PROBLEMİN ANALİZİ VE PROJELENDİRMESİ

PROBLEMİN ANALİZİ VE PROJELENDİRMESİ, Maneger

PROBLEMİN ANALİZİ VE PROJELENDİRMESİ

Problem analizi: Problemlerin aktivitelerini yönetmek için pek çok farklı yaklaşım vardır. Fakat hangi metodoloji kullanılmış olursa olsun, genel olarak Problem projenin hedefleri, zaman çizelgesi ve maliyetine dikkatli bir şekilde özen gösterilmeli, projenin katılımcılarının rol ve sorumlulukları da kesinlikle gözden kaçırılmamalıdır.

PROBLEMİN ANALİZİ VE PROJELENDİRMESİ, Maneger
problem plan

Problem çözmekte Geleneksel Yaklaşım

Geleneksel bir aşamalı yaklaşımda bir projenin tamamlanması için bitirilmesi gereken adımlar dizisi vardır. Problem analizi nedir? Bu tür gelenek yaklaşımda projenin geliştirilmesi için 5 bileşen sayılabilir. » Başlatma; » Planlama; » Uygulama; » Gözetim ve Denetim; » Kapatmadır. Bütün projeler bu aşamalardan geçmezler, bazı projeler bitirilmeden iptal edilebilir. Bazı projeler bu tür yapılandırılmış planlama ve gözetleme aşamalarından da geçmeyebilirler. Başka projelerde planlama, yürütme ve gözetleme aşamalarından defalarca geçebilirler. Pek çok endüstri bu proje aşamalarının varyasyonlarını kullanmaktadır. Terimler endüstriden endüstriye değişebilir fakat sorunların çözülmesinde takip eden tipik adımlar: sorunun tanımlanması, girdiler, çıktılar, seçeneklerin değerlendirilmesi, bir seçeneğin seçilmesi, uygulamanın başlaması ve değerlendirilmesidir.

PROBLEM ÇÖZME PROJESİ BAŞLATMA:

Başlatma prosesi, projenin doğasını ve kapsamını belirler. Eğer bu aşama düzgün bir şekilde gerçekleştirilmediyse, projenin organizasyonun ihtiyaçlarını karşılama ihtimali düşük olacaktır. Başlatma aşamasında iş çevresini iyi anlamak ve gerekli kontrolleri projeye eklemek çok önemli. Bu aşamada proje tasarımında herhangi bir eksiklik hemen belirlenmeli ve düzeltilmelidir. Başlatma aşaması aşağıdaki alanları kapsayan bir plan içermelidir: x Organizasyonun ihtiyaç ve gereksinimlerini ölçülebilir hedeflere göre analiz etmek. x Mevcut operasyonları gözen geçirmek. x Bütçe dâhil fayda ve maliyetlerin finansal analizi. x Kullanıcılar ve destek elemanları analizi. x Maliyet, görevler, ürünler ve zaman çizelgesi dahil bir proje sözleşmesi.

PLANLAMA

Başlatma aşamasından sonra, proje uygun bir ayrıntı seviyesine kadar planlanır. Asıl amaç proje için gerekli maliyet ve kaynakları tahmin etmek ve etkili bir biçimde proje uygulamasındaki riskleri yönetmektir. Planlama aşamasında hatalar da başlatma aşaması gibi projenin başarısında büyük engellere neden olacaktır. x Planlama aşaması genel olarak şunları içerir: x Planlamanın nasıl yapılacağını belirlemek; x Kapsam bildirisini geliştirmek; x Planlama ekibini seçmek; x Oluşacak ürünleri tanımlamak ve iş ayrışım yapısını oluşturmak; x Aktiviteler için kaynak gereksinimlerini tahmin etmek; x Aktiviteler için gerekli zaman ve maliyeti tahmin etmek; x Zaman çizelgesini hazırlamak; x Bütçeyi hazırlamak; x Risk planlaması; x İşin başlatılması için resmi onay almak.

UYGULAMA:

Uygulama aşaması proje yönetim planında belirlenmiş olan proje gereksinimlerini karşılama amaçlı proseslerden oluşur. Uygulama aşaması insanları ve kaynakları eşgüdümleme, aynı zamanda aktivitelerinin proje yönetim planına uygun şekle getirme çabalarını içerir. Ürünler proje yönetim planına göre gerçekleştirilmiş proseslerin çıktıları olarak oluşurlar.

GÖZETİM VE DENETİM:

Gözetim ve denetim aşaması, proje uygulanmasında sorunların zamanında fark edilmesi ve düzeltici eylemlerin zamanında alınmasını ve uygulamayı kontrol etmek amaçlı proseslerden oluşur. Bu aşamanın önemli bir faydası, proje performansının izlenmesi ve ölçülmesi sayesinde proje yönetim planından uygulamada farklılıkların fark edilmesidir. Gözetim ve denetim aşaması şu prosesleri içerir: Proje aktivitelerinin ne ölçüde tamamlandığı ölçmek; Maliyet, kapsam gibi proje değişkenlerini izleyip proje yönetim planı ile karşılaştırmak. Sorun ve risklere yönelik düzeltici eylemleri belirlemek

KAPATMA :

Kapatma projenin resmi olarak bitirilmesini içerir. İdari aktiviteler dosyaların arşivlenmesi ve öğrenilen derslerin belgelendirilmesini içerir. Bu aşama şu prosesleri içerir:

  • Bütün proses gruplarındaki bütün aktivitelerin bitirilmesi.
  • Bütün sözleşmelerin kapatılması

[saswp_tiny_multiple_faq headline-0=”h2″ question-0=”PROBLEMİN ANALİZİ VE PROJELENDİRMESİ” answer-0=”Problemlerin aktivitelerini yönetmek için pek çok farklı yaklaşım vardır. Fakat hangi metodoloji kullanılmış olursa olsun, genel olarak Problem projenin hedefleri, zaman çizelgesi ve maliyetine dikkatli bir şekilde özen gösterilmeli, projenin katılımcılarının rol ve sorumlulukları da kesinlikle gözden kaçırılmamalıdır.” image-0=”602″ count=”1″ html=”true”]   Eğer bilmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız, makalelerimizi buna göre yönlendireceğiz. Şimdiden teşekür ederiz!

Yazımızı değerlendirmek için yorumlarınızı bekleriz;

“İnsanın olduğu yerde başarı varsa, başarısızlık olma ihtimalide vardır”

    No feed items found.

Rate this post

Bir yanıt yazın