DMAIC, nedir ve nasıl çalışır?

DMAIC, nedir ve nasıl çalışır?, Maneger

DMAIC, nedir ve nasıl çalışır?

DMAIC‘in Tanımı: DMAIC, Altı Sigma kalite yönetimi yaklaşımının temel sürecini temsil eder ve aşamalarını tanımlar Tanımla, Ölç, Analiz Et, İyileştir, Kontrol Et. Bir süreç optimizasyon süreci olarak mevcut ürünleri iyileştirmeyi amaçlar; İlgili yaklaşımlar, yeni ürünler için DMADV (DV: Tasarım – Doğrulama) ve yeni süreçler için DMAEC (E = Mühendislik).

DMAIC, bilinen prosedürleri ve yöntemleri sistematik bir yaklaşımla birleştirir.

Araçlar, bireysel aşamalar aracılığıyla birbirine bağlanır, bu da proje çalışmasının kronolojik olarak yapılandırıldığı ve sistematize edildiği anlamına gelir.

DMAIC, nedir ve nasıl çalışır?, Maneger
DMAIC

Tanımlamak. Sorun nedir?

Bu aşamada mevcut durum belgelenir ve sürecin müşterilerinin (en geniş anlamıyla) kim olduğu ve hangi müşteri gereksinimlerini karşılaması gerektiği tanımlanır. Bu temelde, sürecin müşteri beklentilerini karşılamak için kritik olan performans özellikleri tanımlanır. Ayrıca kapsam, limitler ve süreler gibi proje parametreleri tanımlanır.

Tedbir – Etki nasıl ölçülür?

Veriler, sayılar ve gerçekler, başarılı bir iyileştirme projesinin temelini oluşturur. Bu aşamada ölçme, performansın mevcut özelliklerini belirleme anlamına gelir. Bu amaçla süreç önce alt süreçlere ayrılarak görselleştirilir (süreç haritalaması). Bu temelde, olası etki ve çıktı değişkenleri belirlenebilir ve bireysel süreç adımlarından veri toplama yöntemleri ve araçları tanımlanabilir. Amaç, sürecin işlevselliğini yakalamaktır. Bunun için mevcut araçlar, istatistiksel ve grafik yöntemlerin yanı sıra süreç ve ölçüm sistemi yeterlilik çalışmalarını içerir. Bu aşamanın tamamlanması üzerine, örneğin bir veri toplama planı, veri toplama sayfaları, frekans diyagramları (histogramlar), ölçüm sistemi analizleri, bir öncelik matrisi ve bir FMEA (Arıza Modu ve Etkileri Analizi) mevcuttur.

Analiz et – analiz et. Sorunun nedenleri nelerdir?

Analiz aşamasının amacı, tanımlanmış performans hedeflerinden sapmanın nedenlerini belirlemek için girdiler ve çıktılar arasındaki neden-sonuç ilişkilerini yalnızca niteliksel olarak değil, mümkünse niceliksel olarak da sunmaktır. Beyin fırtınasına ek olarak, bunun araçları arasında Ishikawa diyagramları, FMEA ve istatistiksel yöntemler bulunur. Bu aşamanın sonucu, problem tanımında veya genel proje çerçevesinde değişiklik yapılmasını gerektirebilir.

İyileştirin – İyileştirin: Sorun nasıl ortadan kaldırılabilir?

İyileştirme aşamasında, analiz aşamasında belirlenen ve seçilen sorunlara olası çözümler bulunmalıdır. Bu, yaratıcılık teknikleriyle (beyin fırtınası veya beyin yazısı, zihin haritalama, morfolojik kutular gibi) desteklenebilir. Olası çözümler, standartlar (yasal gereklilikler, yönetmelikler, çevre yönergeleri vb.) ile fizibilite ve arzu edilebilirlik kriterlerine göre kontrol edilir ve değerlendirilir. Çözümlerin uygunluğuna karar verilir ve en avantajlı olanı uygulanır.

Kontrol

Son aşama, standardizasyon ve dokümantasyon yoluyla günlük operasyonlarda elde edilen iyileştirmelerin ve yeni prosedürlerin sabitlenmesine hizmet eder. Belirlenen hedeften sapmalar olması durumunda uygun düzeltici önlemleri başlatabilmek için geliştirilen ölçüm sistemleri ile önlemlerin süreci veya etkisi sürekli olarak izlenir. Hedef başarısının doğrulanması, kontrol edilerek gerçekleştirilir.

Çözüm

Altı Sigma’nın özü olarak DMAIC sürecinin avantajı, proje yönetimi teknolojisi alanında çok çeşitli olanaklar ve araçlar sunmasıdır. Performansın sürekli olarak ölçülebilmesi, iyileştirilebilmesi ve kontrol edilebilmesi için şirkette kavramsal bir çerçevenin oluşturulması büyük önem taşımaktadır. DMAIC böylece iş süreçlerinin etkinliğini ve verimliliğini arttırır, çünkü

  • pazar ve strateji değişikliklerine hızlı ve tutarlı bir şekilde tepki verilebilir.
  • tutarlı veri temeli ve süreç yönelimi desteklenir.
  • Hatalar azaltılır ve iş tekrarı önlenir.
  • müşteri ihtiyaçlarının entegre edilmesiyle müşteri memnuniyeti artırılmaktadır.
  • bir şirketin karlılığı ve satışları artar.
  • tedarikçilerin entegrasyonu ile iyileştirilmiş tedarikçi yönetimi mümkündür.DMAIC, nedir ve nasıl çalışır?

DMAIC’in Tanımı: DMAIC, Altı Sigma kalite yönetimi yaklaşımının temel sürecini temsil eder ve aşamalarını tanımlar Tanımla, Ölç, Analiz Et, İyileştir, Kontrol Et

Bir süreç optimizasyon süreci olarak mevcut ürünleri iyileştirmeyi amaçlar; İlgili yaklaşımlar, yeni ürünler için DMADV (DV: Tasarım – Doğrulama) ve yeni süreçler için DMAEC (E = Mühendislik).

DMAIC, bilinen prosedürleri ve yöntemleri sistematik bir yaklaşımla birleştirir. Araçlar, bireysel aşamalar aracılığıyla birbirine bağlanır, bu da proje çalışmasının kronolojik olarak yapılandırıldığı ve sistematize edildiği anlamına gelir.

 

Yazımızı değerlendirmek için yorumlarınızı bekleriz;
İnsanın olduğu yerde gelişme var ise, başarısız olma ihtimalide vardır!
5/5 - (17 votes)

Bir yanıt yazın