...

FİRELER, KUSURLAR ve HATALAR sebepleri ve maliyetleri

FİRELER, KUSURLAR ve HATALAR sebepleri ve maliyetleri, Maneger

FİRELER, KUSURLAR ve HATALAR sebepleri ve maliyetleri

Last updated on Ocak 28th, 2023 at 11:21 pm;

74 / 100

FİRELER, KUSURLAR ve HATALAR sebepleri ve maliyetleri

Bir işletmenin en büyük sıkıntıları, fireleri, kusurları ve hataları önleyememektir. Bunların sebepleri maliyete yol açmaktadır. Genel anlamda; bir malın üretimde kullanılacak hammadde, yarı mamul ve mamul malzemelerden, üretim sırasında ortaya çıkan kayıplar olarak değerlendirmek mümkündür. Fire veya tamir yapılan bir hata nedeni ile üretilen ürünün kullanılamaz hale gelmesi ve yeniden işleme tabi tutulmayı gerektirmesidir.

FİRELER, KUSURLAR ve HATALAR sebepleri ve maliyetleri, Maneger
FİRELER, KUSURLAR ve HATALAR

PEKİ FİRELER, KUSURLAR ve HATALAR Nelerdir?

Burada anahtar kelime HATA ‘dır. Yani Prensip olarak hata yapılmadığı durumlarda fire ve tamir ortaya çıkmaz. Firenin ikinci önemli nedeni ise model değişimlerinde yapılması gereken ayarlar ve bu ayarların ürün üzerinde kontrol edilerek yapılmasıdır. Operatör genellikle bir ürün üretir, sonuca bakar uygun değil ise yeniden ayar yapar. Bu arada ürettiği ürünler hep firedir.

Bir hata yaptığımız zaman hatanın ilk farkına vardığımızda yapmamız gereken ilk şey üretimi durdurmamaktır. Aksi durumda fire miktarı hızla artar. Fire sayısını artıran ikinci neden ise insanlarda olan deneme eğilimidir. İyi analiz etmeden bu sefer doğru çalışacak ümidi ile denemeler devam eder. Ancak deneme devam ettikçe fire üretimi artar.

Platformumuza Abone Olmayı unutmayın!

ESKİ ANLAYIŞA GÖRE FİRELER, KUSURLAR ve HATALAR

Eski üretim Tekniği anlayışına göre çalışan firmalarda % 1 – 1,5 arası ıskarta oranı normal karşılanırken, Yeni yaklaşımlarda ürün kalitesi için saptanan asgari hedef ppm (parts per million) noktasına gelinmesi, yani hatalı parça oranının yüzdeler (%) ile değil ‘milyonlar’ ile ifade edilecek düzeye indirilmesidir. Diğer bir deyişle hedef, ‘her milyon parçada kaç hatalı parça var’ sorusunu cevaplayacak aşamaya ulaşmaktır. Bu aşamanın bir adım ilerisi ise, ‘sıfır hata’ seviyesine gelinmesidir.

Hata oranlarının ‘bir milyon parçada bir’ şeklinde hedeflenmesinin birçok nedeni vardır.

Firenin yol açtığı maliyetler şöyle sıralanabilir:

Bir firma ürünlerinin tümünü istenilen kalitede üretildiğinin garanti edemiyorsa, sürekli kalite kontrol faaliyetleri içinde bulunmak zorunda kalır. Ancak kalite kontrol ürüne hiçbir değer katmayan ve işgücü maliyetini arttıran bir faktördür. Fireli üretim, bazı ürünlerin hatalı çıkmaları dolayısıyla tekrar elden geçirilmelerini gerektirir. Parçaların tekrar işlemden geçirilmesi veya onarılması, işgücü ve yıpranma payı maliyetini gereksiz şekilde arttıran bir faktördür.

Fireli üretim, üretilen pek çok ürünün / parçanın tamamıyla ıskarta edilmesi anlamına gelir. Sonuçta o ürünlerin / parçaların üretilmeleri ile boşuna işgücü ve makina zamanı harcanmış olacaktır. Kalitesinden % 100 emin olunmayan ürünlerin müşteriye ulaşması durumunda, kullanım sırasında ortaya çıkan arızalanmalar ve müşteri şikâyetleri, ek bir masraf üstlenilmesi anlamına gelecektir. Müşteri şikâyetlerinden doğan maliyetlerden çok daha vahim olmak üzere, firmanın prestiji ve ürünlerine duyulan güven sarsılacaktır.

 

Yazımızı değerlendirmek için yorumlarınızı bekleriz;

“İnsanın olduğu yerde başarı varsa, başarısızlık olma ihtimalide vardır”

 

5/5 - (7 votes)
Maneger
Maneger - I want to be like a proAfter years of Professional Studies, he decided to share his knowledge for those who want to be Professional

Related Posts

UYGUN OLMAYAN ÜRÜN, Maneger

UYGUN OLMAYAN ÜRÜN

UYGUN OLMAYAN ÜRÜN Bir işletmenin en büyük kayıpları uygun olmayan ürünlerde oluşur. Bu uygun olmayan ürünlerin kaynağı genel olarak disiplinsizlik ve kargaşadır. İşletmeler süreç disiplinlerini ciddiye almadıkları…

5S Sürecinde toparlanma Aşaması, Maneger

5S Sürecinde toparlanma Aşaması

5S Sürecinde toparlanma Aşaması Daha Önce Bahsedildiği gibi 5S süreci 5 aşamadan oluşmaktadır. Bunların ilki Toparlanma sürecidir. Sırasıyla uygulanacak adımlar aşağıdaki gibidir: Tabi ki bütün değişimlerde olduğu…

5S yönteminde uygulama aşamaları nelerdir?, Maneger

5S yönteminde uygulama aşamaları nelerdir?

Last updated on Ocak 28th, 2023 at 11:12 pm; 5S uygulama aşamaları nelerdir? 5S için bilgi sahibi olmak yeterli olmamaktadır. Aynı zaman da uygulama aşamalarını dikkate almanız…

Kalite kontrol ölçümlerinde sistematik yapılan hatalar, Maneger

Kalite kontrol ölçümlerinde sistematik yapılan hatalar

Last updated on Ocak 28th, 2023 at 11:12 pm; Kalite kontrol ölçümlerinde sistematik yapılan hatalar Sistematik hatalar, gerçek büyüklükleri ve yönleri tam olarak bilinmediği için uygulanmayan düzeltmeler…

Hata durumları ve ölçüm sonucuna etkileri, Maneger

Hata durumları ve ölçüm sonucuna etkileri

Last updated on Ocak 28th, 2023 at 11:11 pm; Hata durumları ve ölçüm sonucuna etkileri Kalibrasyon ve Doğrulamada Kullanılan ölçme sistemi yeteri kadar hassas ise, aynı ölçünün…

Kalibrasyon ve Doğrulama sonrası etiketler ve yapılması gerekenler, Maneger

Kalibrasyon ve Doğrulama sonrası etiketler ve yapılması gerekenler

Last updated on Ocak 28th, 2023 at 11:11 pm; Kalibrasyon ve Doğrulama sonrası etiketler ve yapılması gerekenler Kalibrasyon ve Doğrulamada Teçhizatın geçerliliğini duyurabilmek ve iç iletişimi gerçekleştirmek…

Bir cevap yazın