Asakai ne demek? Asakai iletişim toplantısı ne zaman yapılır

Asakai ne demek? Asakai iletişim toplantısı ne zaman yapılır, Maneger

Asakai ne demek? Asakai iletişim toplantısı ne zaman yapılır?

Asakai ne demek ve Asakai iletişim toplantısı ne zaman yapılır? Asakai Toplantısı sabah veya vardiya başlangıcının heme ilk surlarında yapılır. Asakai toplantısında durumu değerlendirilir ve çıktıları toplanır.

Asakai toplantısı sabah iletişim için ne zaman yapılır ve bu toplantıda neler konuşulur?

Asakai Toplantısı sabah veya vardiya başlangıcının heme ilk surlarında yapılır. Asakai toplantısında bir önceki vardiya sürecinin durumu değerlendirilir ve çıktıları konuşur. Asakai ne demek? Bu asakai toplantısında Beyaz yaka ve Mavi yaka personelin bir araya gelip şartları değerlendirip günlük hedefleri belirlemek ile sonuçlanır. Bu toplantı Yönetim gözden geçirme ve KPI değerlendirmelerin temelini oluşturduğu için bir işletme ve kurum için en önemli Toplantısı sayılır. Asakai toplantısı sabah saat 08:00-09:00, Birimlerin tüm çalışanlar tarafından görülebilen bir yerde, İşletme veya Kurum tarafından belirlenen format içinde ve genellikle görsel yönü ağırlıklı bir Yönetim panosu önünde, tüm bölümlerden seçilmiş mavi ve beyaz yaka personelin katılımı ile günlük ISG, Kalite, Üretim, Sevkiyat, Bakım, Çevre vb konuların konuşulduğu bir iletişim toplantısıdır.

Asakai ne demek? Asakai iletişim toplantısı ne zaman yapılır, Maneger
Asakai Toplantısı

Asakai Toplantısında neler konuşulur?

Bu Asakai Toplantılarda en temel olarak ISG, Kalite, Üretim, Sevkiyat, Bakım, Çevre konuları ele alınır ve bunların çıktı değerleri ortaya konur. Bu çıktılar neticesinde hedef lerden ne kadar uzaklaşıldığı hesaplanır ve Değerler çizelgelere işlenir. Bu işlenilen değerler daha sonra KPI lere işlenir ve en son Strateji belirlemek için YGG toplantılarında görüşülür. Günlük hedefler bu kokpit lerde izlenir. Herkesin bu konularda bilgilendirilmesi sağlanır.

Platformumuza Abone Olmayı unutmayın!

Asakai Ne kadar sürmeli?

Asakai toplantısında farklı ve uzun konuşulması gereken konular varsa, toplantı sonrasına bu konuları içeren özel gündemli bir toplantı yapılır. Asakai toplantısının liderli en kıdemli yöneticidir. Tüm katılması gereken kişiler herhangi bir mazeret üretmeksizin, zamanında katılması gereken yerde bulunmalıdırlar. İşletmede gün için bu Asakai toplantısına katılımdan daha önemli bir konu olmadığını unutulmamalı ve üst yönetim tarafından bu konuda asla taviz verilmemelidir. Toplantı esnasında alınması kararlaştırılan kararlar mutlaka aksiyon listesine de sorumlu ve hedef çözüm tarihi bazında işlenmeli. Her gün toplantı sonucunda mutlaka günü gelen faaliyetlerin sonuçları sorgulanmalıdır.

Toplantıda şartlar ve Ana temeller nedir?

İlk olarak Toplantı 15 ile 20 dk. arasını geçmemelidir. Ayakta yapılması gerekir ve sadece önceki günün ve o günün konu ve sorunlarına konuşulmasına dikkat edilmeli. Toplantı bitiminde problemlere tüm katılımcıların birlikte analiz edip İyileştirme çalışması yapılmalıdır. Asla isim kullanılmamalı ve kişileştirilmemelidir. Kaizen iyileştirmelerin en temel şartlarını oluşturduğu için tüm gündeme gelen öneriler kayıt altına alınmalı ve değerlendirme yapılmalı.

Asakai ne demek? Asakai iletişim toplantısı ne zaman yapılır, Maneger
Asakai panosu

Asakai toplantısı esnasında konuşulması gereken Konular:

İş Güvenliği:

Asakai toplantılarında ilk önce iş güvenliği ve sağlığı konusunun konuların konuşulmasının amacı işletmenin veya kurumun her konudan daha fazla insan kaynağına önem verdiğinin bir göstergesidir. Öncelik Personele oma ne kadar değer verildiği hissi verilir. Değerlendirme çok kolaydır. Her hangi bir iş kazası gerçekleşmişmişmi? / Yok ise ramak kala varmı? Cevap evet ise toplantı sonunda kaza yerine gidilir ve olay yeri incelemesi yapılır. Bu konuda takip edilecek göstergeler;

 • Günlük kaza ve ramak kala takvimi
 • Kaza sıklık Oranı verileri
 • Kaza risk değerlendirme puanları

Kalite kontrol veya Proses Kontrol:

Kalite konusu Asakai toplantılarında Müşteri şikayetleri, iç hatalar ve eğer yapılmış ise bunların tahsih işlemleri, eğer işletme veya kurum izin verdiyse kalite maliyetleri ele alınır.

 • Müşteri şikayetleri PPM
 • Üretim hataları PPM
 • Tamir / Tashih konuları ve oranları
 • Kalite Maliyetleri

Verimlilik:

Bir işletmenin en önemli konulardan biri verimdir. İşletme veya Kurum para kazanmalı ve bu nu gerçekleştirirken, mümkün oldukça verimli faaliyet yapılmalı. Müşteri ve işletmeyi etkileyen bu konu belki de bu toplantının en önemli konusudur.

 • Devamsızlık oranı
 • Performans oranı
 • Duruş oranı
 • Kalitesizlik oranı

Bunanların sonucunda OEE hesaplanır.

Çevre ve Enerji verimliliği:

Bu günlerde artık vazgeçilmez bir konu haline alan Çevre geleceğimizi etkilediği için Dünyada bulunan tüm bireyler sorumluluk almalıdır. Bir diğer konu ise artık yıllar önce gündemden düşmeyen ama artık çok büyük boyutlara varan ve dünyayı kasıp kavuran Enerji problemidir.

 • Baca gazı ölçümler değerleri
 • Kimyasal atık miktarları
 • Geri dönüşümlü atık miktarları
 • Enerji tüketim miktarları
 • Enerji tasarruf oranları

Aşağıdaki videoda bir Japonya da uygulanan bir ASAKAİ toplanısı görmektesiniz.

Japonların Asakai toplantısı biraz sert geçer. Temel olarak Özür dileme üzerine kurulu olan bu toplantı yapısı Çalışma arkadaşlarından başarısızlıklarından dolayı özür dileyerek gerçekleşir.

Yazımızı değerlendirmek için yorumlarınızı bekleriz;
İnsanın olduğu yerde gelişme var ise, başarısız olma ihtimalide vardır!
5/5 - (56 votes)

Bir yanıt yazın