğrar. Yöneticiler kaynakları etkili biçimde ayırıp kullanarak amaçlarına varır; çalışma verimi de yöneticinin verdiği işi yaparak hedefini tutturur.

Sorumluluklar

Yetki devri yapabilen herhangi bir yönetici kendini yöneten bir ekip yaratabilir. Çünkü kendini yöneten bir takım yaratma takımın hedefleriyle yöneticinin hedeflerini dengelemeyi ve yöneticinin ekip üyelerinin üstesinden gelebilecekleri sorumluluklardan vazgeçmesini gerektirir.

Planlama Çalışması

Bir işletme bölümler arası çalışmanın akışıyla ilgili ekip planlama toplantıları yapmıyorsa, ekip çalışmasının etkilediği alanlara proje yöneticileriyle tek tek toplantılar yapmalıdırlar. Yöneticiler diğer ekiplerin kendi ekiplerini gelecek yıl süresince nasıl etkileyeceği konusunda tahminler gelişmeye çalışmalıdır. Bu tahminler karşılanacak ihtiyaçların netleştirilmesine yardımcı olabilir.

Mevcut Kaynaklar

Kendini yöneten bir ekip yaratmadan önce yöneticiler iş görenleri tanımak zorundadır. Çünkü işi yapacak olanlar onlardır. Yönetici, iş görenlerinin işe alınma nedenlerine ek olarak neler yapabilecekleri konusunda bir fikir edinmek için bir yetenek ve beceri bankası oluşturulmalıdır.

Ekip çalışmasında yeni Boyut: KENDİNİ YÖNETEN EKİPLER, Maneger
Ekip Farkları

Özellikleri:

• Kendini yöneten ekiplerin üyelerinde aranacak özellikleri şöyle sıralayabiliriz:
• Kendisine ve başkalarına karşı yüksek düzeyde saygı; kişisel güç duygusu Bağlılık ve yaratıcılık,
• İşe yararlılık ve ulaşılabilirlik;
• Etkili iletişim Yardımlaşma ve işbirliği;
• Güvenilir ve inanılır olma, açıklık ve içtenlik
• Ekip, bütünüyle risk almaya hazır, üyeler yetenek ve güçlerini geliştirme konusunda serbest bırakılmışlar
• Ekip üyelerinin rolleri tanımlanmış, problem çözme ve iletişim kurma etkili yolları, ekibin tüm üyeleri tarafından geliştiriliyor ve destekleniyor

Karşılaşılan Problemler:

Bireysellik ve Bütünleşme Dengesizliği: Anlaşmazlık Ekip içinde her bireyin kendine özgü yetenekleri ve davranış biçimleri vardır. Eğer ekiple birlikteyken bu yeteneklerini koordineli bir biçimde kullanamıyorlar ve uyum sağlayamıyorlarsa ekip ruhu oluşamaz.

Yetersiz Eğitim

Ekip Çalışması içerisinde bulunan bireyin mutlaka iyi bir eğitim almış ve bazı olguları algılayabilecek seviyeye gelmiş olması gerekir. Yetersiz eğitim düzeyindeki bireyler paylaşımı sorumluluğu ne derece algılar ve uygulayabilir? Bu da ekibin başarısı ve sürekliliği için bir tehlike oluşturur.

Beklentilerin Karşılanmasındaki Tutarsızlık

Ekip içinde hangi görevde bulunursa bulunsunlar, bütün ekip üyelerinin öncelikli beklentileri olduğu göz ardı edilmemelidir. Beklentilerin boyutlarını daha da açacak olursak; kimi ücretin tatminkar olmadığını, kimi gerekli olan statünün kendisine verilmediğini, kimi ise kendisine yeterli derecede saygının gösterilmeyeceğini düşünür. Eğer, ekip üyelerinin bu beklentilerini verebilecek olan imkanlar örtüşmüyorsa tutarsızlık varsa ekip içi sorunlar ortaya çıkar.

Anlaşmazlıklar

Oluşumlar içinde bulunan bireylerin her birinin farklı beklentileri, farklı karakter özellikleri ve tutumları vardır. Bu özelliklerin her biri bir anlaşmazlık sebebi oluşturabilir. Bu da ekibin başarısını etkiler

 

 

Yazımızı değerlendirmek için yorumlarınızı bekleriz;

“İnsanın olduğu yerde başarı varsa, başarısızlık olma ihtimalide vardır”

 

 

5/5 - (8 votes)

Bir yanıt yazın