Aydınlatma’nın verimli çalışma üzerindeki etkisi

Aydınlatma’nın verimli çalışma üzerindeki etkisi, Maneger

Aydınlatma’nın verimli çalışma üzerindeki etkisi

Çalışma alanında aydınlatma diğer konular kadar önemlidir. Uygun olmayan aydınlatma yüzünden çoğu hata gözlenememektedir ve büyük israflara yol açmaktadır. Bu israflar büyük yara açabilir. Aydınlatma yüzünde personelin erken yorgun düşmesi diğer etken faktörlerden biridir.

Aydınlatma’da Işık Tekniği Karakteristikleri

 • Işık şiddeti
 • Kamaşmanın engellenmesi
 • Aydınlanmanın düzenlenmesi
 • Kontrast / Işık yoğunluğu
 • Gölgelenme / Işık yönü
 • Işık rengi / Renk tekrarı

İşyerlerinde her türlü işlemin kalite standartlarının gerektirdiği uygunlukta yapılabilmesi ve çalışanların göz sağlığının korunması iyi bir aydınlatma tekniğini gerektirmektedir. Bir is ortamının aydınlatma ihtiyacı yapılan islerin özelliklerine, o yerde çalışan insanların göz fonksiyonlarının normalliğine ve isin özelikleri nedeniyle detay algılama gibi kriterlere bağlıdır. Özellikle yaslı çalışanların bulunduğu işyerlerinde aydınlatma derecesinin optimal bir düzeyde bulunması gerekmektedir. Çünkü altmış yasındaki yaslı bir çalışan, yirmi yasındaki genç bir çalışana nazaran 2-5 misli daha kuvvetli bir aydınlığa ihtiyaç duymaktadır.

Aydınlatma’nın verimli çalışma üzerindeki etkisi, Maneger
Aydınlatma

İyi bir aydınlatma hem üretimi hızlandırmakta hem de isçinin sağlığı, güvenliği ve etkinliği için temel bir faktör oluşturmaktadır. İyi aydınlatılmamış bir ortamda gerçekleştirilen bir Çalışma neticesinde, göz bozuklukları, kazalar ve malzeme kayıpları meydana gelmekte ve üretim yavaşlamaktadır. Özellikle hassas is yapılan yerlerde yetersiz aydınlatma çalışanın verimliliğini azaltmaktadır.

Herhangi bir işyerinde iyi bir aydınlatma sistemine sahip olunmak istendiğinde su özelliklere dikkat edilmesi gerekmektedir:

 • Aydınlatma şiddeti yeterli olmalıdır.
 • Aydınlatma bütün alana eşit yayılmalıdır.
 • Işık yönü ve gölgelemeye dikkat edilmelidir.
 • Işık yansımalarından kaçınılmalıdır.
 • Kullanılan ışığın niteliği uygun olmalıdır.
 • Titreşim ve parlaklık değişmelerini engellemek için aydınlatma sabit olmalıdır.
 • İşyerlerinde yansıma ve psikolojik etki açısından uygun renkler seçilmelidir.

Çalışma alanlarının aydınlatılmasında tehlike ya da rahatsızlık yaratmayacak ve gözleri yormayacak uygun bir aydınlatmanın yapılabilmesi için belirli değerler tespit edilmiştir.

İsçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğünde Yer Alan En Az Aydınlık Değerleri

Yapılan İsler Önerilen Aydınlatma Şiddeti

Kaba isler 80-170 Lüks Orta incelikte isler 170-350 Lüks İnce isler 350-700 Lüks Çok ince isler 700-1000 Lüks

 • Avlu, açık alanlar, dış yollar, geçitler ve benzeri yerler 20 Lüks
 • Kaba malzemelerin taşınması, depolanması ve benzeri kaba islerin yapıldığı yerler ile koridor, yol ve merdivenler 50 Lüks
 • Kaba montaj, balyaların açılması, hububat öğütülmesi ve benzeri islerin yapıldığı yerler ile
 • kazan dairesi, makine dairesi, insan ve yük asansörü kabinleri, malzeme-stok ambarları, soyunma ve yıkanma yerleri, yemekhane ve tuvaletler 100 Lüks
 • Normal montaj, kaba islerin yapıldığı tezgahlar, konserve kutulama ve benzeri islerin yapıldığı yerler 200 Lüks
 • Ayrıntıların yakından seçilmesi gereken islerin yapıldığı yerler 300 Lüks
 • Koyu renkli dokuma, büro ve benzeri sürekli dikkat gerektiren ince islerin yapıldığı yerler 500 Lüks
 • İncelikli islerin sürekli olarak yapıldığı yerler 1000 Lüks

Bir Çalışma alanının aydınlatılmasında yapılan isin türüne ve alanlarının büyüklüğüne göre; ya genel aydınlatma ya da genel aydınlatmayla desteklenen bölgesel aydınlatma veya sadece bölgesel aydınlatma düzeneklerinden birisi kullanılmaktadır. Bürolar ve Çalışma alanlarının sabit olmadığı atölyeler için en elverişli aydınlatma türü genel aydınlatmadır. Bu tür aydınlatma düzeninde Çalışma alanları ayrı ayrı düşünülmeksizin tüm alan aynı düzeyde ve aynı biçimde aydınlatılmaktadır. Genel aydınlatma ile desteklenen bölgesel aydınlatma düzeninde Çalışma alanları özel olarak aydınlatılmaktadır. Bölgesel aydınlatma güçlü bir aydınlatmaya ihtiyaç duyulan Çalışma alanlarında daha çok tercih edilmektedir. Genelde bir atölyenin tamamını yüksek düzeyde aydınlatmak ekonomik olmayacağından yalnızca Çalışma alanlarının bölgesel olarak aydınlatılması uygun görülmektedir.

[saswp_tiny_multiple_faq headline-0=”h2″ question-0=”Aydınlatma’nın verimli çalışma üzerindeki etkisi” answer-0=”Çalışma alanında aydınlatma diğer konular kadar önemlidir. Uygun olmayan aydınlatma yüzünden çoğu hata gözlenememektedir ve büyük israflara yol açmaktadır. Bu israflar büyük yara açabilir. Aydınlatma yüzünde personelin erken yorgun düşmesi diğer etken faktörlerden biridir.” image-0=”661″ count=”1″ html=”true”]

Eğer bilmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız, makalelerimizi buna göre yönlendireceğiz. Şimdiden teşekür ederiz!

Yazımızı değerlendirmek için yorumlarınızı bekleriz;

“İnsanın olduğu yerde başarı varsa, başarısızlık olma ihtimalide vardır”

  No feed items found.

5/5 - (2 votes)

Bir yanıt yazın