6 Sigma ve Yalın Altı Sigma arasındaki farklar nelerdir?

6 Sigma ve Yalın Altı Sigma arasındaki farklar nelerdir?, Maneger

6 Sigma ve Yalın Altı Sigma arasındaki farklar nelerdir?

6 Sigma, zaman içinde gelişim yoluyla başka bir boyut kazanmıştır. Bu nedenle Altı Sigma ile Yalın 6 Sigma arasındaki farkları bilmelisiniz.

ALTI SİGMA NEDİR?

Altı Sigma, kuruluşlara iş süreçlerinin kapasitesini geliştirmek için araçlar sağlayan bir yöntemdir. Performanstaki bu artış ve süreç varyasyonundaki azalma, kusurların azalmasına ve kârda, çalışan moralinde ve ürün veya hizmet kalitesinde iyileşmeye yol açar. “Altı Sigma kalitesi” genellikle bir sürecin iyi kontrol edildiğini belirtmek için kullanılan bir terimdir (kontrol grafiğindeki merkez çizgiden ±3sn süreç sınırları içinde ve merkez çizgiden gereksinimler/tolerans sınırları içinde ±6sn). Altı Sigma tanımına ilişkin farklı görüşler Yalın Altı Sigma nedir? Yalın ve Altı Sigma’yı entegre etmek Altı Sigma’yı Uygulamak Altı Sigma kaynakları Altı Sigma sertifikaları

6 Sigma ve Yalın Altı Sigma arasındaki farklar nelerdir?, Maneger
Geschichte und Entwicklung von 6 Sigma

ALTI SIGMA TANIMI ÜZERİNE FARKLI GÖRÜŞLER

Aşağıdaki farklı tanımlar Altı Sigma için önerilmiştir, ancak hepsi bazı ortak konuları paylaşır: Kuruluşun kârlılığı üzerinde doğrudan etkisi olan iyi tanımlanmış projelere atanan ekiplerin kullanılması. Her düzeyde “istatistiksel düşünme” eğitimi ve kilit kişilere ileri istatistik ve proje yönetimi konusunda kapsamlı eğitim verilmesi. Bu kilit kişilere “Kara Kuşaklar” adı verilir. Farklı Altı Sigma kuşaklarını, seviyelerini ve rollerini gözden geçirin. Problem çözmede DMAIC yaklaşımına vurgu: tanımlayın, ölçün, analiz edin, iyileştirin ve kontrol edin. Bu girişimleri bir iş stratejisi olarak destekleyen bir yönetim ortamı. Felsefe: Altı Sigma’nın felsefi perspektifi, tüm işleri tanımlanabilen, ölçülebilen, analiz edilebilen, geliştirilebilen ve kontrol edilebilen süreçler olarak görür. Süreçler girdiler (x) gerektirir ve çıktılar (y) üretir. Girişleri kontrol ederseniz, çıkışları kontrol edersiniz. Bu genellikle y = f(x) olarak ifade edilir. Araçlar seti: Altı Sigma uzmanı, süreç iyileştirmeyi yönlendirmek için nitel ve nicel teknikler veya araçlar kullanır. Bu tür araçlar, istatistiksel süreç kontrolünü (SPC), kontrol çizelgelerini, hata modu ve etki analizini (FMEA) ve süreç haritalamayı içerir. Altı Sigma uzmanları, seti tam olarak hangi araçların oluşturduğu konusunda tamamen aynı fikirde değiller. Metodoloji: Altı Sigma’nın bu görüşü, temel ve titiz DMAIC yaklaşımını tanır. DMAIC, bir Altı Sigma uygulayıcısının izlemesi beklenen adımları, sorunun tanımlanmasıyla başlayıp uzun süreli çözümlerin uygulanmasıyla sona erdirerek tanımlar. DMAIC, kullanılan tek Altı Sigma metodolojisi olmasa da, kesinlikle en yaygın olarak benimsenen ve tanınan yöntemdir. Metrikler: Basit bir ifadeyle, Altı Sigma kalite performansı, milyon fırsat başına 3.4 kusur anlamına gelir (ortalamada 1.5 sigma kaymayı hesaba katarak).

YALIN ALTI SIGMA NEDİR?

Altı Sigma, süreç varyasyonunu azaltmaya ve süreç kontrolünü geliştirmeye odaklanırken, yalın israfı (katma değeri olmayan süreçler ve prosedürler) ortadan kaldırır ve iş standardizasyonunu ve akışını teşvik eder. Altı Sigma ve yalın arasındaki ayrım, “yalın Altı Sigma” teriminin giderek daha sık kullanılmasıyla bulanıklaştı, çünkü süreç iyileştirme, olumlu sonuçlar elde etmek için her iki yaklaşımın da yönlerini gerektiriyor. Yalın Altı Sigma, kusur tespiti yerine kusur önlemeye değer veren, gerçeğe dayalı, veriye dayalı bir iyileştirme felsefesidir. Varyasyonu, israfı ve döngü süresini azaltarak, iş standardizasyonu ve akışının kullanımını teşvik ederek ve böylece rekabet avantajı yaratarak müşteri memnuniyetini ve nihai sonuçları yönlendirir. Varyasyon ve israfın olduğu her yerde geçerlidir ve her çalışan dahil edilmelidir. Yedi yalın Altı Sigma aracı :

  1. genel bakış
  2. 5S
  3. Yedi kayıp
  4. Değer akışı haritalama
  5. kaizen
  6. Akış
  7. Görsel İşyeri
  8. Müşterinin Sesi (Açık erişim)

YALIN VE ALTI SIGMA’NIN ENTEGRE EDİLMESİ

Yalın ve Altı Sigma, müşterilere mümkün olan en iyi kaliteyi, maliyeti, teslimatı ve daha yeni bir özellik olan çevikliği sağlar. İki disiplin arasında çok fazla örtüşme vardır; ancak ikisi de ortak amaçlarına biraz farklı açılardan yaklaşır: • Yalın, israfın azaltılmasına odaklanırken, Altı Sigma varyasyonun azaltılmasına odaklanır. • Yalın hedeflerine kaizen, işyeri organizasyonu ve görsel kontroller gibi daha az teknik araçlar kullanarak ulaşırken, Altı Sigma istatistiksel veri analizi, deney tasarımı ve hipotez testi kullanma eğilimindedir. Başarılı uygulamalar genellikle yalın yaklaşımla başlar, işyerini mümkün olduğunca verimli ve etkili hale getirir, israfı azaltır ve anlayışı ve verimi artırmak için değer akış haritalarını kullanır. Süreç sorunları devam ederse, daha teknik Altı Sigma istatistiksel araçları uygulanabilir.

Yazılarımızı Takip etmeyi ihmal etmeyin 😊

Eğer bilmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız, makalelerimizi buna göre yönlendireceğiz. Şimdiden teşekür ederiz!

Yazımızı değerlendirmek için yorumlarınızı bekleriz;

“İnsanın olduğu yerde başarı varsa, başarısızlık olma ihtimalide vardır”

    No feed items found.

Diğer sitelerimizi buradan ziyaret edebilirsiniz

5/5 - (4 votes)

Bir yanıt yazın