GÖZDEN GEÇİRME GİRDİSİ (GGG)

GÖZDEN GEÇİRME GİRDİSİ (GGG), Maneger

GÖZDEN GEÇİRME GİRDİSİ (GGG)

Gözden geçirme girdileri bir işletmenin belirlediği hedefleri ve politikasını sorgulamaktadır. Bu belirlenen hedefleri ulaşmak için işletme gerekli faaliyetler planlar. Bu planları ve aksiyonları gerçekleştirir iken belirli değerleler elde edilmektedir. Bu değerler işletme tarafından analiz edilerek hedeflere ulaşmak için çizilen yol haritasını şekillendirilir.

GGG – GÖZDEN GEÇİRME GİRDİSİ

Bu gözden geçirme girdisi sürecinde ele alınması tavsiye edilen maddeler aşağıdaki gibidir:

GGG TETKİK SONUÇLARI:

İşletmenin kalite süreçlerini işletmesi bakımından ve bunun sürekliliğini sağlamak amacı ile, belirli periyotlarda işletmede tetkikler düzenlenir. Bu tetkikler 3 aşamadan oluşmaktadır:

  • İç denetimi
  • Müşteri denetimi
  • Bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan denetim

Bu denetimler de çıkan sonuçlar minör ve majör olarak ikiye ayrılmaktadır. Minör: küçük hatalar, kalite yönetim sisteminin işleyiş sürecinde engel teşkil etmez ama düzeltilmesi gereklidir. Majör: Kalite sisteminin çalışmasını ve süreçlerin faaliyetlerinin gerçekleşmesini engelleyen hattalar. Kesinlikle acil önlem alınması gereken hatalardır. Bu tetkiklerde oluşan sonuçlar gözden geçirme toplantılarda mutlak gündeme gelmelidir. Tetkik yapan kişiler veya kurumlar tarafından genelde rapor halinde sunulur ve tavsiyelerde bulunulur. Bu raporlar toplantının gündeminde ele alınır ve değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları için Düzeltici Faaliyet başlatılarak projelendirilir, ve sürecinin işlemesinden sorumlu olan Birimler bu proje kapsamında gerekli olan Aksiyonlarını bildirerek tarihlendirir. Bu aşamalar bir sonraki gözden geçirme toplantısında ele alarak gözden geçirilir.

GÖZDEN GEÇİRME GİRDİSİ (GGG), Maneger
GÖZDEN GEÇİRME GİRDİSİ

MÜŞTERİ GERİ BESLEMELERİ:

Belirli periyotlarda, işletmenin belirlediği sıklıklarda müşteri memnuniyet anketleri ve Müşteri önerilerini değerlendirmeleri yapılır. Beraberinde belirli dönemlerde Müşteri şikayetleri ele alınarak bunlar ile ilgili istatistikler oluşturulur. Buradan çıkan neticeler işletmenin hedeflerini ve Politikasını etkilemektedir. Gözden geçirme toplantılarında bu değerler ele alınarak gözden geçirilir, gerekli görüldüğü durumlarda düzeltici faaliyetler başlatılır. Ayrıca anket sonuçları veya Öneriler ele alınarak, önleyici faaliyetler başlatılabilir. İhtiyaç duyulduğu takdirde hedefler ve politika gözden geçirilerek revize edilir.

PROSES PERFORMANSI VE ÜRÜN UYGUNLUĞU:

Üretim sürecini işleyişi esnasında işletme proseslerin performansını ve üretimi yapılan mamullerin kalite performansı ölçmektedir. Genel olarak oluşan olumsuzluklar ve hatalar birkaç kök sebepte kaynaklanmaktadır. Buradaki girdiyi işletme değerlendirirken gerekli olan yatırımları ve eğitim ihtiyaçlarını planlayarak düzeltici faaliyet başlatır. Gerekli görüldüğü takdirde dış hizmet alma kararı alınır.

ÖNLEYİCİ VE DÜZELTİCİ FAALİYETLERİN DURUMU

İşletmelerin belirlediği tüm işleyiş süreçlerinde mutlak olumsuzluklar oluşmaktadır. Ve olumsuzluklar ister tetkik süreçlerinde olsun ister tetkik sürecin dışında olsun, düzeltici faaliyetler açılmalıdır. Genel olarak düzeltici ve önleyici faaliyetler yanlış anlaşılır ve sadece ürünün gerçekleşme ve üretim sürecinde açılır. Yalnız unutulmaması gereklidir ki işletmenin diğer süreçleri’ de ele alınmalıdır ve değerlendirilip geliştirilmelidir. Bu tertip düzen olabilir, aynı zamanda oluşuz bir idari sıkıntı olabilir. Açılan tüm düzeltici ve önleyici faaliyetler bu yönde ele alınmalı ve değerlendirilmelidir.

BİR ÖNCEKİ YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRMESİNE AİT TAKİP FAALİYETLERİ:

Gözden geçirme Toplantılarda bazı kararlar alınarak, bunlar Toplantı tutanaklarında belirtilir. Bu kararların durumu ve neticeleri gözden geçirilerek ele alınması gereklidir.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİ ETKİLEYEBİLECEK DEĞİŞİKLİKLER:

Yönetim gerekli olduğu zamanlarda farklı aksiyon ve yatırım kararları alır. Bu kararlar doğal olarak Toplam kalite sürecini etkileyebilmektedir. Bu değişiklikler ele alınarak gerekli görülen aksiyon ve faaliyetler başlatılarak değişim ve uyum süreci başlatılır.

İYİLEŞTİRME İÇİN ÖNERİLER:

İşletmenin sürekliliğini ve güçlenmesini sağlayan ana faktörler, iyileştirme ve Önerilerdir. İyileştirme ve öneriler işletme içinden geldiği gibi işletme dışından da gelebilir. Yönetim gözden geçirme toplantılarında ele alınarak gerekli olan yatırımlar ve kaynaklar belirlenerek aksiyonlar planlanır.

REKABET, ÜRÜN KARŞILAŞTIRMALARI VE TEKNOLOJİK KAYNAK

İşletmelerin başarısını müşteri belirler. Müşterinin tedarik sürecinde seçim önceliğini işletmelerin rakiplerine karşı olan avantajları gösterir. Bu rekabet ortamında başarılı kriterlerini ölçmek için dış kaynaklı işlemler ve süreçler incelenerek, kıyaslama yapılır ve karşılaştırma çıktıları gözden geçirilerek elde edilen sonuçlara Düzeltici ve önleyici Faaliyet başlatılarak önlem alınır.

Sizlere bol Toplantılar dileriz , Sakın toplantı esnasasında sakın uymayın :😁

Eğer bilmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız, makalelerimizi buna göre yönlendireceğiz. Şimdiden teşekür ederiz!

Yazımızı değerlendirmek için yorumlarınızı bekleriz;

“İnsanın olduğu yerde başarı varsa, başarısızlık olma ihtimalide vardır”

Rate this post

Bir yanıt yazın