TOPLANTI TÜRLERİ NEDİR VE KAÇ ÇEŞİT VARDIR?

TOPLANTI TÜRLERİ NEDİR VE KAÇ ÇEŞİT VARDIR?, Maneger

TOPLANTI TÜRLERİ NEDİR VE KAÇ ÇEŞİT VARDIR?

Toplantılar yer, zaman, katılımcı türü vb. bir-çok değişken açısından farklı türlere ayrılmasına karşın TOPLANTILAR, bilgi verici ve sorun çözücü toplantılar olmak üzere iki kategoride ele almış ve bu toplantıların özelliklerini şu şeklide sıralamıştır.

TOPLANTI TÜRLERİ NEDİR VE KAÇ ÇEŞİT VARDIR?, Maneger
Toplantı türleri

Toplantı sınıfları ve türleri

Bilgi verici toplantılarda:

a) Lider ya da grup üyesi, bir konferansta ya da gezide öğrendiklerini gruba aktarır,

b)Kurum dışından çağrılan bir danışman, gruba yeni gelişmelerden söz eder,

c) Her grup üyesi yaptıkları ile ilgili bilgi verir,

d) Lider kendisinin grup üyesi olduğu bir üst düzey yönetim grubunda alınan kararlardan ve hareket planından kendi grup üyelerine bilgi verir,

e) Bu tür bilgilendirici toplantılarda sorular sorulur, yorumlara izin verilir.

Sorun çözücü toplantılarda:

a) Sorunu tanımlama,

b) Çözüm üretme,

c) Değerlendirme, karar verme ve karar uygulama toplantısı,

d) Düzenli uygulanmış yönetim aşamalarına yer verilir.

Bu bağlamda bilgi verici toplantılarda, herhangi bir konuda daha bilgili olan bir kişinin, bilgi-sini başka insanlara iletmesi göz önünde tutulurken; sorun çözücü toplantılarda, var olan bir sorunun çözümüne ilişkin bilgi alışverişi ön planda yer almaktadır. Toplantı çeşitlerinin sayısı ve bu toplantıların işlevleri konusunda tam bir fikir birliği yoktur. Ancak literatürde sık kullanılan ve genel kabul gören toplantı çeşitleri, genel olarak şu şekilde sınıflandırılmaktadır.

Konvansiyon (Convention):

Genellikle yıllık olan konvansiyonlar, genel oturum ya da ek küçük toplantılardan oluşmakta ve sunumlu ya da sunumsuz olabilmektedir. Amaçları arasında performans ve başarı raporları vermek, yeni hedefleri duyurmak ve İşletme stratejisini çizmek yer almaktadır.

Ders veya Eğitim Amaçlı Toplantılar:

Kişisel sunumu içeren, sunumu yapanın genellikle uzman olduğu, formal bir yapıya sahip bir konferanstır. İzleyicilerin sorularına izin verilmekte ve boyutu ise konu veya dersin amacına göre değişmektedir.

Seminerler/Eğitim Seminerleri:

Bir konuşmacının bir konu hakkında ortalama yarım saat konuşma yaparak bilgi vermesi ve daha sonra izleyicilerin konu hakkında konuşmacıya soru sormaları biçiminde uygulanan bir tekniktir. Daha çok üst düzey akademik çalışmalarda kullanılır.

Workshop:

Belirli bir konuda bilgi ve becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak kısa süreli faaliyet toplantısı veya eğitim süreci olup, yetenek eğitimi şeklinde ifade edilen günümüz çağdaş örgütlerinde giderek önem kazanan toplantılardır.

İstişare Toplantısı:

Örgüt içerisinde yöneticilerin astları ile bilgi alışverişi ve astların görüşlerine danışma niteliğinde yapılan toplantılardır.

Kurul Toplantısı:

Örgütlerde bölüm görevlilerinin eğitim örgütlerinde ise branşlarına göre gruplarının ortak kararlar verebilmek için bir araya gelmeleridir.

Emir Toplantısı:

Yöneticiler tarafından aslara belirli görev vermek ya da gelecekteki davranışları yönlendirecek kuralları bildirmek amaçlı yapılan toplantılardır.

Disiplin Toplantıları:

Örgütlerin iş prensiplerinin belirlenmesi, prensiplerin etkililiğinin gözden geçirilmesi, personele kurallara uymadıkları takdirde verilebilecek yaptırımları görüşmek amacıyla yapılan toplantılardır.

Eğer bilmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız, makalelerimizi buna göre yönlendireceğiz. Şimdiden teşekür ederiz!
Yazımızı değerlendirmek için yorumlarınızı bekleriz;

“İnsanın olduğu yerde başarı varsa, başarısızlık olma ihtimalide vardır”

    No feed items found.

5/5 - (3 votes)

Bir yanıt yazın