Problem nedir ve nasıl açıklanır?

Problem nedir ve nasıl açıklanır?, Maneger

Problem nedir ve nasıl açıklanır?

Problem çözme tekniklerine geçmeden önce aslında “problem” kelimesini tanımlamak gerekiyor. Problem;“ Bir hizmet, üretim, is surecindeki veya üründeki görünür performans zayıflığıdır.” veya “ Hedeflenen sonuçların alınmasını engelleyebilecek veya aksatabilecek çözümlenmesi gereken durumdur.”

Problem nedir ve nasıl açıklanır?, Maneger
problem

Problemin tanımlanması

Problem tanımı ve ifadesinde, problemin şirketin performansı ile ilişkisi ve ne yönde etkilediği ortaya konmalıdır. Görünür, belirgin ve genellikle ölçülebilir kıstaslarla tanımlanmalı, yönetilebilir boyut ve karmaşada olmalıdır.

Örneğin:

“Halen ayda yaklaşık 200 urun müşteriden iade yoluyla geri gelmektedir. Fabrika içinde hatalı olarak kenara ayrılan urun sayısı ise ayda 500’e ulaşmıştır.”

Problemi tanımlama sırasında aşağıda verilen maddelerden kaçınılmalıdır.

 • Problem tanımında, problemin sebepleri ile ilgili peşin yargılara yer verilmemelidir.
 • Aynı şekilde, belirli bir çözüme atıf yapmaktan kaçınılmalıdır.
 • Problemin ortaya çıkması ile ilgili kusur ve sorumluluklardan bahsedilmemelidir.

Problem çözmenin temel unsurları; Veriler, Teknikler ve Sistematik Yaklaşımdır.

Veri toplama

Problem çözümüne geçmeden önce surecin ne olduğu, neye benzediği, nasıl çalıştığı ve ne tur faaliyetlerin gerçekleştiği tanımlanmalıdır. İkinci asama olarak problem çözümüne ulaşabilmek için verilerin toplanmasıdır.

Veri toplamaya başlamadan önce 5N+1K yöntemi uygulanarak aşağıdaki sorular yanıtlanır.

 • Ne toplanacak?
 • Nerede toplanacak?
 • Nasıl toplanacak?
 • Ne zaman toplanacak?
 • Niçin toplanacak?
 • Kim toplayacak?

Bu değerlendirmenin ardından veri toplama planlaması yapılır ve toplanan verilerin kayıt yöntemi belirlenir. Veri toplama surecinde en az caba ve düşük maliyet yaklaşımı seçilmelidir. Doğru bilgiyi elde edebilmek icin verileri toplama sırasında bazı hatalar yaşanmaktadır.

 • Problemli süreç veya ürünle ilgili bazı unsurları veya değişkenleri içermemesi
 • Veri toplayıcıların değişik algılamalarından dolayı ortaya çıkan hatalar
 • Veri toplamanın planlandığı şekilde yapılmaması
 • Toplanamayan veya eksik veriler

Verilerin istatistiklere dönüştürülmesi sırasında kullanılan formül ve algoritmalardaki hatalar bunlardan birkaçıdır. Veriler toplandıktan sonra, problemin belirtileri ile ilgili bilgilerin sağlanması için, ilave olarak bazı veri analiz tekniklerinin kullanılması gerekebilecektir.

Problem Analizi

Bu aşamada, problemi derinliğine ve tam olarak tanımlayabilmek için gerekli verileri toplamış olmalıdır.Problem tanımı gözden geçirilmeli, ölçüt göstergelerle ifade edilmeli ve verilerle desteklenmelidir.Problemin nasıl giderileceği sorgulanmaya başlanmalıdır.

Problem çözme sistematiği

Problem çözümlemede iki yaklaşım kullanılmaktadır; Geleneksel ve Kalite yaklaşımı. Geleneksel yaklaşım yöntemi, kurumsal olmayan şirketler tarafından yoğun bir şekilde uygulanmaktadır. Kalite yaklaşımı yöntemi ise 1990’lı yıllarda ortaya çıkmış ve günümüzde genelde TKY ( TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ) benimsemiş kurumlar tarafından uygulanmaktadır.

Yazılarımızı Takip etmeyi ihmal etmeyin 😊

Eğer bilmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız, makalelerimizi buna göre yönlendireceğiz. Şimdiden teşekür ederiz!

Yazımızı değerlendirmek için yorumlarınızı bekleriz;

“İnsanın olduğu yerde başarı varsa, başarısızlık olma ihtimalide vardır”

5/5 - (20 votes)

Bir yanıt yazın