Komünizm ve Sosyalizm nedir? 2 arasındaki farklar

Komünizm ve Sosyalizm nedir? Hedefleri, Farklılıkları ve felsefeleri

Temel olarak Sosyalizim ve Komünüzim arasındaki fark pek yok gibi. Sosyalizim de insanlar yine de kim yöneteceği, ve ne okuyacağını ve hangi işte çalışacağını seçerler. Komunizimde ise devlet zorunlu ve zorbalıkla kılar.

Hala krallar ve prensler varken ve insanlar hala ulus devletlerden ve demokrasiden uzakta yaşarken, zengin ve fakir arasındaki uçurum çok büyüktü. Mülkiyet adaletsiz bir şekilde dağıtıldı. Krallar büyük ve lüks bayramları kutlarken, insanların yiyecek çok az şeyi vardı. Bir noktada, insanlar işlerin böyle devam edemeyeceğini anladığında dönüm noktası geldi. Krallar tahttan indirildi ve insanların biraz daha adaletli yaşayabileceği devletler ve cumhuriyetler ortaya çıktı.

Bu değişim sürecinde, birçok zeki zihin, birlikte yaşamayı nasıl daha da geliştireceğini düşündü. Tüm vatandaşlar için adil bir yaşamı mümkün kılacak yeni toplum biçimleri tasarlamaya ve planlar yapmaya başladılar. Bu parlak beyinlerden ikisi, 1848’de Komünist Manifesto’yu birlikte yazan Karl Marx ve Friedrich Engels’ti.

Ama komünizm aslında ne anlama geliyor?

Komünizm, kimsenin diğerinden üstün olmadığı bir birlikte yaşama çabası içindedir. Kimseye daha iyi veya daha kötü davranılmaz. Tüm mülk, bireylerden ziyade tüm topluluğa aittir ve her vatandaşa iyi bir yaşam sürmesi için eşit fırsat verir.

Herkesin özgürce gelişebilmesi için herkes yeteneklerine göre konuşlandırılmalı ve toplulukta mevcut olanı gerektiği gibi kullanma hakkına sahip olmalıdır.

Kapitalizmde insanlar makinelere sahip olabilir ve onları para karşılığında kiralayabilir ve kâra dönüştürebilir.

Komünizmde makineler de birlikte üretebilmek için tüm topluluğa aittir.

Yani bu bir çatışma yerine bir işbirliği. Çünkü kapitalizmde çalışmadan faizle para kazanmak bile mümkünken, diğerleri iki işte zar zor ayakta kalabiliyor. Böyle bir şey komünizm altında düşünülemez.

Fidel Castro, şirketlerin özel ellerden alınmasını ve kamulaştırılmasını sağlayan en ünlü kişilerden biridir. Topluluğun her üyesi çalışmalı ve böylece topluluğun hayatta kalmasına ve bir arada var olmasına katkıda bulunmalıdır.

Sosyalizm: Komünizmin öncüsü

Karl Marx için sosyalizm, günümüzün adaletsiz toplumundan komünizme ilk adımdı. Komünizmin öncüsü olarak sosyalizm, komünizmin birçok yönünü barındırsa da henüz hepsini birleştirmemektedir. Her iki toplum biçiminin ortak noktası, özel mülkiyete ait üretim araçlarının olmamasıdır.

Hem sosyalizmde hem de komünizmde sözde planlı ekonomi vardır. Bu, üretim için önceden belirlenmiş bir plan olduğu anlamına gelir. Vatandaşların ihtiyaçları değişirse, yeni üretim şartnameleri gelene ve gerekli mallar üretilene kadar beklemek zorundalar.

Bunun tam tersi, bugün içinde yaşadığımız piyasa ekonomisidir. Plana göre değil, halkın talebine göre üretim yapar.

İyi fikir, başarısız uygulama

Herkesin eşit olduğu ve her şeyin herkese ait olduğu bir toplum yaratma fikri pek çok kişiye arzu edilir geliyor. Ve komünizm ne kadar adil görünürse görünsün, bu modele dayalı kalıcı bir birlikte yaşam yaratmak hiçbir zaman mümkün olmamıştır.

Çünkü herkes bu fikre eşit derecede hevesli değildi ve bazıları kendi ilkelerini unutmuştu. Bu yüzden her zaman daha fazlasını isteyen vatandaşlar ya da konumlarını istismar etmeye ve kendilerini zenginleştirmeye başlayan politikacılar vardı.

Bu davranışa başkaldıran herkes, barış içinde bir arada yaşama tehlikesi olarak iftiraya uğradı ve parmaklıklar ardına kilitlendi, hatta öldürüldü.

Diğer bir sorun da, bunu sadece kendiniz için yapmadığınız için topluluk mülküne bakmak için motivasyon eksikliğiydi.

Böylece, örneğin makineler giderek daha kötü durumdaydı ve kimse onlarla ilgilenmedi, çünkü teorik olarak onlardan herkes sorumluydu. Bu şekilde, sorumluluk her zaman başkalarına devredilebilir ve bu da sonunda genellikle komünizmin çöküşüne yol açar.

Komünizm Sol mu Sağ mı?

Komünizm, sol siyasetin klasik bir temsilcisidir. Bu, insanlara fayda sağlayan temel fikrin sosyal yapıları ile karakterize edilir. Herkesin eşit olması da sol siyasetin bir parçasıdır.

Bu arada, “sol” ve “sağ” terimleri Fransa’dan geliyor. 1789’da orada, katılımcılarının uygun tarafta yer aldığı bir ulusal meclis düzenlendi. Böylece solcu eğilimler solda, sağcı eğilimler sağda oturuyordu.

 

[saswp_tiny_multiple_faq headline-0=”h2″ question-0=”Komünizm ve Sosyalizm nedir? Hedefleri, Farklılıkları ve felsefeleri” answer-0=”Temel olarak Sosyalizim ve Komünüzim arasındaki fark pek yok gibi. Sosyalizim de insanlar yine de kim yöneteceği, ve ne okuyacağını ve hangi işte çalışacağını seçerler. Komunizimde ise devlet zorunlu ve zorbalıkla kılar.” image-0=”” count=”1″ html=”true”]

 

 

Eğer bilmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız, makalelerimizi buna göre yönlendireceğiz. Şimdiden teşekür ederiz!

Yazımızı değerlendirmek için yorumlarınızı bekleriz;

“İnsanın olduğu yerde başarı varsa, başarısızlık olma ihtimalide vardır”

 

    No feed items found.

Rate this post

Bir yanıt yazın